2320 Defa Okundu
بسم الله الرحمن الرحيم 
Ey ulema, sen Rasulullahı عليه الصلاة و السلام hazır  gıda kadar sevemedin
 
Ve bunu sen fiiliyatın la isbat ediyorsun
mâ kaddemetinle amel defterine yazıyorsun 
 
Tüm bunları ahirette şâhidlerden duymak yerine 
dünyada sadıklardan duy 
 
Hubbi Muhammede hakikaten taliblerden duy
 
Can kulağınla dinle 
 
Habibullah عليه الصلاة و السلام  mirac mucizesinde  sütü tercih ettı ve şerbeti red etti 
 
Ey Habibullahın aşığıyım diyen ulema !
 
Habis şerbeti tercih eden feyiz kasesini red etmiştir 
 
Sen habis gıdayi tercih ettin ve feyzi muhammedî kâsesini red etmiş oldun
 
Amel defterinden bir kıssa : 
Feyzi Muhammediyeye hakikaten talib olan bir kardeşimize ruyasında uzun boylu iki delikanlı  çocuğunu yüksek bina balkonunda iki elinden tutmuşlar ve 
-  çocuğu aşağa atalımmı , demişler 
 
-haaayııır , aslâ , diye çoğuna atılmış kardeşimiz 
 
Orada müttekilerin imami rahmetullahi aleyh zuhur edivermiş :
- zikir ve rabıtaya böyle koşacaksın ! buyurmuş mübârek 
 (ahiret sorarsan fazlasını derim )
 
 
 
 
Hazır gıdayi terk et , denilince, açmi kalalım, diye itiraz ediyorsun 
Feyzi muhammediyeden mahrum kalmaya ise  rıza gösteriyorsun 
 
Görüliyorki  habis gıdaya verdiğin kiymeti feyzi muhammediyeye vermedin 
 
Lüks binaya harcadığın paranın onda dokuzunu dahi habis gıda terki için harcamadın 
 
Haşemet için verdiğin kiymetin onda dokuzunu feyzi muhammediye temini için veremedin 
 
Halbuki " din on kısım dokuzu helal tayyib lokmadır " hadisi şerif
 
Ey peygamber aşığıyım diyen ulema, 
tayyib(pâk) gıda temini için uğraşmaya zamanım yok diyorsun 
- feyzi muhammediyenin teminine zamanım yok demiş oldun 
 
Dinnin onda dokuzu  pâk temiz lokmayı taleb ve habisi red ederek 
ismi azam sırrına, feyzi muhammediyeye ulaşmak idi 
 
Aslî vazifemiz feyzi muhammediyeyi aşılamak  
Asıl ilahi emanet - feyzi muhammediyedir, demiyormusun 
 
Ey Allahın dostuyuz, Peygamber dostuyuz diyen ulema 
 
Putin Tramp dahi gıda teroruna karşı mücadelesi meşhür iken 
 
Sen kimyavi zararlı katki maddeli gıda uretimi ve tüketimine cevaz veriyorsun 
 
Ekinin bozulması şeytani amel olduğu hakkında açık ayet var iken 
يهلك الحرث والنسل
Sen genetiği değişen  sebze meyve tüketim üretimine cevaz veriyorsun
 
Serada ve hatta topraksız suda kimyavi vitamin ile  yetişen  yapay meyve sebzeye fiilî kavlî  fetva veriyorsun 
 
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا 
 
Ey biz evliyayiz diyen ulema, eşkiya bilinen Sedat Peker dahi ekinlerin sara ile, ilaç ile bozulmasının cinayet olduğunu , insan bünyesini yıkmakta olduğunu  duyurdu 
اللهم اعذنا من درك الاشقاء
ama sen sera, hidroponika , ilaçlı tarım sebze üretim tüketimi yasak diye fatva duyurmadın
 
 
Evet Cübbeli Ahmed hoca efendi  deniz zehirlenmesinın yasak olduğunu duyurdu 
Hatta " havayı denizi balıkları zehirleyen fabrika sahiblerinin kâri haramdır , helal diyenin alnını karişlarım"  dedi
 
Ama ayni hoca ailenizi lokantaya götürün dedi 
Halbuki en güvenli lokantanın eti güvenlidir ekmeği katkı maddeli yani feyzi kesicidir 
 
Ailenin mutluluğunu feyzi muhammediyeden mahrumiyete tercih ettin
 
Hakikî aşıkların  feyzi muhammediyeden daha  kiymetli şeyi yok
 
Ummeti Muhammddin senden başka kimi var
 
"Siz takvim yaprağını nasıl okuyorsunuz 
10 küsür sene önce Baki Billeh hz lerinin
 "gaflette yapılan gıda feyzi Muhammediye kapısını kapatır " kavlini okuyunca hazır gıdayı asla yiyemez oldum, diyor bir aşık
 
Bize böyle bir talimat gelmedi, sözünüz merkezi Muhammediyeye iftiradır 
 
Takvim yaprağında ki takva kıssalarını arştan gelen talimat kabul etmiyormusunuz 
 
 
 
İşte takvim yaprağındaki talimat :
 
Ebû Hafs Ömer bin Sâlih et-Tarsûsî şöyle anlattı: 
 
Evliyanın büyüklerinden Yahyâ bin Cellâ ile birlikte İmâm Ahmed bin Hanbel Hazretlerini ziyarete gitmiştik. Etrafında talebelerden bazıları da vardı. İmâm Ahmed’e:
 
“Efendim, kalplerdeki kasvet, katılık nasıl giderilir, kalpler ne ile yumuşar?” diye sordum.
 
İmâm Ahmed (rah.), yanındaki talebelerin cevap vermesi için onlara baktı. Onlardan bir ses çıkmayınca bir müddet başını eğdi, biraz tefekkürden sonra;
 
“Evladım! Helâlinden yemekle” cevabını verdi. 
 
Sonra Bişr-i Hâfî Hazretlerini ziyarete gitmiştik. Ona da “Efendim, kalpler ne ile yumuşar?” diye sordum. 
 
“…Haberiniz olsun ki kalpler, ancak Allâh’ı zikirle mutmain olur.” meâlindeki Ra‘d Sûresi’nin 28. âyetini okudu.
 
“Bunu İmâm Ahmed’e de sormuştum, ‘Helâl yemekle.’ cevabını vermişti.” dedim. “O, sana işin aslını öğretmiş.” buyurdu. 
 
Daha sonra evliyadan Abdülvehhâb bin Ebu’l-Hasen’e uğradığımda ona da aynı suâli sordum. O da Ra‘d Sûresi’nin 28. âyet-i celîlesiyle cevap verdi.
 
Ben, “İmâm Ahmed’e uğramıştım, ona da bunu sordum.” deyince sevindi: “O ne buyurdu?” diye sordu. “Helâlinden yemekle, cevabını verdi” deyince şöyle dedi: “Sana en kıymetli cevheri bildirmiş, işin aslı onun dediği gibidir
 
 
 
Rasulullahın عليه الصلاة و السلام getirdiği din binasının direği ver'ayı kim kırdı
 
Şüpheli gıda yiyenin  feyzi kesilmez sözünüz 
Hakikati Muhammediyeye , silsilei aliyeye en azim  iftiranızdır
 
Feyzi muhammediye kudsîdir rahmanîdir tayyibdir ve ancak lokması tayyib pâk olanlara verilir 
 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم .. الآية 
Âişei tâhire  validemiz hakkındaki iftiralar Rasulullah aleyhissalatü vesselam için ağır matem idi de 
hakikati muhammediyeye
 feyzi muhammediyeye atığınız  iftiralar  Rasulullahı mahzun eylemezmi 
عليه و على آله الصلاة و السلام 
 
Şahi Nakşibend hz leri öfkeli hazırlanan hamuru feyzi keser diye yemedigini çok iyi biliyorsunuz
 
☀️☘beyt:
Rasül için mâtem idi Âişeye iftira 
Bir değilmi âline ya âîleye iftira 
 
İki aynada bir hüsün , ikisine de bir hüzün 
Şüphe feyzi kesmez, sözün beyyineye iftira 
 
Ashab gibi yanmadınmı ya hâla derd sanmadınmı 
Habis lokman  silsilei alîye ye iftira
 
Ümüm belva hiylesin aşık kişi neylesin 
Bel enbiya ver'asın kendine râh eylesin 
 
Tilki sanmış kuyruğunu eğib bükmek necatidir
Meğer ayakların yere sağlam basmak hayatidir 
 
Terk etmedin habis gıdayı derd ettin 
Derd etmedin hergiz takvayı terk ettin 
 
Sahte aşık Peygamberin derdin bilmez visal ister
Gerçek aşık Peygamberin duşmanıyla kıtal ister 
 
Geliyorum hey Canana yollarında yana yana 
Dedin dostsan sıddıkâne duşmanıma vur merdane 
 
 
Edriknî ya  Rasülullah عليك الصلاة و السلام 
veladet kandilinde 
feyzi muhammediye yolunu iftiralardan tenzih ve takdis  mücadelesini vermez isem , muhabbet izharım kabul olmaz diye korkarım
 
Ya Rasulullah عليك الصلاة و السلام 
 ihanetle savaşmaz isem huzurunda   sadakat izharım makbul olmaz diye korkarım
 
Ya Rasulullah عليك الصلاة و السلام 
şu kusurlu mücadelem ile 
hubbi muhamediye hiybe edilmesine muftekiran talibim 
 
Ya Rasulullah عليك الصلاة و السلام 
" ahir zamanda salihin bir mucadele verirse yardımcıları bulamaz, onun için onlara sizlerden elli ashab ecri verilir " buyurdun 
 
Himmet eyle ey muttekilerin imamı !
  
Seddi İskender gibi tayyib lokma kal'eleri bina edilsin 
Ve feyzi Muhammediye tâ kiyamet tefeccur etsin müridlerin kalbine 
 
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء و له جزاء و لحقه اداء 
 
 آمين
Yorumlar