356 Defa Okundu

Bizim köyün baş tacı hacı yatmaz

Bizim köyde çengiler göbek atmaz

Bizim köyde çiğ aşa su katılmaz

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün mertekleri mert olur

Bizim köyün erkekleri sert olur

Bizim köyün dizileri dert olur

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün kapatması meşhurdur

Bizim köyün tercihi siyah-mordur

Bizim köyde korkulan düşük kurdur

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde zıpçıktılık pek moda

Bizim köyde değer verilmez uda

Bizim köyün her makamı zurnada

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün en delisi: Mülayim

Bizim köyde barınamaz her deyim

Bizim köyde en uygun söz ‘he beyim!’

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde taşlar bağlı, it serbest

Bizim köyde sabun yasak, bit serbest

Bizim köyde edep uçuk, et serbest

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde demir çubuk tel olur

Bizim köyde “kardaş” dersin el olur

Bizim köyün dertsizleri kel olur

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde düşen kalır yaralı

Bizim köyde sevgi yazı turalı

Bizim köyde kural bozar kuralı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde saç taranır taraksız

Bizim köyde enflasyon duraksız

Bizim köyün çekiçleri oraksız

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde başa kakan alaylı

Bizim köyde yollar dubul, kalaylı

Bizim köyün her meydanı olaylı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde trafik can pazarı

Bizim köyün hapistedir yazarı

Bizim köyde en öksüz yer, mezarı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde bey para, makam ağa

Bizim köyde tavşanlar küser dağa

Bizim köyde manda çıkar kavağa

Bizim köyde bize göredir adet.

    

Bizim köyde ayarsızdır ölçüler

Bizim köyde dili bozar ‘dilçi’ler

Bizim köyde monşer olur elçiler

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün kınalıdır salebi

Bizim köyde tabelalar ecnebi

Bizim köyde şaşı bakar her sabi

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde hapishaneler loştur

Bizim köyün en rahatı liboştur

Bizim köyde gece kuşu da kuştur

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde kabuk mühim, öz değil

Bizim köyde gözlük mühim, göz değil

Bizim köyde üryan mühim, giz değil

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün işçileri el bağlar

Bizim köyde emeği yer ağalar

Bizim köyde ölüye kızar sağlar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde arlı arından korkar

Bizim köyde dam doymaz çörtün akar

Bizim köyde âşık, aşkını yakar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde bulanık akar sular

Bizim köyde varlıklıdadır yular

Bizim köyde herkesin bir hasmı var

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde seyis yapmaz kaşağı

Bizim köyde sanat belden aşağı

Bizim köyde çok severler uşağı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde orman yakmak içindir

Bizim köyde teknik bakmak içindir

Bizim köyde imar yıkmak içindir

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün piyangosu millidir

Bizim köyde suçlu yılandillidir

Bizim köyde sonuç baştan bellidir

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde ayakla baş seçilmez

Bizim köyde kralcıdan geçilmez

Bizim köyde tutarsızlık ölçülmez

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde katır çok ama yüksüz

Bizim köyde tekmelenir her öksüz

Bizim köyün bekçileri düdüksüz

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde; ‘hadi!’desem, kan ağlar

Bizim köyde topraktaki can ağlar

Bizim köyde ağaran her tan ağlar

Bizim köyde bize göredir adet.

Yorumlar