3248 Defa Okundu

Başbuğ Türkeş, İslam hukukunu, Batı hukukunu iyi bilirdi.

Çok kuvvetli bir imanı olduğu için,

Asla imandan taviz vermezdi.

9 Işık doktrininin esasını, İslam imanı ve Türk milliyetçiliği olarak tarif etti.

Ülkücü hareketin  sloganlarını,

Daima Türk milliyetçiliği ve İslam’ı yan yana kullandı.

“Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak fazileti,

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur.

Ruhsuz beden ceset gibidir.

Kanımız aksa da zafer İslam’ın,

Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanız,

Vatan sevgisi imandandır (H.Ş.)

Ayrıca makalelerinde, “Bir kavme benzemek isteyen o kavimden sayılır”,

Hadisi şerifini çok kullanırdı.”

Bu sloganlarla ülkücü hareketi Türk İslam sentezi etrafında yetiştirdi.

Ülkücü gençlik, o kadar Türk milletinin özü haline gelmişti ki,

Ülkü ocakları, Ülkü bir, ülkü köy,  ülküm, Ülkü tek,  gibi teşkilatların yanında,

Ülkücü doktorları, ülkücü öğretim üyelerini de teşkilatlandırdı.

Türkiye’de o kadar büyük bir milli kadro oluştu ki,

Bunlar İslam imanı ile mücehhez,

 Moskof emperyalizminin saldırısına karşı mücadele eden gençler,

Ölüme Allah, Allah diye gidiyorlardı.

Tıpkı Selçuklu, Babürlü, Osmanlı orduları gibi,

Tıpkı Ataları gibi…

                ***

1969 yılında Adana kongresinde CKMP, MHP ye dönüştü.

Amblemi de Osmanlı bayrağı 3 hilali kabul etti.

Üç hilal; İman, Ahlak, ibadet demektir.

Bu olayda İslam dışı Türkçülüğü savunan dış kaynaklı ( mason, CIA),

Düşünce sahipleri MHP den ayrıldı.

Hatta biz Gençlik kollarında iken, Ötüken adlı bir dergi,

Büyük Türk mutasavvıfları aşağılayan bir makale yazdı.

Yunus Emre’yi Beynelmilel serseri,

Mevlana’yı da çok ağır iftiralarla suçluyordu.

İslam için,  barsaklarda paraziti de mi organdan sayıyorsunuz?

Din Arap’ın diyen bir  İslam düşmanı şairdi.

Başbuğ; daha sonra onun MİT ajanı olduğunu bana söyledi.

Seferberlikte, 5 milyon Türkü katleden,

Devletimizi yıkan, bütün topraklarımıza,  petrolümüze el koyan,

İngilizler aleyhine bir tek sözü yoktu.

Sonra düşününce hayretler içinde kalmıştım.

Başbuğ ve MHP gençlik kolları Ötüken dergisini teşkilatlarda yasakladık.

Başbuğ, 1969 yılında seçim öncesi bir beyanat verdi.

“Ben sizi, sokakta pırasa fiyatına satılan demokrasiye değil,

İnsan haklarına saygıya, hak ve adalet yolu Allah yoluna çağırıyorum. Dedi.

Ayrıca bir MHP adayı da,

“Biz Muhammedi düzen” getireceğiz diye radyo konuşması yaptı.

Tabii ki o aday hakkında savcılık soruşturma açtı.

Başbuğ bazı ülkücü gençlerin kalpak giymesine izin veriyordu.

Mitinglerde, yürüyüşlerde bu gençler ön plandaydı.

Daha sonra savcılık soruşturma açtı ve kalpak yasaklandı. (devam edecek)

Yorumlar