EKONOMİ
14 Ara 2016 15:25 Son Güncelleme: 16 Eyl 2019 07:39

Varlık Barışı'nda süre uzatımı

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bakan Ağbal, sürenin 6 ay uzatılacağını açıkladı.

Haberi Dinle

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen söz konusu tebliğ, yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.

NE ZAMANA KADAR GETİRİLEBİLECEK?

Buna göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu varlıklara yurtdışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun ilgili madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Varlık Barışı'nda süre 31 Aralık'ta doluyor. Ancak Maliye Bakanı Naci Ağbal ayrıca, hükümetin yurt dışından varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için düzenlediği Varlık Barışı'nın süresinin 6 ay uzatılacağını belirterek, bu konunun Bakanlar Kurulunun imzasına sunulduğunu söyledi.

VERGİ ÖDENECEK Mİ?

Türkiye’ye getirilen varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek.

BELGE GEREKLİ Mİ?

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacak. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresi'nden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilecek.

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde tebliğde yer alan “form” kullanılacak.

Banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurtdışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacak ve tebliğ ile belirlenen form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyecek.

Şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19 Ağustos tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurtdışında değerlendirdikleri varlıkları madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunuyor.

CEZA KESİLMESİ SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Öte yandan, yurtdışından Türkiye’ye getirilen varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek.

VERGİ İNCELEMESİ OLUR MU?

Yurtdışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacak.

Yorumlar