Turan Kışlakçı

12 Temmuz 2020 Pazar
Fatih Sultan Mehmed Hıristiyan mıydı?

Konstantinopolis’i yani İstanbul’u fetheden ünlü Müslüman komutan Fatih Sultan Mehmet Han, Hıristiyan mıydı? Ayasofya konusu gündeme geldiği günden beri Fatih, İstanbul ve Ayasofya üzerine tartışmalar gündemden düşmüyor...

08 Temmuz 2020 Çarşamba
Ey Barbarlar! Verin artık o kafataslarımızı!

Dünyaya medeniyet ve insanları hakları masalları anlatan Fransa, bugün Afrika kıtasında aynı oyunlarını oynamaya devam ediyor. Nebbaş Fransa’nın coğrafyamızı yeniden sömürmesine, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi çalmasına ve insanlarımızın kafataslarını DAİŞ gibi koparıp müzelerde sergilemelerine izin verilmemeli.

06 Temmuz 2020 Pazartesi
Kur’an-ı Kerim’de Ortadoğu Jeopolitiği (1)

Hâlihazırda Ortadoğu’da şâhit olduğumuz olaylar, Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kıssalarla çok büyük benzerlik arzediyor. Hatta kıssaların künhüne vakıf olduğunuzda oradan bugüne mesajlar göreceksiniz.

28 Haziran 2020 Pazar
Ermeniler Bu Coğrafyanın Nesi Olur?

İslam toplumunda genel olarak Hıristiyan nüfus bazı şehirlerde Müslüman nüfustan hep fazla olmuştur. Bu Osmanlı devleti için veya Müslüman toplumlar için rahatsızlık verici bir durum olmamıştır.

04 Haziran 2020 Perşembe
İbn Alkamilerin Çocuklarına Bak Hele!

İbn Alkamilerin (Moğolları Abbasilere karşı kışkırttığı iddia edilen devlet adamı) Abbasilere yaptıkları ihanetin tekrarına meydan vermemek, tehlikeyi yakından görmek ve nazar-ı karib şarlatanlıklara aldanmamak, bu coğrafyanın istikbalini düşünen her insan için bir vecibe-i zimmettir.

01 Haziran 2020 Pazartesi
Türkiye’de Gizli Siyonist Gençlik Hareketi

Jabotinsky dünyanın birçok yerinde Yahudi gençlerini ileride kurulacak “İsrail Devleti”ne hizmet için Yahudi milis örgütü “Betar”ı kurdu. Betar, dünyanın birçok yerinde örgütlendi. “BetarTürkiye”nin ise başlangıç tarihi 1933. Siyonist Betar hareketinde İstanbullu ve İzmirli Yahudi gençler de faal yer aldı.

08 Mayıs 2020 Cuma
Libya Mezalimi ve Babanzade İsmail Hakkı

“Diplomasiyi hokkabazlığa çevirdiler. Savaş kararını da uluslararası savaş hukukunu çiğneyerek ilan ettiler. Suya kılıç sallayan bir sahte pehlivanın hareketini gösteriyorlar. Apar topar Trablusgarp ve Bingazi’yi kendi memaliki olduğunu duyurdular.

26 Nisan 2020 Pazar
Gel hele bi soluklan, Ey İnsan!

Koronavirüs ile dünyamızın geldiği noktada artık yeni bir düşünce sistemi ve bunun sonucu olarak yeni bir ahlâk zorunlu hale gelmiştir. insanlık bugün insanı ayrıştıran, özne-nesne, üreten-üretilen gibi bölüştürücü dualist felsefeye kurban eden düşünce yerine ezberleri bozacak bir düşünceye ihtiyaç duymakta.

15 Nisan 2020 Çarşamba
İlaç Sektörü ve Türkiye’nin yardımları

Koronavirüs dönemi bize bir kez daha gösterdi ki, Batı tıp alanını tamamen şirketlere ve istihbaratlara terk etmiş ve hastalıkların tedavisi konusunda ciddi adım atamamaktadır. Çünkü petrol sektöründen sonra belki de küresel şirketlerin en çok para kazandığı alanlardan biri de ilaç sektörüdür.

11 Nisan 2020 Cumartesi
Ey Yeryüzü!

Lerzesiz ve sessiz halinle ne güzelsin ey yeryüzü! Mülevven çiçeklerin, ağaçların, böceklerin ve nebatın nasıl da süslüyor eşkâl-i hayatı ey yeryüzü! Deryaların, sahillerin, çöllerin, ovaların, göllerin, derelerin, çağlayanların ve serabın muhayyileyi nasıl da cûş u hurûşa getiriyor ey yeryüzü!