EKONOMİ
23 Ağu 2017 16:35 Son Güncelleme: 16 Eyl 2019 12:03

Banka kredisi ile kurban olur mu?

“Kredi kartıyla ve banka kredisiyle kurban satın almak caiz midir?” Bayram öncesi en çok merak edilen sorunun cevabı net olmasına karşın, kafaları karıştıracak art arda haberler yapılıyor

Haberi Dinle

KURBAN kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

İBADETE HARAM KARIŞTIRMAYIN

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, twitter hesabından “Faize bulaşmış olmanın vebali bakidir. İbadete haram karıştırmak doğru değildir. Durumu elvermeyenlerin kesmemesi daha doğru olur” uyarısısında bulunuyor. Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, da “Banka kredisiyle kurban almak dinen uygun değildir. Krediyle kurban satın almaktansa kesmemek daha uygundur” diyor.     

FAİZE KESİNLİKLE BAŞVURMAYIN

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.  Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

TAKSİTLE SATIN ALINABİLİR

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

KURBANLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, kurban ve yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruları il müftülüğünün sitesinde şöyle cevaplandırdı:

Kurbanın dini dayanağı nedir?

Saffat suresinin, 107. Hac suresinin; 28.34.36.37. Maide suresinin 27. ayetleri, Hz. Peygamber (S.A.V) uygulamaları ve İslam âlemlerinin görüş birliği ile sabit olan bir ibadettir. Peygamberimiz Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar kurban kesmiştir. Her sene iki kurban kesen peygamberimiz, birini ümmetlerinden kesemeyenler için kesmiştir. Peygamberimiz (S.A.V): “Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu…” haber vermiştir.

Kurban yerine sadaka verilse, kurban kesilmese olur mu?

Ne kadar çok sadaka verilirse verilsin, o sadakadır. Kurban yerine geçmez. Kurbanın kurban olabilmesinin temel şartı Kurban edilmesi dinen uygun görülen bir hayvanın ibadet niyetiyle Kurban Bayramında kesilmesidir.

BORÇLU KİŞİNİN KURBAN KESMESİ

Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?

Borçlunun kurban kesmesi gerekmez.

Kredi kartıyla kurban satın almak dinen caiz mi?

Kredi kartının borcunu ödeme tarihinde öderse faizli işleme düşmeyeceği için, kredi kartıyla kurban satın alınabilir. Zamanında kredi kartı borcunu ödemezse faizli işlemden dolayı ayrı bir günah işlenmiş olacak. Banka kredisiyle kurban almak dinen uygun değildir. Krediyle kurban satın almaktansa kesmemek daha uygundur.

Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?

Hayır, şart değildir. Ancak abdestli olarak kurban kesme ibadetini yerine getirmek daha faziletlidir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar?

Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.

MÜGE BEZİRCİ/İSTİKLAL ÖZEL HABER

Yorumlar