Yazıklar olsun Müslümanlara. Yazıklar oldu Müslümanlara. Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) der ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “ALLAH’a yemîn ederim ki, bir mü’minin öldürülmesi, ALLAH katında, dünyanın zevâl bulup yok olmasından daha büyük bir hâdisedir.” Acaba uyanır mıyız? Benim hiç umudum kalmadı. Gazze gözümün önünde, güya medeniyet asrında, medeniyetsiz bir topluluk tarafından yok ediliyor.

Gazze'de Çocuk Olmak: Doktor Amca Bacaklarım Tekrar Çıkacak mı ?

Yazıklar olsun Müslümanlara. Yazıklar oldu Müslümanlara.

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) der ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu :

'ALLAH'a yemîn ederim ki, bir mü'minin öldürülmesi, ALLAH katında, dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hadisedir.'

Aceba uyanır mıyız? Benim hiç umudum kalmadı. Gazze gözümün önünde, güya medeniyet asrında, medeniyetsiz bir topluluk tarafından yok ediliyor.

Cuma günü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'nin desteklenmesinin farz olduğunu belirterek cihad ayetini okudu:

'Size ne oldu da zulüm gören mazlumlar için Allah yolunda cihad etmiyorsunuz?'

Bize ne olduğunu bilseydik keşke, zaten sorun kalmazdı.

Bize şöyle bişey oldu sanırım. Biz münafıklardan mı olduk acaba?

Kürsülerde Filistin için ağlayıp, Masalarda İsrail'le ticaret sözleşmeleri mı imzaladık? İman İddiasında bulunup;

Cihad etmeyi bir kenara bırakın, Cihad eden kardeşlerimize destek olmadığımız gibi, Kafirlere, zalimlere destek olup ticaret'e devam mı ettik ?

Bize şöyle bişey oldu, şuan cihaddan daha önemli konular var onun üzerine yoğunlaşmışız. Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Şeyh Said' hain midir? değil midir? konusunu tartışıyoruz ülkecek.

Bize şöyle bişey oldu, Kafir diye nitelendirdiğimiz Norveç, İsveç, Kolombiya, İspanya, Güney Amerika İngiltere gibi ülke halkları ayakta, işgalci İsrail'i protesto ediyorlar, Gazze'ye destek için farkındalık oluşturuyorlar, biz de Müslümanlar olarak İsrail'e demirçelik satışı mı yapıyoruz?

Bakınız Milletimizin kendi çapında yaptığı boykotu maalesef devletimiz ile ilişkili kurumlar boşa çıkarıyor.

Tarım Kredi Marketleri BOYKOT Ürünlerini "Bereketli Ürün" diye satıyor.

Futbol, Voleybol, Basketbol Federasyonları Sponsorluklar imzalıyor.

Devlet Hastanelerimizde hem dolaplarda, hem büfelerinde her türlü boykot ürünleri satılıyor.

İki gün önce Cumhurbaşkanımız, basın açıklamasında:

"Mısır'ın Gazze konusunda dirayetli tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz." dedi.

Belki devlet aklı benim gibi dugusal değildir. Devlet aklı farklı çalışır ama ben Cumhurbaşkanımız gibi düşünmüyorum. Binlerce yetim açken, Refah Kapısı'nı açmamak mı dirayetli tutum?

Allah'ım sen şahit ol; kulun Yunus Filiz bu korkunç vebali desteklemiyor!

Aziz Kardeşlerim, Güney Afrika'da Müslüman nüfusu ne kadar biliyor musunuz? Sadece Yüzde 2 ...

Ve bu adamlar sadece İsrail Konsolosunu kovmakla kalmadı, ayrıca tüm Diplomatik ve tüm ticari anlaşmalarını meclis Kararı ile onayladı.

Ve yine yüzde 2 Müslüman nüfusa sahip Güney Afrika'nın Müslüman Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Güney Afrika'nın Gazze siyasetini bir hadisle açıkladı:

"Her kim, zalim olduğunu bildiği halde zalime destek olursa o kişi dinden çıkmıştır'

Ve kulaklarımda kalplere sekinet veren sesiyle Ebu Ubeyde'nin şu sözleri yankılanıyor:

"Ey İslam dünyasının korkak liderleri, biz yardımı da sizden değil ancak Allah'tan isteriz. O da kimi layık görürse bu yardıma ancak onu vesile kılar. Zulme sessiz kalanlar bilsin ki Allah onları bu zafere layık görmemiştir.'

Size ne oldu da zulüm gören mazlumlar için Allah yolunda cihad etmiyorsunuz?'

Arif Nihat Asya'nın ifadesiyle, Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu. Ne olduysa hep bize azar azar oldu!

Ben Yunus Filiz, Doğu Türkistan'da Maoizm'e direnen Altay kahramanı Osman Batur da benim, Filistin'de Siyonizm'e direnen çöl arslanı Ahmet Yasin de ben!

Doğu Türkistan'da esir Müslüman Türk de ben,

Filistin'de esir Müslüman Arap da ben!

İslam ülkeleri liderlerine buradan sesleniyorum, Harekete geçmeniz için daha ne olması lazım!

Müslüman kadınların şu işgalci Siyonistlerin necis ellerinde sallanan mahremleri, sizin namusunuz değil mi?

Fark ettiniz mi? İslam Âlemi Osmanlı'dan sonra bir daha toparlanamadı. Aslında sadece İslam alemi değil, insanlık alemi de Osmanlı ile beraber huzurunu kaybetti. O günden beri dünya huzur ve adaleti arıyor. Çünkü Osmanlı bu topraklarda bir bir nizamdı, ortak bir 'adalet ve akıl' idi. Maalesef Haçlı zihniyeti dengeyi, nizamı bozdu, adaleti yıktı, aklı da 'ırkçılıkla' sarhoş edip uyuttu. Başsız kalan Müslüman alemi darmadağın oldu. Hep birbirleriyle, iç sorunlarıyla uğraştı. Bütün enerjisini kaybetti. O günden beridir, bir daha dik duramadılar. İzzet, şeref ve haysiyet tarûmar oldu. Ayak altında, sefil ve rezil bir yaşama mahkum oldular. Büyük ümitlerle hep bir kurtarıcı ve mehdi beklendi.

Halbuki; Müslüman aleminin yegane ümidi yine onun bakiyesi olan Türkiye'de. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Ben Mekke ve Medine'de olsam yine buraya gelirdim; çünkü burası Âlem-i İslam'ın anahtar merkezidir. Türkiye'nin düzelmesi Âlem-i İslam'ın düzelmesine vesile olacak…

Aşağıda; beşyüz yıldır yatan alem-i İslam'a, hususan Osmanlılara ve onların torunları olan bizlere seslenen; uyanıp, İslam aleminin de intibahına vesile olmamızdan, bir lokomotif gibi Müslüman alemini harekete geçirmemizden bahseden Bediüzzaman Said Nursi'nin haykırışını bırakıyorum.

Bu haykırış; büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Hazretleri; Türklerin ve Kürtlerin böyle bir vazifeyi üstlenmesinin tarihi, maddi ve manevi bir mesuliyet olduğunu, ecdadın torunları olarak gaflet uykusundan uyanıp yeniden terakkiyi sağlamamız gerektiğini ikaz ediyor. Müslüman milletleri bu gayenin tahakkuku noktasında uyararak, medeniyet yolunda çalışmaya davet ediyor, olur ki, manasını bozarız diye herhangi bir sadeleştirme yapmadan olduğu gibi bırakıyorum

'Ey alem-i İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol.

Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hizmetkar olan ve İslamiyet nûrunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı! Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mu'cize-i manevîsi olan Nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken, hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin, lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman, sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun.Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları! Uyanınız! Alem-i İslam'ın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak, katiyen akıl karı değil. Yine alem-i İslamın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve îmanın nûruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, hakîki medeniyet-i insaniye ve terakkî olan medeniyet-i İslamiyeye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır.

Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim! Beş yüz senedir yattığınız yeter; artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa, Kur'an-ı Kerîmin güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla, vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak, birleşmeyen su damlaları gibi, toprağa düşmeyiniz. Yoksa, toprak gibi, sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur'an-ı Kerîm'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana ab-ı hayat olan hakîkat-i İslamiye sularını akıtınız. O hakîkat-i İslamiye suları ile bu topraklarda îman ışığı altında hakîki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak, bu vatan maddî ve manevî saadetler içinde gül ve gülistana dönecektir, inşaallah.'(Tarihçe-i Hayat)

Selam Saygı ve Muhabbetle….