7952 Defa Okundu

بسم الله الرحمن الرحيم

Hazır ekmek hakkında tehavvül fetvası kurtarırmı?


☘☀️beyt:
Takva öldü diyorsan salâsını ilân eyle
Müttekîyim diyorsan ihyasını ilân eyle


Nimeti islam kitabında un ve süt ürünlerindeki müteneccis katkılar pişme esnasında yok olmayacağı ve haramiyeti bakî kalacağı beyan edilmiştir !

Ey aziz mümin !
Hazır ekmek ve sair un, süt urünleri küllühüm ecmaini terk edilmeli !
Bir lokma dahi yenilmemeli, haniya içinde hınzır maddesi var ise ?

Hınzır maddesi ve sair haram lokma vucuttan ancak kırk günde atılabilir , haniya kırk gün dolmadan ömür biterse?
Haram ise ancak ateş ile temizlenir, hadisi şerif :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ . رواه ترمذى

Sonraya bırakmamalı, sonra terk ederim dememeli, haniye sonra unutursun ve terkine hiç muvaffak olamazsan?
Yakında terk ederim diye tövbeyi sonraya tehir edenler helak olur, hadisi şerifini duymadınmı :

هلك المسوّفون الحديث . رواه مسلم

استفت قلبك ولو أفتاك المفتون..الترغيب و الترهيب

Müftiler fetva versede sen kalbine fetva sor

Habis tozların tehavvulüne yani pişirilme esnasında temamen yok olacağına kalbiniz fetva veriyormu?

Tehavvül - bir ölü merkebin tuz gölünde uzun zaman kalarak temamen tuza dönüşmesidir.
Hınzır ve alkol maddeleri pişirilme esnasında tehavvül buluyor, sözünun yalnış olduğu nimeti islam kitabındaki ibare ile açıkça görülmektedir.Hazır gıdadaki habis tozlar tehavvül buluyor diyenlere sormalı :
sihhata zararlı olan kimyavî zehirli tozlar ne oluyor?

Zehirli tozlar dahi tehavvül buluyor, pişme esnasında zehirli katkı maddeler yok oluyor, denilemez.
Zehirin yavaş tesir edeni dahi suratla öldüreni gibi katli nefistir.

İmami Azam hazretlerine zehir iç dediler .
"Ben nefsimin katline yardımcı olamam" buyurdu !
Zorla içirerek şehid ettiler.

Ey mümin, el insaf!
Buğün sana zorla zehir iç diyen yok.
Sadece yalnış fetvalara aldanma !

Tehavvül yolu ile haram tozların vasfı değişince zatındaki haramiyeti de yok olur diye zannedilmesin !
Hazır gıdada habis toz var, bir de sihhata zararlı olan kimyavî zehirli tozlar var.

Zararlı kimyevî maddeleri yok olamaz, çünkü zehir ancak panzehir ile zararsız olabiliyor !
Hınzır tozunun tehavvülü ancak aslının tegayyuru ile mümkün olur.
Yanarak küle dönüşmesi , veya temamen tuza dönüşmesi gibi .

Nimeti islam kitabında derki :

Şire kaynayup pekmez olmak ve müteneccis olan süt, peynir yapılmak ile tâhir olmaz.
Çünkü , bunlarda tezek yanub kül olmak ve tuzlaya düşen hımar tuz kesilmek ve şarap sirkeye dönmek kabilinden bir hakikat başka bir hakikata munkalib olmuş değil, belki mücerred vasıf tagayyur etmiştir .
Buğday, yahud arpa müteneccis iken öğüdülmek ve müteneccis un ekmek olmak ve müteneccis susam yağı çıkarılmak dahi böyledir. (Nimeti islam .sahife 236)

Yani, un ekmek olmakla içindeki habis tozlar bâkî kalıyor, asla tehavvül olmuyor
 !

Yine nimeti islam kıtabında der ki :
" teneccüs eden pekmez yahud bal ve yahud süt kendi miktarı kadar tahir su ile (bazı ulemâ temiz suyun her defasında dahi müteneccis süt mikdarı kadar olmasını kaydetmişler) üç defa mikdarı aslîsinde kalıncaya kadar kaynatılır ise tahir olur". (Nimeti islâm sahife 235)

Yani teneccüs eden pekmez ve ya süt mikdarı kadar temiz su katılır ve aslî mikdarı kalıncaya kadar kaynatılır .
Bu müâmele 3 defa tekrar edilirse süt veya pekmez ve ya bal tahir olmuş olur .

Ve yine nimeti islam kitabında :
"Müteneccis olan zeyd (zeytin yaği) sabun olmakla tahir olur " sahife 235.

Çünkü hakikatı aslîsi temâmen inkilab etmişdir .

O halde hazır gıdadaki hınzır özü ve zehir tozlarının haramiyeti bakî kalıyor .

Fikh ile iştigal eden bir alim hazır ekmeği labaratuarda tehlil ettirdi, ve... hazır ekmek dahil tum piasa un mamulllerini terk ettı.

Un fabrikalarına buğday deposu (kazanı) imalatını yapan üretici şöyle diyor:
"On tonluk buğday kazanının yanına küçük bir depo yapiyoruz ve dış ülkeden gelen toz o küçük depoya konuluyor.
On ton buğday ununa bir su bardağı kadar o tozdan katılıyor. O toz hamurun açılmasını, elestikiyetini temin ediyor".☘Tenbih :
"Tehavvul fetvası ile kurtaralım" zannı ile katkı maddeli gıda yiyenler, gaflet nânını yiyenler Mürşidi kamile intisabında manen tehavvüle ermemeyi, manen felc kalmayı , rabıtasının kesik olmasını göze almışlardır !

Zira hakiki mürid olan büyükler:" mürşidi kamile intisap ettim ve tehavvul buldum!" buyurarak , hakiki intisab manevî tehavvül ile olacağini bildirdiler.
Manevî tehavvül demek : Murşidi Kâmilin ruhaniyeti mürid nefsinde in'ikâs ede ede nefsin fena fişşeyh makamına ermesi ile başlayan manevî terakkiyat yolu, demektir.

İmami Rabbanî küddise sirruhu Mektubati şerif 260 mektubunda, her kişinin bir peygamber meşrebinden terbiyet bulma manen kemale erme imkanı vardır.
Melaike hakikî müritlerin sadrını manen yarar, ve yıkar, temizler.
Kar ve ateşten yaratılan melaikeler dahi vardır. Onların dahi eremediği manevî makamlara hazreti insan erebilir!
Ama insan o manevî makamını, aslî vatanını sırf gafletinden dolayı özlememekte...

☘☀️beyt:
Vursan file uçar ol , tahavvul bul tahavvul
Misli aslan olur kul tahavvul bul tahavvul
Gel şeyhında fânî ol, tehavvul bul
tehavvul
Nefs ölmeden ölür kul, tehavvul bul tehavvul
Tahalluk bul hey dilkeş, Hak hulkuyla melekveş
Ruhun Muhammedî gül, tehavvul bul tehavvul

(Dilkeş-farsça kalp ehli , melekveş-farsça melek gibi)

Suâl: Habis tozlar tehavvul buluyor diye çare aranıyor ama , zehirli kimya maddelerinin sihhata zararı hakkında fetva nedir?

Ekmekte 16 çesit katkı maddesi olduğu haberlerde tartışıldı.
Bunlardan iki çeşidi habis toz, diğerleri ise zararlı kimyevî maddeleridir ki onların tehavvul bulması(yok olması) asla mümkün değil.

Çünkü, zehir ancak panzehir ile zararsız olabiliyor!

Bazi ulema sigarayı sirf zehirli maddesi sebebiyle haram, buyurdular !
Sihhata zarar veren her zehirli maddenin hasta edici, öldürücü mikdarı (nas) delil ile haramdır.
Kimya uzmanları diyorki: bir kişi bir senede kendi ağırlığı kadar katkı maddesi tüketmektedir !

"فتبيَّنوا "
..araştırın!
Araştırın, bir senede kaç kilo hınzır tozu tüketmektesiniz !

Nekadar zehirli toz tükettiğinizi ise yarın hastalıklar ile size vucudunuz söyler .
حفظنا الله و إياكم ..آمين

☘☀️beyt:

Takva öldü diyorsan salâsını ilân eyle
Müttekîyim diyorsan ihyasını ilân eyle

 

Yorumlar