1848 Defa Okundu

Amerikan Başkanı Trump, müteaddit defalar dünyadan izole olacağını, yeniden büyük Amerika için çalışacağını, Avrupa'nın tercih yapmak zorunda olduğunu, ellerinde çok gizli silahların bulunduğunu söyleyegelmektedir.

Ortada Amerika ve İsrail cenahı ile Çin ve ona destek olanlar (Rusya, İran, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere Krallığı, Yahudi Rothschild Ailesi…) cenahı arasında bir güç, çıkar, paylaşım, enerji, ticaret vb. savaş söz konusudur. 2020 yılı ise daha önce gizliden sürdürülen savaşın tam olarak ortaya çıktığı yıl, Korona virüs salgını ise bu savaşın çıkış sebebi oldu. Bu savaş bizim savaşımız, Türkiye'nin savaşı değildir. Türkiye bu savaştan en az yara alarak savaş sonrasında güçlü ve ayakta kalmak, yeni uluslararası sistemin kurulmasında belirleyici ve aktör olmak hedefindedir. 

Şunu hemen belirtmeliyim ki, geleceğin Allah'tan başka kimse tarafından bilinemeyeceği, her şeyin sahibi ve tek gücün Allah olduğu, yaptığımızın Allah'ın bize verdiği akıl çerçevesinde analiz, öngörü, plan, çalışmak, dua ve tevekkül olduğu gerçeğidir.

Gelinen noktada ampirik veriler ışığında gerçekleşmesi yüksek olasılıkla, kurulacak yeni uluslararası sisteme ilişkin analitik analiz ve gelecek öngörülerimi maddeler halinde şu şekilde ifade edebilirim.

1 - Korona virüsü (Covid-19) üretip dünyaya yayan ve bu savaşı başlatanların planları ellerinde patlayacak, ürettikleri silah kendilerini vuracak,

2 - Amerika ekonomik, yapısal, milli güç (Psikolojik) ve demografik bakımdan çökecek, silahlı Amerikan toplumu (toplama) başkaldırarak yağmalama ve iç savaş başlayacak,

3 - Süper güç Amerika iç savaş sonucunda parçalanacak, eriyecek ve yıkılacak,

4 - Avrupa Birliği parçalanacak ve dağılacak,

5 - Rusya ve Çin çok ciddi yara alacak, ekonomileri çökecek, toplumsal bilinç ve dirençleri infilak edecek, dağılma ve çözülme süreçlerinin içine girecek,

6 - Kafkaslarda, Balkanlarda, Ortadoğu'da tasmalarını elinde tutan efendileri yok oldukları için köle-kukla-piyon devlet yada devletçikler, Krallık ya da Kralcıklar (Ermenistan, Rum-Yunanistan, Sırbistan, Mısır-Sisi, Suud, BAE) bitecekler, toz bulutu olacaklar, kalıntıları ise Türkiye'nin avucunda ve Türkiye ile işbirliği ve eklemlenme sürecine girecekler,

7 - Hazar denizi (göl), Karadeniz, Ege ve Akdeniz Türk gölü olacak,

8 - Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika her alanda Türkiye'nin hinterlandına girecek,

9 - Avrupa Birliği üyeleri Polonya, Macaristan, Bulgaristan, İtalya, İspanya Birlikten ayrılarak Türkiye ile birlikte hareket edecek; Türkiye ile çok sıkı işbirliği ve eklemlenme sürecine girecekler, stratejik ortaklık kuracaklar,

10 - İstanbul'dan yere düşen Medeniyet Sancağı tekrar, layık olduğu yere, göndere çekilecek,

11 - Türkiye'nin öncülüğü ve belirleyiciliğinde demokratik, katılımcı, adaletli, medeni, insan haklarına dayanan ve onu önceleyen, hakça paylaşımcı, açlığı ve yoksulluğu, Kuzey-Güney arasında gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldıran, barbarlık-sömürge-katliam-soykırımları sona erdiren Yeni Uluslararası Sistem, Yeni Dünya Düzeni kurulacak. Yeni bir çağ açılacak. Bu çağın adı Dijital Çağ olacak. Ama gerçek anlamda demokratik, adaletli ve medeni Dijital Çağ... 

Saygı ve selamlarımla…

   

  

Yorumlar