Sual: CÜBBELİYE DESTEK VERMEYEN herkes mi DİLSİZ ŞEYTAN?

Cevap: Yok. sadece hakikati bile bile susanlar dilsiz şeytan

Allah cc menhiyata susan alime buğzeder, buğzettiyse ne namazı ne yazdığı kitabı kurtarmaz

Zavallı millet "büyükler tartışırsa biz susmalıyız" diyor , sahte şeyhları büyük sanıyor..

Sahte şeyh çok yiye batnı kocaman olmuş, şöhreti kocaman olmuş, şeyhım, veliyim sözündeki yalni kocaman olmuş, ama kendisi din büyüğü değildir .

🌿tespit:

Peygamber varisidir aziz ekabiri din

Şeytanın avenesi ekabiri mücrimin

Maneviyat ehli olmadığı, (şüphe yiyerek rabıtası kesik olduğu) halde maneviyat ehliyiz, diye iddia edenler ahirette zinakar olarak dirileceği ...

Sahte şeyhlara menfaat sebep tabi olanlar veledi zina olarak dirileceğini milletimiz ruhul beyandan okumadı, okuyanlar susuyor? (Delil bir önceki makalede)

(Makalede klavye hatasını düzeltmedim. Çünkü canım yanıyor ulemanın susmasına ..tekrar okumaya takatim yetmez, takvayı öldürdüler ..takvanın  ölü cesedine bakmaya kalbim dayanmıyor ..)

SAHTE ŞEYH MESELESİ DECCAL FİTNESINDEN DAHA AĞIR FİTNE ,buyuruldu Ahmed Yesevi hz ks

Ey hocalar siz Deccal fitnesinden daha ağır fitneye susuyorsunuz?

ALLAH CC MENHIYATA SUSAN ALIME BUĞZEDER

Menhiyata susmak ona bir nevi destektir

Belam İbni Baura zalimlere destek verdiği için imansız gitti

İman zevalından korkunuz bu kadar mı?

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الترمذي الحكيم رأيت رب العزة فقلت يا رب أخاف من زوال الإيمان قال قل بين سنة الفجر والفريضة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا محيى الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. فبعث الله إليه ملكا فأجلسه ومسح وجهه وقال أبشر فقد قبل الله توبتك فقال من كان شفيعي إليه قال خوفك

Hakimi Tirmizi hz rahimehullah

"Rabbimi gördüm,

Ya Rabbi dünyadan imansız gitmekten korkuyorum, dedim

Sabah namazının sünneti ve farzı arasında şu duayı kırk kere (bir rivayete göre 3 kere) oku" buyurdu

Ya Hayyu ya Kayyum ya zel celali vel ikram

es'elüke an tuhyiye kalbî bi nuri ma'rifetike ebeden

Ya Allah ya Allah ya Allah ya bedi'essemevâti vel ard

(İlmi hal kitaplarımizdaki siyga)

Allah ona bir melek gönderdi

Onun yüzünü mesh etti ve müjdeler olsun, Allah cc senin tövbeni kabul etti, der

Benim Allah indinde şefaatçim kim? diye sordu

Melek : " senin korkun " der

Rüyasında Allah Teâlâ’yı görme mertebesine ermiş bir zat, imansız gitmekten o derece korktu ki

Allah cc ona bir melek gönderdi

Melek onaa tövben kabul oldu diye müjde verdi

Hakimi Termizi Hz.lerinin imansız gitme korkusu ona şefaatçi oldu

Ulemamız imansız gitmekten korkuyorlar mı?

Ömer Ra " eey Kaab bizi korkut," buyuruyordu

Allah cc menhiyata susan alime buğzeder.  Cübbeli Ahmed hoca efendinin deyimine göre biri çıkıyor silsilei sadatata kendi ismini eklemek istiyor ve ulemamız susuyor?

Zaten ölü olan birini ha nefessiz bırak ha açık havada .. Ne nefessiz boğulur ne de nefes alır

Kalbi ölü olanlar dahi öyle, fark etmez onlara rabita ahkamı mı öldü, takva mı öldü, medresede talebe şüpheli(domuz zarar katkı) ekmek mi yiyor.. Hiç fark etmez , umurunda değil

Ama kalbi Allah’ı zikreden mümin hakikati haykırmaz ise nefessiz kalan kişi gibi boğulur

Hakikati haykırdıkça derin nefes almış gibi hayat bulur

Sözde ulemamız imansız gitmekten korkuyorlar ..ama ne zikri kalbî var, ne rabıtai hakiki.. ne de sofralarında tayyib temiz lokma - gaflette pişmeyen  zikirle evde pişirilen ekmek ..

Şarap içenden damlayan ter necistir diyor El gazi fikhiyede ...

Taamı suuk necsun, diyor talimül muteallim de

Ama bunlar bizim feyzi kesik " velilerimiz"in hiç umurunda değil

5 dakika Google’den araştırırsanız beyaz ekmekte sistain- domuz zarar katkıları olduğunu söyleyen nice uzman makalesi çıkar karşınıza

İmami Rabbani hz leri ihtiyat fil lokma bahsında her yiyeceğin gıda üzerinde mulahaza elzem olduğunu ,

Helal ve haramiyetini derin araştırmayı tavsiye etmiş, nice nice mektuplar şüpheden içtinabı, azimet ile amel etmeyi tembih etmiş

Sözde biz İmami Rabbani evlatlarıyız

Eğer acı hakikati yazamadıysam hakiki sadık dost olamamışım daha

🌿nale:

Ana gibi yar ol mümin kulakları çekebilen

En derin yaraları tabip gibi kesebilen

Ahir zaman uleması iman zevalından ne derece korkuyor ??

Tezkiretül evliya, Hilye vs siyer kitaplarında her velî zat hakkında

"ONUN TÖVBESİNE SEBEP ŞU İDİ" diye hakiki tövbe kıssası zikredilmekte..

Günümüzde ise domuz zarar katkılı denen şüpheli ekmek yiyen feyzi kesik "velilerimiz" hakkında öyle bir hikaye duyulmamakta..

الولد سر ابيه

Çocukları ulemanın tövbe kıssasını değil, "babam dahi şüphe yiyordu, sen de ye" diye sahte şeyh kıssasını rivayet ediyorlar

Bugünkü cümleten şüphe yiyen şeyhlarımızdan nesillerimize takva kıssası hiç yok mu..

Bel'am İbni Baura ismi azam verilmiş bir zat idi, imansız gitmesine sebep din düşmanlarına desteği idi

Bugün gıda terörüne en büyük desteği tüketici mi veriyor, yoksa satabilirsin yiyebilirsin diye fiilî kavlî fetva veren şu alimlerimiz mi ?

Gıda terörü diye uzmanlar diyor

Biz ona dinî istila ile ŞÜPHELİ ve ZARARLI gıdalar diyelim

HABİS KATKILI ...

Ne hakla şüpheli zararlı olan katkılı gıdaya tayyib dersin??

Ahirette Fatih Kalender hocayı millet yakasından tutacak ve Neden GİMDES ÜRÜNÜNE HELAL TAYYİB dedin, diye dava edecekler

Halbuki katkı maddesini koruyucu maddeleri Aydin Salih vs uzmanlar zarar yemeyin diyor

O katkılı maddeler hep din düşmanlarının silahı, ticareti, üretimi.

قوله تعالى : إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ..الايه

Ayeti kerime var, Allah cc din düşmanına desteği nefyetti

Ulema mubah diyor?

Bel'am ibni Baura

Din düşmanına desteği sebep imansız gitti

Bugün zarar koruyucu katkı maddeleri din düşmanının üretimi, silahı, şeytan icadı ve

evet ..İmami Gazali hz leri doğru dedi :

من اكل الشبهة اربعين يوما اظلم فلبه

و هو تأويل قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ..الايه

وقال بعض السلف : إن العبد يأكل أكله فيتقلب قلبه فينغل كما ينغل الأديم ولا يعود إلى حاله أبدا

Cübbeli Ahmet hoca bize vefat eden şeyha rabita yapılmaz dedi, şimdi başına bu olay geldi, diyenler iftira attı

Çünkü Cübbeli hocanın rabita hakkında kitabında vefat eden şeyha rabitayı açıklamış

Hem diyelim Cübbeli öyle dedi

Ama şimdi o fikrinden dönmüş ya

Kimin tövbe ettiği günahını ifşa edersen o günahı işlemeden ölmezsin

Eğer rabita ahkami diye bir derdiniz olsaydı

Mesele Cübbeli değil,

Mesele şüphe yiyerek rabitasi kesilenlerin kendini veli zan etmeleridir ..diye hüngür hüngür ağlar idiniz

Silsilei sadati guya seviyorsunuz..

Ama bir gafil silsilei sadata ismini ekleyecek ..sizin umurunuz da bile değil

Biri senin tapunu senin iznin olmadan adına geçirirse nasıl da çıldırırsın

Silsilei sadat listesine sahte şeyh ismi eklenmesine çok lakaydsin

Hiç şaşırmadım

Çünkü şu susanlar asıl sahte şeyhlar

Tabi .. ilim var ama rabita kesik

İsmail Ağa ihvanında hocalar susuyorsa sadakatı noksanmış korkuyormuş

Peki çevredekiler ..size ne oldu?

Silsilei sadaatın altın halkasını gözün gibi korumalıydın

Derdin yok ki senin ..şöhretinden başka

Gündüz herkese olacak aşikar

Bindiğin at mıdır ve yaki himar

https://youtube.com/shorts/U-DZippwvik?si=duJvIpmzgb2Kzosg

اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

بعدد ما علم الله