14 °c

ÜLKÜMÜZ! DAVAMIZ! KIZIL ELMAMIZ! VE STRATEJİK VİZYONUMUZ! -3

2 – Orta vadeli planımız

 

 Orta vadeli planımız; yakın, orta ve uzak orta vadeli plan olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

 

a  - Yakın orta vadeli plan:

 

2123 yılından 2153 yılına, İstanbul’un fethinin 700. yıl dönümüne, kadar geçen zamanda Süper Güç Ülke Türkiye’nin liderliğinde ve öncülüğünde, İslam dünyasında ezilen ve zulüm gören tüm milletlerin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşturulmasıdır.

 

Bu süreçte şu milletler bağımsızlığına kavuşacaktır:

 

 • Filistin topraklarının tamamında başkenti Kudüs olan birleşik, bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması.
 • İslam dünyasında ve Ortadoğu’da tarihten gelen Türk-İran rekabetine son vermek, Şii-Sünni çatışmasını bitirmek, mutlak surette barış ve işbirliğini sağlamak ve mezhepçi temelde siyasal ayrışmaları ortadan kaldırmak amacıyla; Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan’ı içine alan topraklarda Mezopotamya adıyla federal bir devletin kurulması. bu federal devlette Şii, Sünni, Kürdistan ve Türkmeneli ( Akdeniz’e kıyısı olan, Musul, Kerkük, Halep ve Bayır Bucak topraklarına uzanan hat) federe devletleri yer alacaktır.
 • Kuzey Kafkasya’daki Çeçenistan ve Dağıstan’ın, Tatarların, Çuvaşların, Başkurtların, Kazan ve Astrahan hanlıklarının, Yakutların, Müslüman ve Türk Milletlerinin bağımsız devletlerini kurmaları, tarih ve dünya sahnesinde saygın yerlerine kavuşmaları.
 • Müslüman Azeri Türklerinin yaşadığı Güney Azerbaycan’ın Kuzey Azerbaycan’la birleşerek bağımsız, büyük ve Birleşik Azerbaycan devletinin kurulması.
 • Doğu Türkistan’ın bağımsızlığına kavuşması.

 

b – Orta orta vadeli plan:

 

2153 yılından 2171 yılına, Anadolu’nun İslamlaştırılması ve Türkleştirilmesinin ve Malazgirt meydan muharebesinin 1100. yıldönümüne, kadar geçen zamanda stratejik dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesi.

 

 • Trablusgarp savaşında balkan savaşları sonunda iade edilmek kaydıyla bir Avrupa devletinin el koyduğu, fakat savaş sonunda iade etmediği, 1. Dünya savaşı sonunda İngilizlerin eline geçen ve 2. Dünya savaşından sonra ege komşumuz Yunanistan’a verilen, Anadolu anakarasının doğal bir uzantısı ve parçası olan Ege Adalarının ait olduğu Ana Karaya dahil edilmesi.
 • Yunanistan ile ortak tarih, coğrafya ve kültürün birleştiriciliği temelinde ezeli ve ebedi saldırmazlık, dostluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik anlaşması imzalanarak tam işbirliği ve sarsılmaz eklemlenmenin sağlanması.
 • Bulgaristan ve Macaristan ile Türklük ortak temelinde ezeli ve ebedi saldırmazlık, dostluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik anlaşmasının imzalanarak tam işbirliği ve sarsılmaz eklemlenmenin sağlanması.
 • Balkanlarda Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek ile ortak tarih, kültür, coğrafya, ruh ve mana kökü ile ilahi mesaj birleştiriciliğinde ezeli ve ebedi dostluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik anlaşması imzalanarak tam işbirliği ve sarsılmaz eklemlenmenin sağlanması.
 • Azak kalesi ve Kırım’ın Ukrayna’ya dahil edilip Ukrayna (Kırımlı Türkler etkinliğinde) ile ortak tarih, coğrafya ve medeniyet temelinde ve birleştiriciliğinde ezeli ve ebedi saldırmazlık, dostluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik anlaşması imzalanarak tam işbirliği ve sarsılmaz bir eklemlenmenin gerçekleştirilmesi.
 • Gürcistan ile ortak bir coğrafya, tarih, kültür, akraba toplulukların varlığı ve kaderin birleştiriciliği temelinde ezeli ve ebedi saldırmazlık, dostluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik anlaşması imzalanarak tam işbirliği ve sarsılmaz bir eklemlenmenin sağlanması.
 • Ermenistan ile ortak tarih, coğrafya, kültür, yan yana ve iç içe yaşama, kader birliği temelinde ve birleştiriciliğinde ezeli ve ebedi saldırmazlık, dostluk, iyi komşuluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik anlaşması imzalanarak tam işbirliği ve sarsılmaz bir eklemlenmenin, kenetlenmenin gerçekleştirilmesi.
 • Karadeniz ile hazar denizi ve Orta Asya ile deniz yolu bağlantısının sağlanması için, Sokullu Mehmet paşanın, Don-Volga Kanal Projesinin hayata geçirilmesi.
 • Orta Asya, diğer bir değişle batı Türkistan ile kara bağlantısının daha güçlü sağlanması için Nahçivan ile Azerbaycan arasında kara koridorunun oluşturulması, bu iki toprağın mutlak surette birleştirilmesi.

 

c – Uzak orta vadeli plan:

 

2171 yılından 2223 yılına, Cumhuriyetin kuruluşunun 300. yıl dönümüne, kadar geçen zamanda Süper Güç Ülke Türkiye’nin liderliğinde ve öncülüğünde, İslam Birliğinin sağlanması ile güncel, fonksiyonel, etkin, belirleyici ve aktör konumunda Halifelik Kurumunun kurulmasıdır.

 

Bunun için şu aşamalar yerine getirilmelidir:

 

 • Türkiye ve İran arasındaki tarihsel rekabete ve mücadeleye son verilmesi.
 • İslam dünyasında Şii-Sünni ayrımı ve mezhep çatışmaları ile etnik çatışmaların bitirilmesi.
 • Mezhepçilik ve Milliyetçiliğin son bulması.
 • Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır arasında ezeli ve ebedi saldırmazlık, dostluk, kardeşlik ve birlik-teklik-bütünlük anlaşması imzalanarak tam kenetlenme ile eklemlenmenin mutlak surette gerçekleştirilmesi.

 

 

 

 

Maddi Ad ve Soyad   : Zeki ÖZDEMİR

Manevi Ad ve Soyad  : Müslüman TÜRK

 

19/01/2018 / ANKARA

 

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA İLK YORUMU SİZ YAPIN

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.