İSLAM
24 Mar 2021 13:12 Son Güncelleme: 24 Mar 2021 13:14

En faziletli zikirler nelerdir? Peygamberimizin tavsiye ettiği zikirler

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine yapılmasını tavsiye ettiği en faziletli ve kuvvetli zikirleri derledik. Fazileti çok kıymetli olan günlük zikirleri kendinize uyarlayabilir ve düzenli bir şekilde yapmaya gayret gösterebilirsiniz. Peygamber Efendimiz (SAV)'in tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletleri neler? Zikir çekmenin adabı nedir? Tesbihte hangi zikirler çekilebilir?

Haberi Dinle

Kainatın Efendisi Yüce Peygamber Efendimiz (SAV), gündelik yaşantımız içerisinde hangi konuda olursa olsun aşırı boyuta kaçmanın dinimizce uygun olmadığını, bu nedenle ölçülü davranmamız gerektiği konusunda bizleri uyarmıştır. Allah (c.c)'un rızasını kazanabilmek ve cennete girebilmek maksadıyla bile olsa kişinin kendisine kapasitesinden fazla yük bindirmesi doğru bir davranış değildir. Bu şekilde davranmak yerine az ama sürekli ibadet etmek, hem Allah katında daha makbuldür hem de kişi için daha hayırlıdır. Böylelikle ibadetleri gerçekleştirirken daha çok kendinizi verecek ve huşu içerisinde olabileceksiniz. Bu konuya Peygamber Efendimiz (SAV), en güzel şöyle açıklık getiriyor: “Allah  katında amellerin en  makbul  olanı  hangisidir?” sorusuna “Az bile olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur. (Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215-218, Münafıkın, 78) - Hz. Aişe (r.a)'a, "Resûlüllah’ın günlerden birine özel yaptığı bir şey var mıydı?” diye soran Hz. Alkame şu cevabı almıştır: “Hayır! Onun ameli devamlıydı. Resûlullah’ın yaptığı şeylere hanginiz güç yetirebilir ki.”

Sa'd İbni Ebu Vakkas (r.a) şöyle dedi:

- Resulullah (SAV)'in yanında bulunuyorduk. Bize ''Sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir?'' diye sordu. Yanındakilerden biri: - Bir kimse her gün 1000 sevabı nasıl kazanır, diye soru sordu. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

100 defa SUBHANALLAH (Allah'ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim)'' der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır. (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir,24)

Enes b. Malik (r.a) rivayetine göre Efendimiz (SAV)'in en çok tekrarladığı dua:

'' Allahumme Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Ebu Hureyre (r.a), Efendimiz (SAV)'in şöyle buyurduğunu ifade etti:

''Bir kimse her gün 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hüve ala kulli şey in kadir.'' derse on köle azad etmiş kadar sevap kazanır; ona 100 iyilik sevabı yazılır; 100 günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.'' Efendimiz (SAV), şöyle devam etti:

''Bir kimse günde 100 defa Subhanallahi ve bi hamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.'' (Buhari, Bed'ül- halk 11; Daavat 64,65: Müslim, Zikir 28 Ayrıca bk. Tirmizi, Daavat 59, 62: İbn Mace, Dua, 14)

Cüveyriye Bintil- Haris (r.a)'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz (SAV) bir gün sabah namazı sonrasında Hz. Cüveyriye namaz kıldığı yerde otururken dışarı çıktı. Kuşluk vakti eve geri gelince Hz.

Cüveyriye'nin hala aynı yerde oturduğunu gördü ve ''Yanından ayrıldığımdan beri hep burada zikirle mi meşgul oldun?'' diye sordu. O da 'Evet' deyince Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

- Senin yanından ayrıldıktan sonra 3 defa söylediğim şu 4 cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur. ''Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.''

(Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir, 24)

Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor:

''Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber'' demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir.'' (Müslim, Zikir, 32. Ayrıca bk. Tirmizi, Daavat 128)

Peygamberimiz (SAV), “Ne ben, ne de benden evvelki Nebiler “La ilahe illallah” sözünden daha faziletli bir şey söylememiştir.” - Muvatta, Kuran, 32

Yorumlar