Mustafa Tunç

mustafatnc@gmail.com
24 Temmuz 2021 Cumartesi
AK Parti’nin Geleceği

Ak Parti 2002 yılında iktidar oldu. İlk 8 yılı öyle sancılı değildi. Arap baharı 2010, Suriye’deki iç savaş 2011 yılında başladı. Türkiye’deki çözüm süreci 2015 Temmuz’unda bitti. 15 Temmuz darbe girişimi ise bir yıl sonra 2016 yılında yaşandı. Bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine ve demokrasisine ağır yansımaları oldu...

27 Haziran 2021 Pazar
Sokrates’in Eğitim Metodu

Sokrates bir filozof olduğu kadar eğitimci de sayılır. Bildiğimiz kadarıyla onun kurduğu fiziksel bir okul yoktu ama çarşı, pazar, düğün, yarışma, tiyatro vb. her türlü mekânı bir eğitim yerine çevirme konusunda oldukça başarılıydı.

13 Haziran 2021 Pazar
Platon’a Göre Zorba

Bu yazımda Platon’un iki bin yıldan uzun bir süre önce zorbalık ile ilgili verdiği bilgileri özetlemeye çalıştım. Belli bir ülkeyi ve lideri düşünmeden okumak daha akıllıca olacaktır. En doğrusu bu bilgilerden alabildiğimiz kadar ders alıp kendimize ona göre yön vermektir.

23 Mayıs 2021 Pazar
İlişkiler

Öncelikle her türlü ilişkinin temelinde bir sevgi, saygı, derinlik, genişlik, kalite, adalet ve güvenin yer aldığını söylemeliyiz. Bir ilişkinin sürdürülebilir olması ise içinde her unsurdan ne kadar olduğuna bağlı.

09 Mayıs 2021 Pazar
İbn Rüşd’e Göre Din Felsefe İlişkisi

İbn Rüşd’e göre din, felsefenin öğrenilmesini teşvik etmektedir. O bu amaçla; “Onlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler” (Âl-i İmrân, 191), “Ey basiret sahipleri ibret alın” (Haşr, 3), “Bakmazlar mı deveye; nasıl yaratılmıştır? Gök, nasıl yükseltilmiştir? (Gâşiye, 17) gibi ayetleri delil göstermiştir.

02 Mayıs 2021 Pazar
Platon’dan Dört Alıntı

Hem geçen hafta tüm alıntılara yer veremediğim için hem de siz kıymetli okuyucularımın yoğun ilgi ve merakından dolayı bu haftaki yazımın tamamında da Platon’dan alıntılar yaptım.

25 Nisan 2021 Pazar
Platon’un Devlet’inden Alıntılar

Platon’un Devlet isimli kitabı bütün bir felsefe ve düşünce tarihini derinden etkilemiştir. Bugün, on kısımdan oluşan kitabın ilk dört bölümden kendimce önemli gördüğüm kısa alıntılar paylaşmak istedim.

18 Nisan 2021 Pazar
Değirmeni Doğru Yere Kurmak

“Taşıma suyla değirmen dönmez” demiş atalarımız. Demek ki kendi değirmenimizi kendi öz kaynaklarımız ile döndürebilmek önemli. Zira, başkalarının desteği ile dönen çark en çok ihtiyacımız olduğu anda durabiliyor.

11 Nisan 2021 Pazar
Toplumsal Tartışmalarda Kalite

Öncelikle toplumun hassasiyetleri gözetilmelidir. Sadece belli bir kesimin acılarını gündeme getirmek şık değildir. Bütün toplumu düşünmeliyiz. Çünkü toplumun her kesimi var olabilmek için zaman zaman ciddi bedeller ödemektedir.

04 Nisan 2021 Pazar
Üstün Değerler

Üstün değerleri nasıl yakalarız? Öncelikle sistematik okuma ve sorgulamalar yaparak. Son 10 yılın yazarlarını okuyanlar en çok 10 yıl sonrasını tahmin edebilir. Son 100 yılın eserlerini okuyanlar ise 100 yıl sonrasını. Yola elimizdeki kitabın yazıldığı tarihten çıkabiliriz.