504 Defa Okundu

Osmanlı âlimlerinden ve ehli tasavvuf bir zattır.Anadolu’nun batısında bulunan Germiyan (Kütahya) vilâyetinin, Şeyhli nâmıyla bilinen köyündendir.İsmi Ya’kûb, nisbeti Germiyânî’dir.

Tahsilini tamamlayıp Halvetiyye tarikatı pîrlerinden Sünbüliyye tarikatının kurucusu Sünbül Sinan Efendi'ye intisap etti.Mürşidinin vefatı üzerine ona halef olan Merkez Efendi'den seyru sülükünü tamamlayarak hilâfet aldı ve irşad vazifesiyle görevlendirildi.Önce Yanya'da, sonra İstanbul'da Şah Sultan Camii yakınındaki bir zâviyede şeyhlik görevini ifa etti.

Şeyh Yakub'un oğlu da Kocamustafapaşa Sünbül Efendi Camii ve Külliyesi'nin vakıflarında vakfiye şahidi olarak kaydedilmiştir.1571 senesi Cemâzil-evvel ayında âlem-i cemale göçen Yakub Efendi Kocamustafapaşa avlusundaki Sünbül Efendi Türbesi yakınına inşa edilen türbesine defnedilmiştir.Vefatından sonra vakıf şahidi olarak da kaydedilen oğlu Sinanüddin Yusuf Efendi şeyh olup 1581'de Hac vazifesinde iken vefat etti.

Sünbül Sinân hazretlerinin dergâhında zincirli servî diye bilinen, meşhûr ve büyük bir ağaç vardı.Ya'kûb Germiyânî’nin rüyâsında gördüğü ağacı, bu zincirli serviye işâret ederek tâbir etmişlerdir. Sünbül Sinân Efendi, Ya'kûb Germiyânî’yi çok sever; “Talebe olunca, Germiyânlı Yâkub Efendi gibi olmak lâzımdır.” buyururdu.

 

Yorumlar