588 Defa Okundu

++++++

Önceki gün sınır bölgelerimizde Suriye çalışmaları yapan dernek ve vakıf yöneticileriyle bir araya gelerek bölgede yaşanan zorluklarla alakalı bir istişare yapma imkanımız oldu. 

Bilhassa aldığım notlar ve temayül deki ortak sorulardan biri de şuydu.

Hatay valiliği hiç bir gerekçe göstermeden birçok vakıf ve derneğin Suriye'ye insani yardım çalışmaları için personel geçişlerini neden engellemekte? 

Şuan hali hazırda birçok dernek ve vakfın yapmakta olduğu sınır ötesi İnsani yardım organizasyonları, vakıf ve derneklerin saha ekiplerinin sınır geçişlerine izin verilmemesi sebebiyle durma noktasına gelmiş ve Türkiye dışındaki kamplarda acil insani yardım malzemesi bekleyen binlerce Suriyeli büyük bir mağduriyet yaşamış ve halende yaşamaktadır.

Valilik sınır ötesi yardım operasyonları gerçekleştiren birçok vakıf ve derneğin randevu taleplerini niçin değerlendirmeye dahi almamıştır?

Ortada bu dernek ve vakıflara yönelik bir suç isnadı mevcutsa Türk yargı makamlarının ve adalet mekanizmasının olaya müdahil olarak bu sorunu çözüme kavuşturması zor olmasa gerek. Fakat gerek yargıdaki araştırmalarımız, gerekse kamuoyundaki araştırmalarımıza istinaden ortada herhangi bir suç isnadı da bulunmamaktadır. 

Bu da akıllara tek bir soruyu getiriyor. 

Kurumlar içerisindeki Bürokratik oligarşi mekanizmaları seçimlere 1 sene kala bu ve benzeri kararlarla neyi amaçlamaktadır?

Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca dil, din, ırk ve mezhep gözetmeksizin dünyadaki tüm mazlumların tek sığınağı olmuştur. Yakın dönemde özellikle Suriye savaşının ilk yıllarından itibaren savaş mağduru mazlumlara kol kanat germiş, milyonlarca Suriyeliye sınırlarını açarak dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir fedakârlık örneği göstermiştir. Bakınız mazlum ayrımı yapmadan Hristiyan, Mecusi, Sünni, Şii ayırt etmeksizin her mazluma eşit mesafede ve aynı şefkatle yaklaşmıştır. 

Bu süreçte devletimizin politikalarına katkıda bulunmak ve mazlumlara bir yardım eli uzatmak üzere ülkemizde sayısız vakıf, dernek ve yardım kuruluşu bu sürecin bir ucundan tutmuş ve mazlumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere halkımızın yardımlarını  canla başla mazlumlara ulaştırmıştır. Türkiye ve Suriye'deki çadır kentlerdeki rutin ihtiyaçların karşılanmasında da sivil toplum kuruluşlarının büyük desteği olmuştur. 

Hal böyle iken, ortada bir suç isnadı, hukuk dışı bir gerekçe olmaksızın Suriye'de mağduriyet yaşanan bölgelere özellikle Hatay'dan Suriye'ye geçişlerde yardım personellerine yönelik kısıtlamalar ve birçok vakıf ve derneğin saha personellerine sınır çıkış yasağı getirilmesi akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir durum değildir. 

Bir önceki yazımızda bilhassa altını çizerek ifade ettiğimiz bürokrasi içerisine gizlenmiş bürokratik oligarşi mekanizmalarından söz etmiştik.

 2019 seçimlerinin yaklaştığı ve halkla devletin arasını açacak fevri ve keyfi uygulamaların sıklaşmasının tesadüfi bir durum olmadığından söz etmiştik.

Özellikle Hatay bölgesinde Suriye çalışmaları yapan dernek ve vakıflara ait yetimhane, çadır kent ve mescidlerin sıklaşan teftişlerle nasıl ceza yağmuruna tutulduğunu, bölgedeki Hristiyan yardım kuruluşlarının ise hiç bir bürokratik engellemeyle karşılaşmaksızın nasıl rahat ve serbestçe bölgede faaliyetlerde bulunduğunu, buna karşın Kırıkhan'da kapatılan mescidlerle alakalı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir raporu yakın süreçte ulaştıracağım.

Bizler halk olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye karşı yürüttüğü kararlı tutum ve mücadelenin daima arkasında olmaya devam edeceğiz.

 Milletin vicdanına karşı, mazlumları mağdur edecek fevri ve keyfi uygulamaların daima karşısında olarak bu sorunları paylaşmaya ve bu sorunlara çözümler üretmeye sesimizin yettiğince devam edeceğiz. 

Kimse bu milleti devletiyle karşı karşıya getirecek güçte ve kudrette değildir.

2019 seçimlerinde son viraja geldiğimiz şu günlerde, Türk milleti her durum ve koşulda milli iradenin tecellisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından bir an olsun ayrılmayacaktır!

 Rabbim yar ve yardımcımız olsun...

Yorumlar