Rahmetli Başbuğ Türkeş: “Türk milletinin en büyük eseri Osmanlıdır “ derdi. Bunu düşmanlar çok iyi biliyor.

Hep şuur altında Osmanlı korkusu ile yaşıyorlar.

               ***

Fethiye’den emekli bir öğretmen arkadaşım söyledi.

1980 den önce Sovyetlerin Leningrad (Sank  Petersburg)şehrine  gitmiştik.

O zaman Başbuğ Türkeş sağdı ve ihtilal olmamıştı.

Bunları gezdiren rehber devamlı Türkeş aleyhinde atıp;

“Onun kafasındaki dünya Osmanlıdan da büyük” diyormuş.

 Hollanda’ya Türk federasyonu için konferanslar vermeye gitmiştim.

Hollanda federasyonu başkanı Baki bey;

Hocam biz Amsterdam’da belediyenin bir kültür merkezini yönetmek için almıştık dedi.

Nezaketen parti genel başkanlarını da ziyarete gitmiştik.

Sosyalist parti genel başkanı bize; “Siz Türkeşçi değilsiniz değil mi?” dedi

İlave etti. “Türkeş’in kafasındaki dünya Osmanlıdan da büyük” dedi.

Ayrıca Başbuğ Türkeş Hapisten çıkınca Sindel fingen  ülkü öcağı derneği,

Bölgenin büyük spor salonunda  yarışmalar tertip etmiş.

Belediye başkanı da ücretsiz tahsis etmiş.

Yarışmalara Başbuğ Türkeş’i de davet etmişler orada bir konuşma yapmış.

Bunu duyan belediye başkanı dernek başkanını çağırıp “ Türkeş’i niye çağırdınız?” demiş.

O da;  “Bütün parti başkanlarını çağırdık sadece o geldi” diye mazeret belirtmiş.

Belediye başkanı da; “ Türkeş yeniden Osmanlıyı kurmak istiyor” diye serzenişte bulunmuş.

               ***

Sonuç olarak ben de dedim ki; “Almanya’da  Sindelfingen belediye başkanı,

Türkeş’in büyüklüğünü anlıyor da, bu millet anlamıyor, çok üzücü”

Bütün bu olaylar da gösteriyor ki,

Bir ilçe belediye başkanı  gibi, herkesin kalbinde bir Osmanlı korkusu var.

Neden acaba?

Çünkü gerçekten haçlı milleti; yani Batılılar;  İslam’ı ve Türk milletini çok araştırmış.

İslam’ın cihat fikri, Türk milletinin Kızılelma ülküsü, İlayı kelimetullah aşkı,

Türklerin, cesareti, zekası ve savaş kabiliyetini görmüşler.

Bu bu güzel sıfatlar Osmanlıda tecelli etmiş.

Atlas okyanusundan, Afrika ortalarına kadar,

İdil nehrinden Viyana önlerine, Dalmaçya kıyılarına kadar,

Dünyaya hakim olmuş ve 600 sene yaşamış bir devletin,

Batılı emperyalistlerin kalbinde korku meydana getirmesi beklenen şeydir.

Onlar hep şundan korkuyorlar.

Türkler yeniden siyasi, ekonomik  ve askeri yönden güçlenirlerse biz ne yapabiliriz?

Onun için onların Türk milletine karşı hep düşmanca davranmaları,

 Dünyanın her yerinde Türk milletini aşağılamaları veya yok saymaları,

Belli bir planın eseridir.

               ***

Hatta Türkiye’yi ele geçirip, Türk gençlerini ve halkını eğiterek,

Osmanlıdan, İslam’dan soğutmaları hep bu sebeptendir.

Bazı ajanlar ve onların etkisindeki ahmaklar da fırsat buldukça Osmanlıyı kötülüyorlar.

Osmanlıda kusur arıyorlar. Halbuki Osmanlı Allah’ın askeri,

Yüce Türk milletinin gurur abidesidir.

Bunu herkese öğretmeli, yaymalı ve gençliğimize rehber etmeliyiz.

Bu milli bir görevdir.