Sıkı durun çok acı hakikatları yazıyorum... 

Mesleğim yazar olduğu için değil 

النجات فى الصدق 

En necâtu fissıdkı.. olduğu için 

Her kesin aradığı necat doğruları konuşmak ve tasdik etmek ile bulunur.

Sadıklar sıdkından mesul... 

قوله تعالى : ليسأل الصادقين عن صدقهم

Allah cc hakikatları ve kabahatları mutlaka meydana çıkartacak :

لقوله تعالى : (والله مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)
Cübbeli Ahmed hoca efendi "Süleymanlılara iftira atmaya  devam etmesi ve  İsmailağada sahte şeyh fitnesi zuhur etmesi, Menzil şeyhinin sigara içtiği videosu sosyal medyada dolaşması - tüm bunlar Allah Sübhenehu ve Tealanın iradesi ile idi ki,
asıl mürşidi kâmili mükemmel ve mükemmilin kim olduğunu açığa çıkartacak idi..

Bu mekale dahi o hakikata vesilei sebep

🌿münacat: 

Nasip ya Rab rızayın mahza Hakkı yazayım 

Bu zaman tasavvufun mahza nakşın çizayım 

Suyu buluncaya kadar kuyu kazarım 

İhya oluncaya kadar Hakkı yazarım 

فوقنا الله 

İlahi emanet-  Kuran-ı Kerim’dir, ondan murad emir yasak ayetleri, ondan murad şeriatı garra, ondan murad Resulullah sav

صلى الله عليه و سلم 

 İle Allah arasındaki muhabbet ve ondan da murad 

FEYZİ İLAHÎDİR .(ruhul beyan)

بسم الله الرحمن الرحيم 

Ülkemizde şeyhleri vefat eden cemaatlerin haline bakarak hakiki kamil mürşit kim olduğunu feraset ve insaf sahipleri anlar.

1. Hakiki kamil mürşit vefatından sonra müritleri ona rabitaya devam ederler çünkü hakiki mürşidi kamile rabıta kesilemez, 

Canımı al, ama rabıtam kesilmez, denilir.

Çünkü Rabıta da feyiz vehbidir

Feyiz geliyorsa mürit nasıl başka şeyhe gitsin 

Semadan yağan yağmuru içmem der mi bir çiçek 

2.Hakiki mürşidi kamil  mükemmel ve mükemmildir.

Yani rabitai hakiki tutturabilen, zikri kalbi yapabilen müritler yetiştirebiliyor 

Veli ama mürşidi kamili mükemmil olamayan zatların müritleri zikri kalbi yapamaz, nefsi mutmainneye çıkamaz

(Mükemmil - Yani zikri kalbi yapabilen, mutmainneye eren müridi hakikileri terbiye edebilen) 

Şeyhleri vefat eden cemaatlerdeki Vefat eden şeyhlerinin bıraktığı yetiştirdiği talebelerine bakarak anlayalım birkaç misal ile: 

Mahmud efendi Hz. leri veli zat idi 

Ona rabıta yapılsın diye mücadele veren meydanda sadece Cübbeli Ahmed hoca efendi gözükmekte 

Mürşidi kamili mükemmil zat müridini mutmainne makamına çıkartır, zikri kalbi yaptırır...

Cübbeli Ahmed Hoca Efendi ise kendisi itiraf etmiş idi zikri kalbi yapamadığını: 

"Biz zikri kalbi yapamıyoruz, bizimkisi sadece lisanda, bizimkisi boş laklaka" demiş idi 

Mutmainne makamına çıkmadığını da kendisi itiraf etmiş idi :" ben bozuk adamım" diye 

(Nefsi levvame - kendi nefsini levmeder 

Emmare ise ben iyiyim, der hatasını itiraf etmez 

Mutmainneye çıkan zatlar ise "içimde kibriyanin kibri var" der

Nefislerine ait kibir gurur benlikten azade zatlardır)

Mümin hakikate doymaz :

لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ.

Hakkı ile yapabilene ne mutlu, yapamayanında neyi kayip ettiğini bilerek ağlaması kafidir(mektubati ş) 

Acı hakikati bal gibi yiyip te yine var mı diyene ne mutlu (mektubati ş))) 

Süleyman Hilmi Tunahan Hz. leri kuddise sirruhu ise daha hayatında iken birçok talebesinin mutmainneye erdiğini, zikri kalbi yapmakta olduğunu kendi şehadetleri ve lisanı sıdkı ile beyan buyurmuş bildirmiş idiler 

Ve bu husus müridler arasında o müridi hakikilere karşı tazim ve tevkir ile biliniyor idi

mutmainneye eren kalbi zikir yapan o müridi hakiki olan zatlara " onun sözü arştan gelir" diye 

سمعا طاعة كما ينبغى 

Tüm zerreleriyle kalben bedenen itaati tam ile itaat ediliyor idi 

Onun için Mürşidi kamili mükemmel ve  mükemmil küddise sirruhunun ahirete irtihalından sonra cemaat içinde sahte mürşitlik şeyhlik "silsilei sadata ismini ekleme" gibi fitneler zuhur etmedi 

هذا من فضل ربى 

Menzil cemaati şeyhi kuddise sirruhunun irtihalından sonraki tefrikalar dahi her kesin malumi 

Hatta şeyhlik iddiası sigara içtiği videosu sosyal medyada şu günlerde çok dolaşan kişi tarafından ilan edildi 

Sigarayı Ebul Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi Hz. leri haramdır, buyurdular.

Onun kokusu olan yere melaike ve piran inmez, buyurdular 

Bir haramı işleyen kişi tarikattan kilometrelerce uzaktır, buyurdu tarikat ehli meşayihi kiram  

CübbeliAhmet hoca , eğer rabıta ahkamını ihya derdi olsaydı, şeyhim diyen zat.a " sigara rabıtayi kesen şeylerden dir, sen rabıta tutturmaya mani olan halleri rabita ehlinin sünnetiymiş gibi gösterme" diye haykırır, ortalığı ayağa kaldırır, meclisi meşayıh düzenler idi (osmanlıda olduğu gibi ) 

Baki Billeh Hz. leri değil haram, şüphe, hatta gaflette pişen helal lokma dahi feyzi keseceğini bildirdi(önceki makalelerimize bakın) 

Sigara içen kişi daha rabita tutturamaz 

Birkaç misaller ile kimin hakiki mürşidi kâmili mükemmel ve MÜKEMMİL olduğu zahir ve bahir oldu 

🌿tenbih: 

Bunun böyle olduğunu vicdanınız bilsin yeter 

Sonra kime tevfik iner kim oyuna devam eder 

Benim şeyhim veli zat ama mutmainne makamına eren , zikri kalbi yapabilen tek bir mürit yetiştirmemiş diye hakikati itiraf edenler varsa , evvela sofrasında tek bir şüpheli lokma ,

 Gaflette yapılan lokma bırakmasın...bu bir (1).

2. Cihadi Ekber farzı ayndır buyuruldu. Kuran kurslarını domuz zarar katkı şüphe ekmek vs. şüpheli hazır gıdadan temizleme cihadından kaçanın dahi feyzi kesilir 

Bu hususu bir hakiki müridine mürşidi kamil rabıtasında söyledi zuhur ederek, ve delilin şu ayeti kerimedir diye ayeti kerimeyi okudu, mürid tüm sadrı ruhu kalbi ile dinledi: 

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ

Bu noktada Cübbeli Ahmed hoca efendi kendi vicdanına sorsun 

Süleymanlılar benim için bitmiştir diyen sözü ile kendini bitirmiş olmuyor mu  ki hala böyle iftiralara devam ediyor 

Süleymanlılar sen için bitmiş ise o sen gözünü güneşe kapattığından, hocam 

Bu iftirayı tüm İsmailağa söylüyor 

Gözü a'mâ olan dahi fark eder Güneşin doğup battığını, garbını  ve şarkını, gece ve gündüz farkını..

Kalbi a'mâ olanlar bunu bilmezler, hakikata bahil olanlar hakikat zahir bahir olsa da  itiraf edemezler 

قوله تعالى و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم 

Mürşidi kamili mükemmel ve mükemmil hz leri muridlerini  en az fena fişşeyh makamına erdirir

Böylece müridler Mürşidine sadece intisab etmezler belki kalben nefsen tehavvul bulurlar

Mürşidi kamilin ruhaniyeti müridin kalbinde daimi inikas halinde olur

Sen böyle bir müride hakaret taşıni atarsan aslında Mürşidine atmış olursun, çünkü müridi fâni olmuş, Şeyhın inikasına dönmüş

🌿nâle:
Atmaya taş ararsanız yerde taştan çok ne var
Takva diye ağlarsanız gözde yaştan çok ne var

Mürşid elindedir mürid kalemi
Mürekkebidir ümmet derdi elemi

Rüzgara karşı yüzen sefineci kişidir
Zannetmeki bu hüner sefinenin işidir

Ruhullah mülkünden iki Sultan
Ol şahi merdan ve şahi zaman

Feyzi kudsi kâsesidir ardı cihan
Noş eyledi kâseyi bir merdi zaman

Kamil mürşidi kamili mukemmel ve mükemmil Hüsni cemali Rasulullah aleyhissalatu vesselama benzer
Ve bunu da müridi hakiki rabıtasında seyreder :

Teşrif etti külbem içre iki mâh
Benzer idi guya ikiz padişah

Şeyhim dedi: 'Gideceğiz cemalullah seyrine"
Sahte mürşid götürür eşkıyanın deyrine

Peygamber varisidir aziz ekabiri din
Şeytanin avânesi ekabiri mücrimin 

Ebul Faruk Süleyman Hilmi Tunahan kuddise sirruhu hz leri şehadetini lisanı sıdkı ile şöyle ifade buyurdular :
--"Benim evlatlarım bir Süleymandır"
"Süleyman Hilmi Tunahan ks evet Büyük alim idi ..ama onun talebeleri.. "

diyenler artık ne nane yediğini fark ederler umarım: 

Çünkü hakiki mürşidi kamili mükemmel ve mükemmil kendinden sonra kendinde fani olan, fenafişşeyh makamına eren müritleri bırakır... manevi tasarrufu devam ettiği için o zatı zahir gözü ile görmeyen nice müritlerini de fenafişşeyh'a erdirerek yetiştirmeye devam eder 

Ahiret sor fazlasını deyim: 

Genç bir Süleymanlı rabıtaya durunca kendisine ay zuhur eder ve " sen fena fişşeyh makamına erdin " diye hitap duyar.

Mürit bir anlık bu zuhuratın sıhhatinde tereddüt edince anında  Mürşidi Kamil kuddise sirruhu Hz. leri hayatındaki şemaili ama daha güzel halde zuhur ederek 

-  "ne dedin ne dedin ..( tereddüt mi ettin )

 اشهد 

Ben şehadet ediyorum, buyurarak müjde veriyor 

🌿tenbih: 

Sultanımın hazinesi, 

hangi cevher eksik sandın 

Fena fişşeyh makamına ermediysen ey vah yandın 

Cübbeli hica vs Süleymanlılara iftira atanlara sırf ahirete böyle bir iftirai azim ile gitmesinler diye yine bir iyilikte bulunmak hatırıma geldi :
Bu sözümü de ahiret sor aynısını derim:
X partıye oy vermeyen ekabirden bir zat zuhuratta görüldü, ehaliden yüzünü gizleyerek geziyormuş, iyice bakan bahtiyar biri görmüş ki,
Meğer o zatın yüzü ayni Süleyman Hilmi Tunahan hz lerinin mübarek siymasi gibi imiş ..

🌿şehadet:
Nazeninim hazretimin kara gözü
Manen gördüm misli Hazret idi yüzü

Bu genç muridler sadece kendileri değil küçük çocukları dahi uzun senelerdr hazr gıda hiç yemezler, 

Çocuk aç olsa bile , önünde ki

 tor*s tavuğunu bile yemiyor 

Gözümle görmedim, diye 

Çünkü rabıtada feyiz alıyorlar 

Rabitadaki feyizi Muhammedi ise şirin candan da şirindir

قوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم

Kemal Kacar ba rahimehullah sahte şeyhlar hakkında şöyle buyurdular:

" ..şeyhlık iddiası iznini  nefsi emmaresinden alıyorlar, 

Halbuki Allah cc ve Rasulünün izin verdiği zatlara mahsustr bu kudsi vazife.

Şeyhlık iddia edenler önce mürid olsunlar bakalım.."

Gelelim Cübbeli Ahmed Hoca efendinin Sülüymanlilara iftirasına 

Eğer x partıyi sevmiyorlar diye hakiki mütteki müridleri " itikadi bozuk", "bozuk cemaat" diyecekseniz, soruyoruz 

Erbakan hoca merhumu da suçlamanız icab eder o zaman, çünkü  Süleymanliların sevmedigı x partiyi en çok zem eden Erbakan hoca idi .. malum 

Ki onun oğlu Fatih Erbakan  dahi o partiye muhalif idi 

Eeey Cübbeli hoca, size dervişler şöyle tavsiye ediyorlar: 

Sahte şeyhlar ile mücadele gayeniz hoş ama usül yalnış 

Ok atiyorsunuz ama hedef yalnış 

Siz rabıtası kesik olanlara değil, rabıtayı kesen şeylere karşı mücadele vermelisiniz 

Halbuki siz "hanımlarınızı arada lokantaya götürün, lokanta yemeği mubahtr " fetvalarınızı ilan ederek asl rabita kesilmesine yol açtınız 
(Şu linkte )
https://youtube.com/shorts/2RQ16F0qv2E?si=lYw_l5MiVuKIvFOQ

Bir başka mevzu

Günümüzde nerdeyse cemaatlerde şu bu meselede tefrika şiddetle evc almış, kaynamış vaziyette 

Bir şerif sülale fertleri arasında nizalar sosyal medyaya yansıyor 

Nedeni olarak söylenilen meseleler eski dönemlerde de var idi, fakat o dönemlerde ekseriyet din uleması hakiki rabıta tutturabilen lokması temiz zatlar idi ki manen fitneyı def edebilen salahiyete sahib idiler

Her fitnenin zuhur sebebi bir dini ahkâmın unutulmasıdır 

Fitneyi durdurmanın tek yolu ise o unutulan ahkamı ihyadır 
🌿şiir:
Yusuf için varsa yanmış ciğer
Ya Züleyha veya Yakup meğer

Yusuf düştü kuyuya
   çıkartmak tek çâredir
Tâ itiraf eden yok
   her koşan âvâredir

Tâ ikrar olmaz nefsi
   Züleyha buhtanına
Yusuf azad olmadı
    gizlendi zindanına

Eya aşık kalbin yansa
  diydâr talep diydâr talep
En evvela günahına
    ikrâr talep ikrâr talep

Unutulan (mensî ve metruk) ahkamı ihya etmek 

Ateşe dökülen su gibi 

 fitneyi def eder. 

Unutulan dini Ahkam ihya edilmezse her yapılan hereket fitne  ateşine sadece körük olur .

Geçmiş dönemlerde yaşlı ulema rabıta tutturan, zatlar idi ..şimdi nerde o zatlar ?

ihvan arası nı islah için şüpheyi tâm terk edeyim ki sözüm tesirli olsun, diyen, sonra göz yaşlarıyla ihvan arasını düzeltme mücadelesine aslan gibi atılan  ulema nerde ?

Ne imiş " cenazemde gelen olmamasından korkarım, iyisi susayım" ..bu mi sadakatınız ..

Kimse gelmezse melaike ve piran gelse ..size yetmez mi eey sadakat lezzetinden bîhaber ..
Dünyada iken şöhretine zarar verecek mücadelelere atıl ki, evine gelenler azalırsa, cenazene gelecekler azalırsa bile , kabrın kudsî ziyaretgah olur, gelenler madden manen şifa bulur, kabrına gelenin çok olsun, boş versene dünyadaki şöhreti ..yahu nice peygamberler hep kovulmadılarmi ..yalnız gitmedilermi hiç bir iman edeni olmadan ...
عليهم الصلاة و السلام

اللهم صل  و سلم و بارك على سيدنا محمد و  آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و ما بينهم من النبين و المرسلين
صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين  (إلى يوم الدين)

قوله تعالى: (   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  )

Beynel ihvan sadir olan menhiyata susdukları için rabıtaları kesildi !

Çünkü "Cihadi ekber ayni cihadı esgar gibi farzı ayndr".

قوله تعالى: رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ

قوله تعالى: فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة الراضيه

Medrese sofrasında domuz zarar katkılı denilen  şüphe ekmek yerine (her yerde satılan ) siyez karakılçık vs ata tohum bugday unundan dergahta zikirle pişirilen  ekmek şart 

Bu mücadeleden kaçan ne sadakattan, ne rabıta tutturmaktan hiç bahsetmesin 

Hz Aliye kerremellahu vechehu ve radiyallahu anh sordular neden senin zamanında fitne çok, Ebu Bekir ve Ömer zamanında fitne yok idi..diye 

رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 

 Şöyle cevab vermiş idi: 

- çünkü o zamanlar Halifenin yanında  ben ve Osman var idik 

Benim yanımda ise siz varsınız 

رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 

Biz sadık ihvan istiyorsak evvela sofrayı temizlemeliyiz ..

Günümüzde unutulan dini ahkam
  TAYYİB TEMİZ ZİKİR İLE pişen lokma ve zararlı, şüpheli olan gıdayı terkdir
TayIb TEMIZ lokmadan temiz çocuk doğacağı

Habis lokmadan habis çocuk doğacağı ..Tayyib lokma yiyen kişinin tabiatı hulku hey'eti fıtratı temiz olacağı 

"Ruhul beyan"da  zikredilmekte: 

والاغذية مؤثرة فى البدن. فمن كان غذائه حلالا طيبا وهيآت نفسه فاضلة نورانية ونياته صادقة حقانية جاء ولده مؤمنا صديقا او وليا او نبيا. ومن كان غذائه حراما وهيآت نفسه خبيثة ظلمانية ونياته فاسدة رديئة جاء ولده فاسقا او كافرا او زنديقا إذا لنطفة التي يكون الولد منها متولدة من ذلك الغذاء مرباة فى تلك النفس فيناسبها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد سرابيه) وكان صدق مريم ونبوة عيسى ببركة صدق نيتها إِذْ منصوب باذكر قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ وهى امرأة عمران بن ماثان أم مريم البتول جدة عيسى عليه السلام 

Unutulan ahkami ihya derdi olanlara soralım : 

Şu kavilleri derd edinen vaizi hiç gördünüz mi ? 

Unuttuk, yandık, diye saçı başını yolan bir sadık gördünüz mi ? 

Belki görmuşsünüzdür insafla okuyun: 

"MUTMAİNNE MAKAMINA ÇIKMAK SALİKLER İÇİN FARZI AYNDIR"

 (Farzın terki haram)

Aslî esasî ilahi emanet-

-  FEYZİ İLAHÎDİR 

O da rabıta yolu ile kalbe iner 

Rabıta tutturabilenler bilir, sıcak çay içerken boğazından geçtiğini nasıl fark edersin, feyzi ilahi dahi öyle ,

Rabita tutturan kişi 

Sadrında yanan kandilleri görür, Feyz güneşi zuhur eder,

Mürşidi kamil zuhur eder 

(ki günümuzde hazr gıdayı tâm terk eden ve rabıta tutturmanın bu alametlerini müşahede eden genç müritleri vardr Süleyman Hilmi Tunahan ks hz lerinin )

Rabıta tutturamayan feyzinin kesildiğini ve ya geldiğini ne fark eder ne dert eder, şüpheli lokmayı düşünmeden yer de yer

Rabıtanın sureti kaldı hakikati kayıp oldu ...çoğu müritlerde. Fakat itiraf eden nerde  

Rabıtada feyzi ilahi bol akarsa ülkede bereket huzur bol olur, liderler muzaffer olur ..

Feyiz kesilirse belalar artar ..millet zelil olur 

Rabıtayı tam tutturan kişinin yalana iftiraya hiç ihtiyacı olmaz, belki tiksinir ve çok uzak durur.

Kulubuhum ale kalbi raculin vahidin ...

Kalbi bir derdi bir olur rabıta tutturabilenlerin 

Sözde rabıtalı birbirinden miras çalanlar... ihvan arasındaki tefrika ya binlerce misaller var 

Tüm bunlara dur demenin tek yolu önce medrese dergahı, hoca talebe sofrası sonra tüm milletin sofrasını tüm zarar habis katkılı tozlardan temizlemektir

Hem de 

Dinimizde "zarar yasak" idi 

"Şüphe yasak idi "

" Tarikat ehline gaflette yapılan lokma yasak idi "

لا تأكل الا طعام تقى 

Ancak takva ehlinin taamini yiyin...

Bu hadisi şerifi unutturuyorsunuz da 

Azizun zuntikam olan Allah sizden beynel ihvan fitneler ile intikam alacak tabi ki 

Size atılan iftiraları 

" o bir münafık, o daha müridi müptedi bile değil" 

" o daha kendini bilmez bir çocuk, münafıkların oyunu ediyor kendini" gibi ifadeler ile değil 

Unutulan dini tasavvufi ahkamı ihya ile defedin eeey ulul elbab ...

Peygamberimize sallallahu aleyhi vesellem amellerimiz arz olunuyor hatta mescidinden silinen bir toz bile ...

Ravzai Mutahharanın şüpheleri olan medrese sofralarındaki domuz zarar tozları da arz olunuyor tabi ki 

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ 

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Ümmetimin amellerinin sevaplarının tamamı bana arz olundu. Hatta bir kimsenin mescitten alıp attığı ufak bir toz sevabı dahi bana gösterildi.” (Sünen-i Tirmizî)

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم بعدد ما علم الله