2812 Defa Okundu

Şundan emin olmalıyız: Kullandığınız her kelime sizin zihin dünyanızdan dışarı akseden nişanedir/göstergedir. Kullandığımız kelimelerin neyi tedâi ettiği /çağrıştırdığını bazen dikkatimizden kaçabilir.

Fakat dikkat etmek mecburiyetindeyiz.

Tıpkı beslenmemizde hassasiyet göstermemiz gerektiği gibi.

Bir Müslüman, tabidir ki, domuz etini yiyemez, bu açık ve nettir.

Aynı şekilde "domuzlaşmış" veya "domuzlaştırılmış" kelimeler vardır, dikkatli oluna!

Ne demek "domuzlaştırılmış" kelime?

Şu demek:

Yani İslam ve Kur'an-ı Kerim düşmanlığı üzerine bina edilen kelimelerdir bunlar.

Veya şöyle ifade edelim: Kur'an-ı Kerim'e mesafeli olanların uydurdukları kelimelerdir.

Bunlara karşı dikkatli olmak her şuurlu Müslümanın şiarı olmalıdır.

Bu kelimeler içinde maalesef günümüzde gittikçe yaygınlaşan kelime vardır: "yanıt".

"Yanıt" kelimesini uyduran kişinin Nurullah Ataç olduğunu hatırlatırım.

"Cevap" kelimesinin Arapça kökenli olması Ataç ve "Ataçgillerce" nefretle karşılanmış ve terk edilmesi yönünde daha başka nice kelimeler uydurulmuştur.

Bu hususta çok örnek/misal verilebilir fakat birini, önemine binaen kaydedelim.

"Ve" kelimesi Kur'an-ı Kerim'den Türkçemize gelmiştir.

İslam'dan önceki metinlerde "ve" kelimesi yoktur.

Bundan dolayı Nurullah Ataç "ve" kelimesini yazı ve şiirlerinde hiç kullanmamıştır.

Ataç ve “Ataçgiller” Kur’an-ı Kerim’e ve ecdadımızın bin yıllık emek emek teşekkül ettirdiği medeniyete sırtını çevirmişlerdir.

Ataç’tan başka örnekler verelim:

“Yapıt” kelimesi de O’na ait.

“Yapıt” kelimesini “eser” yerine ikame etmiş.

Bu “çaput” gibi “yapıt” kelimesini günümüzde kullananlar var.

“Sorun”, “doğa”, “yazın” gibi kelimeler maalesef kullanılıyor.

Güzelim “edebiyat” kelimesinin nesini beğenmediniz de “yazın” gibi ne idüğü belirsiz bir kelimeye kullanıyorsunuz?

“Yazın” derken “ne yazacaksınız?”

Ne demek isteniyor “yazın” demekle, “kış” değil “yaz mı?”

Ne?

Dostlar!

Kelimeler medeniyeti sırtlayan hamallar gibidir.

Bazen beklemediğimiz dostlarımızın “yanıt” kelimesini kullandığına şahit oluyor ve kahroluyorum.

Yapmayın!

Kelimeler varlık sebebimizdir.

Dil tahrip olursa vatan sarsılır.

Kelimeler yok edilince veya yüzlerce yıl kullana kullana bizim olmuş  kelimelerin yerine uyduruk kelimeler ikame edildiğinde nesiller arasındaki irtibat nasıl olacak?

Hayat dinamiktir/canlıdır ve elbette hayatımıza yeni kelimeler girecektir.

Fakat bu ihtiyaca binaen girer/girmelidir.

“Takip” kelimesi varken ve ihtiyacımızı karşılarken niye “izlem” lafı kullanılıyor?

“Rıza” kelimesi varken ve yüzlerce yıl kullandığımız, herkesin anladığı bu  kelimenin yerine “onam”  gibi bir uyduruk kelimenin kullanılmasının sebebi ne?

Lisanımızdan ne isteniyor?

Unutulmamalıdır ki, Türkçe hepimizindir ve vatan gibidir.

 

 

Yorumlar