3616 Defa Okundu

بسم الله الرحمن الرحيم

☀️beyt:
Takvaya ifrât demek şeytanî bir tuzaktır
Şüphe yiyen tefrîtte, vasattan çok uzaktır !


Vasat - muktezası ile amel etme istikametidir, emrolunduğun üzere mustekim olmaktır.

فَاسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ سورة الهود /١٢٢
Emrolunduğun gibi istikamette ol !

Vasat - Enbiyanın, asfiyanın takva, vera' istikametidir.!
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه و سلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الترمذى ،مسلم

Muhakkak Hak sübhanehü ve teala Rasullere neyi emretiyse müminlerede onu emretti.

Vasatın asıl manası emredilene tam uymak , zerre kadar kaymamaktır !

Nişancı hedefi olan noktayı nişana alırken bir milim yana kayarsa nişana isabet edemez, attığı ok başka tarafa gider .

Siratı mustakim kıldan ince , ayak kaymaması için emrolunduğun gibi dos doğru olma şartı vardır .

Vasat zerre kadar deliği olmayan takva gemisidir.

Kâmil Mürşid kaddasallahu sırrahul aziz rabıtayı tutturabilmek için, rabıtada huzurdan kovulmamak için edebi muharrere ile müteddip olmayı (çok ince edeblere riayet etmeyi) tavsiye buyurdular.

Ve yine "biz her şeyin en mükemmeline talibiz , ortası ve aşağısı bize lazim değil" kavli dahi vasat istikametini tarif etmektedir.

☀️beyt:
Kim yer meğer pişmezse nân ?
Dinde vasat - kâmil imân !


İmamı Rabbanî kaddasallahu sırrahul aziz cild 1/ 229 mektubunda:
"Bu fakir her gün ve geceleri her hareketim ve her sözümde bu yolun edeplerini ve emirlerini titizlikle gözetmekteyim;
kıl kadar ayrılığa göz yumulmamaktadır" buyurdular.
Yine cild 1, 237- mektupta "Kardeşim , Allah tealanın lutfu ve ihsanı ile bu büyüklerin yoluna girdiğinize göre, onlar gibi olmanız lazımdır!
Onların yolundan kıl kadar ayrılmamalısınız !" buyurdular .

"Şüpheli olan hazır ekmek terk edilmeli", davetine cevaben:
"pek ileri gitme,ifrattasın, " ?
sözünde hakikat payı asla yoktur !!

Hakikatan başkası ise sadece batıldır .

Her dinî hüküm Allah teala ve Rasülü adına söylenmektedir.
Allah ve Rasülü adına iftira ve yalandan men'ul belîg ile taharruz ve tahzir icabi kat'î dir.
عليه الصلاة و السلام

☀️beyt:
إسم و إثم

شبهه لی نان ترکینه "اِفراط" قویدون اِسمينی
آخر زمانده سيم سیاه فتنه بیل بو اِثميگی

Şüpheli nân terkine "ifrât"koydun ismini ?
Ahır zamanda sim siyah fitne bil bu išmiňi !

Kolay değil bu gülizâr içinde gül olmak
Musa izinde Hârûn gibi kul olmak

Sadık ihvan alameti Hârun gibi sadakati
Harun isen Sâmirîden korursun bu emaneti

Aduvvullah buğzu yaman, misli ateş
yanan yanan !
Ona en az onun kadar buğzum olsun
aman aman !

Kimki halayıkı bir bidat'a duçâr eyler
Cemî' halk günahiçin Hak ona azâr eyler

Yolunda nice dağı kaldırıp attım cânân
Karşımda âb-i takva üzre cibâli bühtân

Yorumlar