TÜRK-TELEKOM

TÜRK-TELEKOM

Kurumun ismi her ne kadar bu iki kelimenin bitişik olması yönünde olsa da benim aklım, vicdanım, şahit ve tanık olduklarım, bu iki kavram ve kelimeleri yan yana getirmeye izin vermedi. Zira bir kurum ki, kurumsal ismine anlam, değer ve yücelik katan bir Milletin şikayetlerine bu denli duyarsız kalması, meramımı açıklaması açısından yeter bir gerekçedir.

Akla zarar faturalar, akamete uğrayan hizmetler ve burun dikine giden bir yönetim anlayışına sahip bir kurumun, Türk eklentisini hak ettiği kanaatinde değilim.

Ardı ardına yapılan bunca devasa hatalar, sayısız şikayet mektupları, sosyal medya üzerinden ayyuka çıkmış şikayetlere rağmen, kendisini düzeltmek bir tarafa, kör ve de ketum tavrından taviz vermeden aynı hatalara devam ediyor olmanın garantisi kim ve garantörü neresidir..!?

Gerek sosyal medya hesaplarım üzerinden ve gerekse mail olarak şahsıma yazılmış sayısız şikayet maillerine bakıyorum da, bir kurumun bu denli duyarsız kalması, bu denli sakat anlayışından taviz vermeksizin devam ediyor olmasının güvencesi nedir!?

Bir gazeteci olarak bir iki yetkili ile görüşme çabama dahi bir karşılık bulamamışken, normal bir vatandaşın etkili ve yetkili bir kişi ile konuşabilmesinin olasılığı zaten hepten sıfırdır.

Alternatifsiz olmanın verdiği rahatlıktan mıdır bu denli vurdumduymaz tavrınız !?

Yoksa bilmediğimiz başka şeylerden mi kaynaklanıyor bu denli cüretkar haliniz..!?

İnsanların canını yakan yüksek ve haksız faturalar, verilmesi gereken hizmetlerde ki eksiklikler, hesap soran kimselerin olmamasından mı? Ve ya henüz sizleri hesap soracak mercilere taşıyacak kişilerin devreye girmemesi midir bu cüretkâr halinizin sebebi!?

Türk-telekom !

Bundan sonra bu köşe de periyodik olarak şikayetçiinsanların ve akla zarar faturaların, verilmeyen hizmetlerin serencamını dile getirmekle kalmayıp, etkili ve yetkililerinde bu duruma dikkatlerini çekecek yazılar yazacağım.

Bu necip Milletin değerini bilin. Alanınız da tek ve tekel olmanızın verdiği bu rahatlığı Millet üzerinde bir kılıç gibi döndürmekten vazgeçin. Size iletilen şikâyetlere kulak kabartın ve insanların sorunlarına samimi, ciddi ve çözüm odaklı yaklaşın.

Bu Millet, kendisine samimi olarak uzatılmış olan bir eli asla havada bırakmayacaktır. Elbette hizmetlerinizin tabi ve doğal karşılığını alacaksınız ve almalısınız da. Ancak, feveran eden bunca büyük kitlenin ne dediğine, neden feveran ettiğine ve bu denli yanık şekilde her platformda dile getiriyor olmalarına bu denli duyarsız kalıyor olmanız, bu Millete reva görülebilir bir davranış şekli değildir.

Kurumsal bir kimliği olan, misyon ve vizyonun olduğunu iddia ettiğiniz böylesi bir kurum, yapmacık değil samimi, göz boyayan değil gerçekçi yaklaşımlar sergilemeli ve insanların sorunlarına da aynı ciddiyet ve samimiyetle eğilmelidir.

Bugün ki köşe yazımı bir dilek, temenni ve beklentisi olan bir kişi olarak yazıyor, bir an evvel gereğinin yapılmasını talep ediyorum.

Yorumlar