956 Defa Okundu

Her Müslüman kendi milletini sevmelidir.

Çünkü Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuş:

“Kişi kavmini sevmekle kınanamaz.”

Biz, bir Fransız, bir İngiliz, veya Almana,

Sen kendi milletini niye seviyorsunuz? Diyebilir miyiz?

Bu onların tabii bir hakkıdır.

               ***

Ben babamı seviyorsam bu suç mu?

İşte kişinin kendi milletini sevmesi kadar tabii bir hakkı olmalıdır.

Başlıkta ,Türkçü olmalıyız deyince biraz ürperdiniz.  Değil mi?

Çünkü,  bizim düşünce hayatımıza giren, İngilizler,

Her Türk için kutsal bir hak olan milli duygular körlettii.

Hatta bu hak sanki suçmuş gibi,

Beynimize kazındı.

Bu da içimizdeki kendimizi koruma,

Devletimizi ve milletimizi yükseltme duygusunu  baskılıyor.

Mesela, mecliste ve her yerde,

Bölücü terör mensupları,

Kürtçüğü zararlı ve devleti yıkma şeklinde kullanırken,

Mecliste bir milletvekili,

Ben Türkçüyüm dediği zaman,

Bütün bölücü, yıkıcı, hatta dindar birisi bile,

“Irkçılık yapmayınız, şövenist olmayınız” diye bağırıyor.

Sanki bu hak Kürtlere var da;

Türklere yokmuş gibi bir algı oluşturuluyor.

               ***

Nasıl bir Batılının milli duygusuna saygı gösteriyorsak,

Kendi milletimizin, milli duygu taşımasına da,

Saygılı olmalıyız.

Kendi milli haklarımızı korumalıyız

               ***

Her Batılı da milli duygu vardır.

Bu duygu kalkınma için bir lokomotiftir.

Ama bu duygu başka milletlere nefret şeklindedir.

Yani her Batılı ırkçıdır. Şövenisttir.

Bir Alman, İngiliz veya Fransız arabasına binmez.

Tabii k, Fransız da, İngiliz de Alman arabasına kullanmaz.

Bunu milli gurur sayar,  diğer bir İngiliz’e karşı mahcubiyet hisseder.

Ama biz Müslümanlar, ve özellikle Türkler,

Başka  milletlere karşı içimizde kıskançlık,

Düşmanlık , Kin taşımayız.

Bu konuda namütenahi açığız.

Bir malzemeyi Ala franga diye kullanırız.

Musikimizde, Araban, Kürdi, acem makamlarını kullanırız.

Hatta isim koyarken, Kürt Ali ismi çok konur.

Bizim köyde ve komşu köylerde sıkça vardır.

Bu bir aşağılama değil, şereflendirmedir.

               ***

Peki, Türkçülük neden suçmuş gibi algılandı?

Osmanlıdan beri, dindarların içine sızmış,  İngiliz ajanları ve masonlar

Devamlı şu telkini yaptı: “Türkçüyüm deme Irkçılıktır,

Kavmiyet,  asabiyettir, haramdır, ayıptır.”

“Sen Türkçüyüm dersen; o da, ben de  Kürtçüyüm der.”

Ayrıca yine İngiliz ajanları ve masonlar,

Türkçülerin arasına sızarak; “ Diğer milletler,

Özellikle  Müslüman milletler horlanıp itilerek,

Din Arap’ın, harp Türklüğündür,

Türkün Türk’ten başka dostu yoktur”

Gibi sloganlarla Türkleri yalnızlaştırmak,

Herkesi düşman göstermek telkini yapıldı.

Ama bu sloganları geliştirenler,

2 milyon Türkü 1.dünya savaşında şehit eden

İngilizler aleyhine tek kelime etmemişlerdir.

Hasılı, Türkçülük başka milletlere düşmanlık değildir.

Özellikle de Müslüman milletler din kardeşimizdir.

Dünyanın en şerefli milleti,

Allahın askeri Türkler sevilmeli, yüceltilmelidir.

Türkçülük suç değil, şereftir.

04.10.2019, Kayseri.

Yorumlar