1152 Defa Okundu

Günlerden Salı ve AKP grubuna hitap ediyor genel başkanı Sayın Erdoğan. Konuşma, başından sonuna uzman benim, biziz, ve bizden ötesi viran, harap ve yok oluş ile özetlenebilir bir şekilde sürüp gidiyor.

Hayret ötesi !

Yirmi yıldır iktidar olacaksınız ve üstelik son derece baskın ve son derece etkin şekilde iktidar olacaksınız ama iki saatlik konuşmanın yarısından fazlasını CHP ve onun genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na ayırıp bütün olumsuzlukları bu kişinin ve partisinin omuzlarına yükleyeceksiniz.

Yirmi yıldır iktidar olacaksınız ama yaşanmış bunca hukuki katliamları, yolsuzlukları, yalan ve yanlışları, haksızlıkları, zulümleri, enflasyonu, cari açık ve her anlamda tükenmiş ve tıkanmış olan ülkeyi iktidarın yüzünü dahi görmemiş olan CHP ve onun genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na boca ediyor oluşunuzu akıl tutulması olarak niteliyorum.

Salona hitap eden konuşma Sayın Kılıçdaroğlu ve kimi CHP milletvekillerinin geçmiş konuşmalarından alınmış kısa kesitler ( önü sonu bilinmez ) aktarılarak din düşmanı intibasını verip dinin, İslamın savunmasının ve hilafetinin biz takva ehli Müslümanların(!) emin ellerinde türünden bir algı üretmek ise akıl tutulması değil de nedir !?

Sayın AKP genel Başkanı !

Madem ki eski söylemler, madem ki eski beyanatlar siyaseten, ahlaken ve hukuken bu denli bağlayıcı ve ifade edenleri böylesine kat’i şekilde hükme bağlıyor ; bu durumda geçmiş söylemlerinizi, kimlere dizdiğiniz övgü dolu açıklamalarınızı, hele hele de 2010 referandumu sonrası Ülke’nin anahtarını kimlere teslim ettiğinizi ifade edip icra ettiğiniz açıklama, konuşma ve beyanatlarınızı toplumun her kesimi her türlü mecrada yayınlıyor olmaları hem şahsi hem grup hem parti ve hem de iktidar olarak düştüğünüz çelişkiler ve ittifak olarak yaptığınız telafisi imkansız günahlarınız, vebal ve hukuki hatalarınızın hesabını kim verecek?

 

Ülke sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik ve diğer tüm alanlarda intiharın eşiğine gelmişken ; huzur, umut, inanç ve güven tamamen yerle yeksan olmuşken bütün bunlara dair umarsız, duyarsız, habersiz ve hatta bütün bunların ötesinde güllük gülistan bir ülke varmış şeklinde konuşuyor olması akıl tutulması değil de nedir !?

Ülke’nin genç ve dolayısıyla umut, heyecan, gelecek vaat eden aydın yüzleri ya başka Ülkelere kaçıyor ya da kendi hayatlarına bir son vererek Ülkeyi getirdiğiniz yaşanmaz durumunu sadece  siz değil hepimizin yüzüne yüzüne en acımasız ve acınası şekilde vuruyorlar.

Sayın Erdoğan !

Ülkenin geldiği ve getirdiğiniz nokta bu ve hatta çok daha ötesi iken görmüyor, duymuyor ve bilmiyor olmanızı söylemek akılla izahı mümkün işlerden değil. Ancak görüyor, biliyor ve farkında olup duyarsız duruşunuz ve müdahil olmayışınızı neyle ve nasıl izah edeceğim ise takatimin ötesine düşüyor.

Ülke siyasi, sosyolojik, ekonomik ve nihayetinde toplumsal bir cinnetin orta yerinde ve dolayısıyla can çekişiyor iken erken seçim kararı almanız hayati önem arz etmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu bu girdaptan çıkmak ve bir nefes almaya olan ihtiyacı, alacağınız erken seçim kararıyla mümkün hale gelecektir.

Aksi halde Ülke insanının içerisinde bulunduğu cinnet halini ‘’ Cumhur İttifakı olarak kaçtığınız yere kadar kovalayacağız ‘’ türünden tehdit cümleleriniz ile tedavisi mümkün işler olmadığını ve böyle bir yaklaşım tarzının bahsini yaptığımız Ülke durumunu daha bir vahim yerlere sürükleyeceğini biliyor olduğunuzdan kuşku duymamaktayım.

Artık minare çuvala sığmıyor ve geçmişte yaptığınız az ya da çok doğrularınız ve bu doğrulardan mütevellit alacağınız birkaç hayır duası bile güme gitmenin eşiğinde duruyorken, alacağınız erken seçim kararı hiç istisnasız herkesin ve Ülkemizin hayrına olacaktır.

Yorumlar