Hindistan masallarımızın ana diyarıdır. Kelile ve Dimne’nin yani “Pança-Tantra”nın ülkesidir. Bütün dünya mitolojisinin tanrılarının doğduğu mekândır. Dionysos’un eğlenmek için gittiği topraklardır. Büyük filozof Biruni’nin “Tahkiku Mâ Li’l-Hind”i anlattığı tütsüler diyarıdır. Fazlı Bulut’tan Ahmed Mithat Efendi’ye, Halide Edip Adıvar’dan Cemil Meriç’e, Moralızade Vassaf Kadri’den İbn Battuta’ya ütoplar ve fikirler cümbüşünün olduğu beldedir.

Hindistan masallarımızın ana diyarıdır. Kelile ve Dimne'nin yani 'Pança-Tantra'nın ülkesidir. Bütün dünya mitolojisinin tanrılarının doğduğu mekandır. Dionysos'un eğlenmek için gittiği topraklardır. Büyük filozof Biruni'nin 'Tahkiku Ma Li'l-Hind'i anlattığı tütsüler diyarıdır. Fazlı Bulut'tan Ahmed Mithat Efendi'ye, Halide Edip Adıvar'dan Cemil Meriç'e, Moralızade Vassaf Kadri'den İbn Battuta'ya ütoplar ve fikirler cümbüşünün olduğu beldedir. Babür efsanelerinin ve mirasının yaşadığı yurttur, vatandır Hindistan…

Bahar ve Baharat ülkesidir. Sanskritçe kelimelerden dünya literatürüne geçmiştir bu kelimeler. Sindhice veya Sanskritçe'den İranî dillere oradan Latince'ye, Arapça'ya ve Türkçe'ye geçtiği rivayet edilmektedir. Bahar ve Baharat, hoş kokulu bitki, hava, tohum, meyve, yaprak, ağaç kabuğu, lif ve kök manalarına gelmektedir. Kadim diyarlardan bütün dünyaya güzel kokulu havalar ve bitkiler bu coğrafyadan yayıldı. 'İpek Yolu' henüz yok iken 'Baharat Yolu' dünya ticaretine yön veriyordu. Kadim alemin insanları baharatları önce tıpta sonra da yemeklerde kullanmaya başladı.

Hindistan, G20 Zirvesi için davet ettiği dünya liderlerini 'Bharat' ülkesi adıyla davet etti. Zirve'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin önündeki ülke isim kartında da 'Bharat' olarak geçiyordu. Hindu Irkçılar, yıllardır ülkenin adının 'Bharat' olarak değişmesi için çabalıyorlardı. 'Hindistan' isminin kolonyal kökenleri nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Hindistan anayasasında, ülke "Bharat" ya da "Hindistan" olarak adlandırıldı, bu da resmi olarak iki ismin de kullanılabileceğine işaret ediyordu. G20 Zirvesi ile birlikte, ülkenin adı resmen 'Bharat' olarak değiştirildi.

Bu isim tartışması, Hindistan'da kimlik, tarih ve kültürel miras konularında daha geniş tartışmaların bir parçası olarak görülüyordu. 'Bharat' ismi, tarihsel olarak Hint mitolojisinde bir kralın adına dayanır. Kral Bharata, Hindu epiklerinde (Rigveda metinlerinde) önemli bir figürdür ve ülkenin ismi onun adına ithafen verilmiştir. Hindistan'daki birçok farklı dilde ülke farklı şekilde adlandırılmaktadır. Örneğin, Hindi dilinde ülke 'Bharat' olarak bilinir, Bengali'de 'Bharôt' olarak, ve Malayalam'da 'Bharatham' olarak adlandırılır.

Hindistanlı dünyaca tanınmış ünlü yazar va aktivist Arundhati Roy, G20 zirvesine katılan dünya liderlerine seslenerek Narendra Modi'nin ve Bharatiya Janata Partisi (BJP)'nin ırkçı politikaları yüzünden binlerce Müslümanın linç edilmesine tepki verilmesini istedi. Roy, Modi hükümetinin Hindu milliyetçiliği (Hindutva) politikalarının hem demokrasiye hem de Müslümanlara karşı bir kıyımı tetiklediğini belirtti. Modi hükümetinin Cemmu Keşmir'deki politikalarını da eleştiren Roy, medya ve yargı bağımsızlığının müdahalelerle susturulduğunu vurguladı.

Ghandi ve Nehru'nun özgürlükler vatanı ve dünya solcularının dünyanın en büyük demokrasi ülkesi olarak adlandırdıkları Hindistan, bugün dünyanın büyük faşist ülkesine dönüşüyor. Modi'nin üyesi olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP), Ghandi'ye suikast düzenleyip öldüren Hindu ırkçısı bir siyasal oluşumdur. Hindistan'da, özellikle Narendra Modi'nin iktidara gelmesinden bu yana, ülkenin her yerinde Müslüman kadın, çocuk, erkek denilmeden sokaklarda linçler uygulanmakta, Müslümanların yaşadığı mahalleler ateşe verilmekte ve camiler ya tahrip edilmekte ya da Hindu tapınaklarına dönüştürülmekte. Keşmir'de Müslümanlara büyük zulümler yapılmakta. 2019'da çıkarılan Vatandaşlık Değişikliği Yasası (CAA) ile ülkede yaşayan 200 milyon Müslüman vatandaş olarak görülmedi. Halbuki bu yasa, Hindistan'daki bazı dini azınlıklara (Sikh, Budist, Cainist, Parsi ve Hristiyan) vatandaşlık yolunu açarken, Müslümanları kapsam dışında bıraktı.

Hasılıkelam, Kadim yüzyıllardan 21. yüzyıla, Abbasiler'den Osmanlı'ya coğrafyamın aydınlarının mühayyilesini zenginleştiren Hindistan, bugün bütün dünyaya faşist politikaları ile korku yayıyor. Bir dönemler dünyaya yaydığı hoş kokulu baharatları ile insanlara şifa ve yemeklere lezzet katarken şimdiler de zehirli baharatları ile dünyayı zehirliyor. Umarım Hindistan'ın güzel insanları BJP ve Modi'nin ülkeye verdiği zararı en kısa zamanda keşfederler…