Birinci dünya savaşında İngiliz kayıtlarına göre Osmanlının kaybı 3 milyon kişi. Türk tarihinin en büyük insan kaybıdır.                ***

Bizim köy (Nevşehir –Hacıhalilli) o zaman 15 hane imiş dedem dahil şehit sayısı 17 kişi.

Gerek, Trablusgarp harbinde, gerekse Balkan savaşında ittihatçılar silahımız yok diye, sızlanıyordu.

Enver Paşa dahil bütün İttihatçılar masondu.

Başında Selanikli Emanuel Karasso denen bir Yahudi’nin olduğu,

“Selanik  Macedon Risorta” locasına kayıtlı idiler.

Enver Paşa hatıralarında yazıyor. Locaya nasıl girdiğini, yemin ettiğini…

               ***

Sultan Hamit döneminde Silah Tüccarı Rus Yahudisi ve İngiliz krallığı ile çalışan Parvus,

İttihatçılarla içli dışlı idi. Enver ve Talat paşalar arkadaşları idi.

Ne hikmetse Parvus,  Almanya,ya  gitti. Orada da muhtemele Alman silahı pazarlıyordu.

Enver Paşa, Almanya’ya ateşe olarak atandı. Muhtemelen Parvus’la hep temasta oldu.

Selanik’ten hareket ordusu Yeşilköy’e gelince, Enver paşa  da Almanya’dan gelip,

Hareket ordusu kurmay başkanlığını üzerine aldı.

Mahmut Şevket Paşa da ordu komutanı oldu.

Daha önce Kurmay başkanı olan Mustafa Kemali devre dışı bıraktı.

Daha sonra İttihatçılar iktidarı ele aldı.

               ***

Trablusgarp ta Sultan Hamit’in konuçlandırdığı Orduyu Yemene gönderip,

İtalyanların önünü açtılar. Kolayca Trablusgarb’a İtalyanlar girdi.

İttihatçılar Uşi anlaşması ile Trablus’un yanında Ege adalarını da İtalyanlara verdiler.

Doğu’da Ermeni isyanlarına karşı tedbir olarak kurulan  Hamidiye alaylarını,

Tümü ile Batıya çekip Balkan savaşında yok ettiler. Ermenilerin önü açıldı.

Bazı kurmaylar, 1. Dünya savaşı çıkınca savaşa girmek istemediler.

Ancak Meşriki azam (büyük mason Üstadı) Talat Paşa ve Enver paşa Devleti savaşa soktu.

Bütün Türk ordularının başına da Mason Alman generaller atandı.

Hatta bazıları, İngilizlerle beraber olalım dediler.

İngiltere kabul etmedi. “Biz sizi yıkmak için savaş başlattık” dediler.

Sipariş ettiğimiz gemileri de vermediler.

               ***

Kutül Amarede esir aldığımız İngilizleri serbest bırakıp,

Halil paşa komutasındaki orduyu  İran’da Türk Kaçar hanedanını yıkmak  için oraya yolladılar.

Çünkü İngilizler Türk hanedanlarını yıkmak istiyordu.

Bağdat’ın işgali için İngilizlerin önü açılmıştı. Rahatça Irak’ı istila ettiler.

Medine komutanı Fahrettin paşaya da İstanbul’dan teslim ol dediler.

O da olmayınca İttihatçı subaylar derdest etti ve Medine’yi  de İngilizler İşgal etti.

Filistin cephesi bir fecaat,  7 ordu tek silah atmadan İngilizlerin karşısından çekildi.

Diğer ordularda yarılıp çoğu imha edildi. 70 bin Türk askerini esir aldılar

Çünkü komutanların hepsi Mason Alman generallerdi.

Böylece kudüs ve Şam düştü.

               ***

Doğu cephesinde 90 bin Türk askerini soğukta dondurup şehit eden  Enver paşa kahraman ilan edildi.

Bereket versin Çanakkale geçilmez kılındı.

Ama Gelibolu yarımadasında safkan 250 bin Türk şehit edildi.

Kuru ekmek ve üzüm hoşafı yiyerek düşmana dur dediler.

Dedem Şehit Süleyman’a Allah rahmet eylesin.

Çanakkale’de 16 alay vardı. Ama hep 57. Alay anlatıldı.

Kalan 15 alay da bu milletin has evladı ve şehitleridir.

Sonunda Sevr anlaşması yapıldı. Ama Meclis ve Padişah onaylamadığı için geçersiz sayıldı.

Sevri İmzalayan, savaşı başlatıp devletimizi yıkan 3 milyon Türkün kanına giren,

İttihatçılar, Talat, Enver Ve Cemal kahrolsun.