472 Defa Okundu
 1. Kendini beğenmemek

Tarikatta ne kadar ilerlerse ilerlesin, nereye varırsa varsın kendisini daha yolun başında görmeli ve öyle kabul etmelidir. seyyidimiz Hace Muhammed Bahaeddin Nakşibendi hazretlerinin iki vasiyetinden birisi budur. İkinci vasiyeti ise; salik, seyr ü sülükte en yüksek makam ve mertebelere ulaşsa bile kendi nefsini firavn ’ın nefsinden yüz derece aşağı görmelidir. Eğer bunu böyle kabul etmeyip nefsine kıymet verirse onun seyr u sülükten nasibi yoktur.

 1. Kötü arkadaşı terk etmek

Bunun için, önce kendi kötü huylarını terk etmelidir. Çünkü kendi nefsi ona arkadaşlarından daha yakındır. Allah”ın gazabını çekecek yerlerde durmayasın, çalgı çalınan yerlerde ve zalimlerin kabirlerinin yakınında eğlenmeyesin. mâsiyet mahallelerinde az da olsa beklemeyesin, kâfirlerin yüzlerin bakmayasın.

 1. Nefsine arka çıkmamak

Kendisine bir noksanlık, bir hata isnad edildiği zaman nefsi hesabına kendini müdafaadan sakınmalıdır.

 1. Azimetle amel etmek

Daima azimetlerle amel etmeye çalışmalı, mubahlara asla meyletmemelidir. Çünkü bu sadece vakit kaybetmektir.

 1. Dini için evlenmek

Tarikata evli iken giren bir kimse adabına riayet ederek yoluna devam etmeli, bekâr iken giren bir kimse de tarîkın adabını öğrenip biraz yol aldıktan sonra evlenmelidir. Eğer kemale ulaşacaksa ancak bu şekilde ulaşır.

 1. Zikre devam etmek

Zikre iştiyakı geldiği, inşirah kapısı açıldığı andan itibaren Allah’tan gayri bütün mahlûkattan kalben alakasını kesip, kalabalıklar içinde bile olsa kendini yalnız allah ile beraber bilebilme durumuna gelinceye, gaybet hali tahakkuk edinceye kadar zikri bırakmamalıdır.

 1. Nefsini hesaba çekmek

Kendisi için belirli vakitler tesbit edip o vakitlerde nefsini hesaba çekmelidir. Bu en azından günde üç vakit olmalıdır.

 1. Büyüklenmemek

Büyüklenmeyi, kendi başına buyruk hareket etmeyi terk etmelidir. Asilerden, günahkârlardan hiçbir kimseyi küçümsemelidir. Onlardan kendine pay çıkarmalıdır.

 1. Kalb huzuru ile namaz kılmak

Salikin, rabbı huzurunda kalbi selim ile durup cesedi ile beraber kalbinin de namaz kılması lazımdır. Kalbinde Allah’ın sevmediği bir haslet bulunarak huzura gelen bir kimse kalbi selim ile huzura çıkmış değildir.

 1. Kusurunu büyük görmek

Derecesi yükseldikçe, kendini her an huzurda bilme şuuruna yaklaştıkça, gözünde kendi ayıplarının büyümesi lazımdır.

 1. Nefse muhalefet etmek

Tarik-ı ilahide süluku devam ettiği müddetçe nefsine muhalefet etmesi lazımdır. Kemale eriştikten sonra nefsi artık ona ancak iyiliği emreder.

 1. Maksuda ulaşmak

Kendi bulunduğu makamı bilsin veya bilmesin, menzil-i maksudu görünceye kadar seyr u sülukuna devam etmektir.

Yorumlar