KONUT POLİTKASI YANLIŞ

KONUT POLİTKASI YANLIŞ

Bir ülkenin kalkınması ancak yatırımla olur.

Yatırım devamlı üretme yönelik olmalıdır.

Son 3 asırdır ülkeler,

Yatırımla kalkınmışlardır.

Avrupa’nın kalkınma sebebi

Üretimi artırmakla olmuştur.

Tabii ki üretimin sağlanması ancak yatırımla olur.

                ***

Yatırım iki türlüdür.

Birincisi üretime yönelik yatırımdır ki,

Bir yandan mal üretirsiniz,

Bir yandan da ürettiğiniz malı dışarı satarak zengin olursunuz.

 İstihdamı da artırırsınız.

Herkes aş ve iş sahibi olur.

Sonuç olarak fabrika kurulmalıdır.

Geçmişte Avrupa’nın, Amerika’nın, japonya’nın,

Şimdi de Güney Kore’nin, Çin’in kalkınması

Fabrikaların üretimi ile olmuştur.

                ***

Diğer bir yatırım şekli de ölü yatırımdır.

Bu yatırım şeklinde mal üretilmez tüketilir.

Yollar, inşaatlar,  konutlar, imar işleri…

Fabrika olmayan her şey ölü yatırımdır.

İktidarın konut politikası böyle bir yatırımdır.

Ülkenin geleceğini karartır.

Çünkü hiç bir ülke konutla kalkınmaz.

Tam tersi,  sermayeyi harcadığınız için

Faydalı yatırımlara para kalmaz.

İş ve aş halledilemez.

Parası olmayan da konut alır borçlanır.

Geleceğini ipotek altına alır.

Böylece bütün ülke borçlu olur.

Lüks içinde yaşayan açlar türer.

Bunalımlar artar.

Köyler boşalır.

Tarım üretimi düşer.

Hayvancılık ve diğer sektörler,

Akamete uğrar.

Oy kaygısı ile yapılan bu işler,

Türkiye’yi düze çıkarmaz.

                ***

Konu yapılmasın mı?

Köprüler, hava alanları yapılmasın mı?

Yapılsın ama,

Önce üretimi artırıp zengin  olalım,

Herkes aş ve iş sahibi olsun,

İşsizlik oranı % de 3ün altına düşsün,

Ondan sonra ölü yatırıma gidelim.

Türkiye’nin konut  politikası yanlıştır. Vesselam…

Yorumlar