624 Defa Okundu

Ayrıca, terörle mücadele, egemenlik, savunma ve dış politika alanlarında Türkiye son 20 yılda çok büyük, tarihi ve hayati  işler başarmıştır. 

Realite nedir?

1- Ordunun içine 50 yıldan beri çöreklenen NATO'cu, darbeci, cuntacı,  etki ajanları ve askeri vesayet sona erdirildi.

2- Yine 50 yıldan beri (1966'dan itibaren) Devleti ele geçiren, bütün kurumlarına sızan, Batı'nın etki ajanı, Orduya 1980'li ve 90'lı yıllardan itibaren sızan ve yerleşen FETÖ, 15 Temmuz 2016 işgal, istila ve terörist darbe girişiminden sonra amansız bir şekilde verilen mücadele sonucunda bitirildi.

3- Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra terörle mücadelede savunmadan taarruza geçilmesi sonucu PKK terör örgütü bitme noktasına getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı 300'ün altına indirildi.

4- 2016'dan sonra yapılan operasyonlarda yurt içinde 12 bin, Kuzey Irak'ta 5 bin, Kuzey Suriye'de 13 bin (YPG/DEAŞ toplam) olmak toplam 30 bin terörist öldürüldü. Kuzey Irak'ta pençe operasyonlarıyla ve Suriye'de yapılan Fırat kalkanı, Zeytin dalı, Barış pınarı ve İdlip operasyonları ile güvenli bölgeler oluşturularak oralarda kalıcı olundu, güvenlik sağlandı ve  emperyalist terör koridoru parçalandı.

5- Akdeniz'de ,Türkiye'yi kıyılara hapsetme plan ve haritalarını yırtarak, Mavi vatandaki  hak ve menfaatleri korumak için agrasif politikalar izlendi.

6- Akdeniz'de enerji ve stratejik planlarda Türkiye'yi devre dışı bırakan uluslararası politikalar, Libya ile kıta sahanlığı ve askeri güvenlik anlaşmaları imzalanarak çöpe atıldı, bu çerçevede enerji, askeri, güvenlik ve stratejik bağlamda hayati kazanımlar elde edildi. Libya ile denizden sınırdaş komşusu olundu.

7- Akdeniz ve Karadeniz'de sistematik petrol ve doğalgaz aramaları  yapılarak Türkiye'ye 25 yıl yetecek doğalgaz bulundu.

8- Akdeniz ve Ege'de Mavi vatandaki Milli çıkarların korunması için tüm dünyaya ve yedi düvele MEYDAN okundu.

9- Mavi vatanda savaş gemilerimizle alan hakimiyeti sağlandı.

10- Bosna'dan Azerbaycan'a, Kosova'dan Katar'a, Somali'den Sudan'a, Afganistan'dan Libya'ya kadar geniş bir hinterlandda toplam 14 ülkede askeri üsler kurularak askeri, stratejik, taktik ve jeopolitik bir blok ve bölgesel çekim alanı oluşturuldu.

11- 30 yıl aradan sonra, Türkiye desteği ile,  Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi Ermeni işgalinden kurtarıldı.

12- 46 yıl aradan sonra Kıbrıs'ta kapalı Maraş bölgesi yerleşime ve turizme açıldı.

13- 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii, müzeden tekrar aslına döndürülerek camiye çevrildi. Fatih'in vasiyetinin gereği sağlanarak, kemik sızısına son verildi.

14- Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlandı.

15- Kıbrıs'ta uzlaşmaz ve masadan kaçan tarafın, çözümsüzlüğü isteyenlerin Rumlar olduğu gerçeği, tüm dünyaya gösterilerek, stratejik ve uluslararası hukuk bağlamında ön alındı. Kıbrıs Türkleri'nin haklı davası dünyaya gösterildi.

16- Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan ve Güney Kafkasya'da küresel emperyalistlere meydan okunarak, jeopolitik ve jeostratejik bakımdan uzun vadede söz sahibi olundu, Milli hak ve menfaatler elde edildi.     

... 

Yani kazın ayağı göründüğü gibi değil. Yalan, iftira, küfür ile güneş ve realitenin üstü kapatılamaz.

Ekonomi ne mükemmel, ne de "battı, bitti, kül oldu". Bardağın tamamı ne dolu, ne de tamamı boş. Ancak günümüzde bardağın 2/3'ü dolu. Yukarı yönlü istikrarlı ve yavaş yavaş dolmaya başlıyor.

Güvenlik, savunma ve dış politikada tarihi zaferler elde ediliyor.

Gelecek çok daha güzel olacak!

Aydınlık yarınlar Türkiye'nin olacak!

Saygı ve selamlarımla… 

KAYNAKLAR:

TÜİK, Göç İdaresi Başkanlığı, TRT, Cumhurbaşkanlığı.

Yorumlar