İNSAN VE NEFİS

İNSAN VE NEFİS

Bir kişi ölünce bedeni kalır.

Peki bir an önce  diri idi.

Üzerinde büyük bir enerji vardı.

O enerji nereye gitti?

Hiçbir yere gitmedi.

Enerji kaybolmadı ki,

O enerji o kişinin ruhu idi, bedenden ayrıldı.

O ruh, sadece o kişi için yaratılmıştır. Özeldir.

O ruh şuur sahibidir. Ne yaptığını bilir.

Ancak onun  dalga boyu bize bildirilmemiştir.

İnsanlar hiçbir araçla tespit edemez.

                ***

Ruh Yaratan’(cc)ı tarafından bir akitle hür hale geldi.

Bu sözleşme, Ben Yaratanınız mıyım?, Sen kul musun dendiğinde;

Ruhlar: “Evet=beli= bela” dediler.

Bu olaya galü bela denir.

Bu sözleşmede ruhlar,  Allah’ın yasaklarından sakınacaklarına,

Emirlerini tutacaklarına,

İyiyi, güzeli, doğruyu, hak ve adaleti seveceklerine,

Söz verdiler.

İster, inanan mümin, ister kafir ve ister münafık olsun,

İyiyi, doğruyu, güzeli, hak ve adaleti sever.

                ***

Allah çamurdan bedeni yarattı.

Bu çamur dünyadaki bütün minerallerdir.

Beden yaratılınca,

Özel yaratılan bedene, özel ruh monte edildi.

Çünkü reseptörler(alıcılar)  birbirine uyuyordu.

Nasıl hiçbir insan bedeni diğerine benzemezse,

Ruhlar da aynıdır.

Ruhlar dimağa ( kortex)  yerleştirildi. .

Şuuraltı  (subkortikal) merkezler nefsi  meydana getirdi.

Böylece insanın yaradılışı tamamlandı.

                ***

Biz bu şuuraltı merkeze nefis diyoruz.

Nefisler; yaşamak için yemeye içmeye,

Üremeye, ihtiyaçlarını gidermeye,

sosyal varlık olarak bir üst sınıfta yaşamaya muhtaçtır.

Bu istek,  arzu, heva  ve heveslerimiz.

Aşırı, abartılı ve kontrolsüzdür.

Bu nefis hayvanda da aynı yaratılmıştır.

Bu nefse NEFSİ EMMERE  denir.

Her türlü haramı işler.

Kul hakkından sakınmaz.

                ***

Bu nefis terbiye edilmelidir.

Çok iyi bir eğitim verilerek

Veya ceza uygulanarak yola getirilir.

Ruhların ve Allah’ın hukuku içinde terbiye olan nefisler,

Haramı, helali bilir, kul hakkından sakınır.

Şeriatın emrettiği gibi yaşayana da NEFSİ LEVVAME denir.

Ama İslam nefislerin kamil olgun  olmasını ister.

O nefse de NEFSİ MÜLHİMME  denir.

Bunlar fedakar, cefakar veren nefistir. Cömerttir.

İnsan için hedef cennete girmektir.

Her şeyini Allah’a adayan nefis de MUTMAİN NEFİS tir.

Bunlar sorgusuz sualsiz cennete girer.

Peygamberler şehitler ve evliyalar bunlardandır.         

                ***

Biz Türkler, Tanzimattan sonra  İslami eğitim  alamadık.

Cumhuriyette , din mektepleri kapatıldı.

Seferberlik, balkan . kuvvayı milliye savaşlarında,

Erkeklerimizi kaybettik.   Yetim kaldık.

Şu ada Nefsi  emmaremiz, bizi yoldan çıkarıyor.

Hele haramlar, serbest ve teşvik edilince,

Hele Batı hukuku da hakim olunca

Nefislerimiz , ilahlaşınca (ayet),

Yandık ta, yandık.

Kurtar bizi Ya Rabbi!

Yorumlar