3620 Defa Okundu

CHP, Batı kültür ve emperyalizminin Türkiye’deki uzantısıdır.

1839 yılında yayınlanan “Tanzimat Hattı Hümayunu”ndan bu tarafa,

Türkiye’nin başına ne geldi ise bu gizli teşkilattan geldi.

Bunlar Osmanlı devletinin başına üşüştükten sonra,

Dini, milli, manevi varlığımızı çökerttiler.

Balta limanı anlaşması ile maddi varlığımızı da azınlıklara verdiler,

Devleti borçlandırdılar.

Faizini ödeyemez hale getirdiler.

Sonra bu teşkilat, Sultan Aziz’i şehit etti.

Kırım ve 93 Harbine sokup topraklarımızı moskofa verdi.

Direnen Sultan Hamit’e de olmadık zulmü yaptılar.

Alaşağı ettiler.

                ***

Kim bu teşkilat?

İngiliz krallığına bağlı Masonluk teşkilatı…

Daha sonra, bu teşkilata bağlı, jön Türkler,

Yani İttihat ve Terakki Partisi başa geçince,

1911 yılında Trablusgarp’ı  ve 12 Adalar’ı İtalyanlara verdi.

1912 yılında Balkan Harbini çıkardı,  bütün Balkanları başkalarına verdi.

Sonra Birinci Dünya savaşına soktu,

Elimizdeki, 20 milyon KM kare toprağı, petrolümüzü,

Madenlerimizi, bütün servetimizi İngilizlere verdiler.

5 milyon Türkü yok ettiler,

Anaları evlatsız,  gelinleri dul, çocukları yetim  bıraktılar.

Bu mason hainler, Türkçülük adını kullanarak bu asil ismi kirletmeye çalıştılar.

Halbuki kendileri ne Türk ve ne de inanmış Müslümanlardı.

Tıbbiyeye, İngiliz bayrağı çekecek kadar hain,

İngiliz Konsolosunun arabasının atını çıkarıp kendileri bağlanacak kadar köle ruhlu idiler.

Sonunda Mondros mütarekesini imzalayacaklar,

Türk ordusunu terhis ettireceklerdi.

Kutülamare’de İngiliz’i yenen Türk ordusunu,

İngiliz’in karşısında çekip, İran’a gönderdiler ki,

Bağdat’a rahat girsinler diye…

5000 yıllık Türk ordusunu ve milletin namusunu,

Alman subaylara teslim ettiler.

Bir milleti mahvettiler.

                ***

Bereket Kuvayi Milliye’yi kazandık da kurtulduk.

Kendi silahımızı, uçağımızı, fabrikalarımızı yaptık.

Ama ittihatçılar boş durmadılar.

Atatürk’e İzmir suikastını tertip ettiler.

 O da bütün ittihatçıları idam etti.

Mason derneklerini kapattı.

Gizli ittihatçı İnönü’yü sonra anladı. Öldürülmesini istedi.

Ama çevresindekiler, hem İnönü’yü kurtardılar, hem de Atatürk’ü zehirlediler.

İnönü de tayyare fabrikasını kapattı, silah fabrikasını berhava ettirdi.

                ***

Bugünkü CHP, İttihat Terakkinin, devamıdır.

Bütün ihtilallerin, Türkiye’nin kalkınmamasının arkasında CHP vardır.

Tabii ki Masonlar vardır.

Bildiri yayınlayan, CHP üyesi bazı amirallerin LİONS kulübünde fotoğrafı vardı.

Yani Masonlar ve CHP,  yani şimdi CIA, deniz aslanlarının,

146 kişilik büyükelçi bildirisinin ve 104 amiralin açıklamasının arkasındadır.

Bunu göreceğiz. Allah bu milleti CHP’nin şerrinden korusun vesselam…

Bu hain teşkilat nasıl Osmanlı’yı yıktı ise, şimdi Türkiye’yi yıkmak istiyor.

Yorumlar