Recebi şerifin onuncu gününde düşmanlarımızı helak etme ve başımıza gelecek afetlerden kurtulma bahtiyarlığına erme fırsatı olduğu muteber menba'larda zikredilmektedir.

Recebi şerifin onuncu gününde düşmanlarımızı helak etme ve başımıza gelecek afetlerden kurtulma bahtiyarlığına erme fırsatı olduğu muteber menba'larda zikredilmektedir

بسم الله الرحمن الرحيم

وروي عن قيس بن عباد قال: في اليوم العاشر من رجب: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: ٣٩]

(Letaifül mearif/121.şamile )

Tabi ʻîninden Kays b.Abbad
(Radyallāhu Anh): "Allah-u Teʻala'nın dilediğini silip, dilediğini sabit bırakacağı(nı açıkladığı Ra'd Sû-
resi'nin 39. ayet-i kerîmesindeki esrari ilahinin tecellî edeceği ) gün -

Receb-i Şerîf'in onuncu günüdür." buyurdu.

Südeysi gibi bazı Haremeyn imamlarının "Filistin fitnesine karışmayalım" sözlerine
Ehli sünnet ulemamız katılmıyorlar.
Bazı hocalarımızın "Yahudi ile uğraşılmaz" sözünü şöyle anlamalı:
- ey mümini hakiki, sen kalbindeki
[اشداء على الكفار..الاية]
şiddetli buğzunu söndürme, belki nefsin ile cihada yönelt, feryadın ile arşı a'layı inlet ,
Hani zülfikar -takva kılıcı idi ?


Madame ki münafıklar satılmış,her taraf hayın dolmuş,
Filistin ve tüm mazlumlara yardım için semavi orduyu indirmek vazifesi kimlerin uhdesinde idi
ve niye unutuldu ?

☘️beyt:
İçimde bir aslan uyandı ısırmaya öküz arıyor
Veli değil isen yakarım diye avın
henüz arıyor


Reşahat kitabında, Fatih Sultan Mehmedhan Hz.lerine Hace Ubeydullahi Ahrari Veli kuddise sirruhu Hz.leri
semavi ordu ile destek verdiği ve zafer böyle zuhur ettiği beyan edilmekte.
قدس الله اسرارهما

Leşkeri gazanın zaferi leşkeri duanın zikir kuvveti iledir

( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم

Ey cemaatı müslimin!
Sizden biri dinen kabih olan bir şeyi görünce onu eli ile tağyır etsin (değiştirsin).
Buna kadir değilse lisanı ile tagyire çalışsın, buna da muktedir olmazsa kalbi ile inkarda bulunsun.
Böyle kalbi ile olan inkar ise imanın en zaif bir hasletidir.

Hadisi şerifteki ( فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )

bazı ulema - en zayif iman , diye mana verdiler

ve bazı ulema اضعف- kat kat ziyade ecri olan en kavi iman, diye mana verdiler

Zalimlere kalp ile dur demek - zikri kalbi iledir
Cevahirül meani kitabında hakiki zikir zikri kalbidir, zikrin esrarı zakir'e hulul edince tesiri berekatı zuhur eder, ifadesi görülmekte.

Mektubati şerife'de zikri kalbi (senin iradenin dışında ) Hak Teala'dan manen işitilen ses, olduğu beyan edilmekte
'' من رأى مظلوما فاستغاث به فلم يغثه ضرب في قبره مائة سوط من نار '' ( مكاشفة القلوب )

Filistin'deki, Türkistan'daki vs tüm yer yüzündeki mazlumlar yardım çığlıkları ile haykırırken lakayt bakan her mümine kabrında ateşden yüz kamçı vurulacağını hadisi şerif haber veriyor

Sofrasında hala İsrail'in hibrit tohumu, domuz zarar katkılı ekmek bulunan ilim ehline yazıklar olsun !

Evvela İsrail'in gdo lu hibrit tohumları Dr. Umut Aktaş vs. uzmanların beyanına göre zararlı ve dinen mubahtır fetvası o zulme ortaklık değilmi !

Ehli zikir ehli, tarikat ulemasının acilen halvete çekilmeleri, sofralarının acilen tüm hazır gıdadan temizlemeleri, zikir ile pişirilen ekmek - tayyib lokma yemeleri vacibdir, ki

Ancak Tayyib lokma yiyen hoca rabıta tutturabilir
Ancak rabıta tutturabilen kalbe feyzi ilahi iner
Ancak feyzi ilahi ile kalp zikri yapılır

Ancak zikri kalbi ile takva vera' ile iner semavi ordu

Rivayet olundu ki: Geçmiş salihin evliyaullah 3 ayların tamamında oruç tutmuş idiler:

وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها منهم ابن عمر والحسن البصري وأبو اسحاق السبيعي وقال الثوري: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها
كتاب لطائف المعارف - ابن رجب الحنبلي

Filistin katli am'ı başladığı günlerde nice derviş kardeşlerimiz küçük çocukları ile aylarca süregelen oruç tutuyorlar ki semavi ordu insin ..

Fakat zafer zuhur etmesi için bir kaç kişinin mücadelesi yetmez, unutulan sünnetler ihya edilmeli

Mesela, (A.Maranki'nin) domuz kılı vs zararlı katkılar var dediği şüpheli beyaz ekmek kuran kurslarında yasaklanmalı !

Recebi şerif ayında hatta cahiliye devrinde dahi zalime yapılan beddualar kabul oluyordu

Biz ki islam nimeti ile müşerref, tarikat ehliyiz, diyoruz

Bu ayda zalimleri beddua ile helak etmekte cahiliye devrindeki mazlumlar kadar himmetimiz yok mi ki günümuzdeki çocuk katillerini beddua ile helak edemiyorsak ,

Cahiliye devrinde bile recebi şerif ayında beddua ile zalimler helak ediliyorsa,
Tarikat ehli, zikir ehliyiz diyoruz..itikaflara çekilerek
Sofralarımıza tayyib lokma koyarak, hazır gıdayı tam terk ederek ..
Beddua etme vazifemizi eda etmez isek ..
Mazlumların ahı bizi helak etmeyecek mi !