1440 Defa Okundu

Kıymetli okurlarımız.!

Her sarsıntı her yıkım nice dersler, ibretler verir. Bugünkü halimizde en büyük sebebin tefrika tohumları olduğu inancındayız. Bu hususta birkaç Nebevî ilaç aklımıza geldi.

Bir hadiste şöyle buyrulur;

“Ashabım yıldızlar gibidir hangisine iktida ederseniz (uyar iseniz) edin hidayet bulursunuz”

Nakşi yolunun güllerinden merhum, âlim, fazıl, ilmiyle âmil Ömer Kirazoğlu ağabey’in asr-ı saadet insanı hakkında mühim tespitleri vardır;

Dünyanın en mesud ve en güzel inkılâbı en kolay şekilde en kısa zamanda nasıl olmuş ve buna hizmet edenler nasıl bulunmuş. Evvelce neler yapmışlar, sonra ne olmuşlar?

  1. Düşman iken dost olmuşlar. Birbirlerine varis olacak şekilde hakiki kardeşlik kurmuşlar.
  2. Kendi nefisleri için istediklerini başkaları için de candan istemişler.
  3. Kişinin noksanını görmemek, aybını açmamak, gıybetini yapmamak gibi yüksek ahlak ile ferasetli ve edebli yaşamışlar.
  4. Ülfette, ünsiyette, yardımda, tevazuda, hizmette, ıslah-ı beyn’de (arabuluculuk yapmakta) birbirleri ile yarışmışlardır.
  5. Hakkı, doğruyu, güzeli yaymakta bekâyı sezmişler ve bu uğurda ölümü göze almışlar.
  6. Tevhid yolunda birbirlerine yaklaşmış, kaynaşmış, birleşmişler. Adeta fena-fil ihvan olmuşlar.
  7. Dünya ile ahireti birleştirmişler.
  8. İmanları, ilimleri, işleri, güzel ahlakları her devre örnek olmuştur
  9. 1400 seneden beri isimleri rahmetle yâd edilen mükerrem insanlar.”

Bir gün Ebu Süfyan, Efendimiz-sav-in evine gelir. Ebu Süfyan haddizatında Efendimiz-sav-in kayın pederi idi. Kızı içeri girer bakar Ebu Süfyan, Efendimiz-sav-in minderine oturmuş. Babasına şunu der- kalk o minderden sen bir müşriksin. Ebu Süfyan der: kızım Muhammed seni ne kadar değiştirmiş. Tabi sonra kendi de değişti kurtuldu o dipsiz kuyulardan.

Abdurrahman bin avf (zengin bir sahabi). Bir gün sofraya oturur. Başlar ağlamaya. Der; Uhud da Hz. Hamza’yı örtecek kefen bulamadık. Bulduğumuzla da başını örtünce ayağı, ayağını örtünce başı açıkta kalıyordu. Ve yemeği yiyemeden sofradan kalkar.

Necib fazıl üstadın dediği gibi; SAHABİYİ ANLAMAK HERŞEYİ ANLAMAKTIR. Uyanalım çözüm asr-ı saadette.

İnsanın değeri aradığı şeydedir.

“Bölen cehennemliktir.”der Mevlana hocamız..vesselam.

 

Yorumlar