SÜLEYMAN KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com
22 Nisan 2021 Perşembe
BAŞINIZA “CÜBBELİ AMİRAL” KADAR TAŞ MI DÜŞSÜN?

Olmuyor beyler olmuyor!... Ülke böyle idare  edilemez, böyle süper güç olunamaz!... Kara kutular, kara canavarlara,   her gün çoğu  sanki “algı operasyonlarının içinde veya onlara  âlet olan”  genelde   aynı adamları çıkararak  “toplumu  manipüle”  etmek, “çirkin ve  ‘algı operasyonlu’  siyasetçilerimizin  hamasi nutukları” yla, gazete köşelerine  “entelektüel baykuşlar”  yapılanmasında   tüneyip,  yazdıkları ve  görüşleri ile  bu ülke idare edilemez ve  milletimiz sitin sene  “süper güç” olamaz

19 Nisan 2021 Pazartesi
13 TEMMUZ 1841 LONDRA BOĞAZLAR ANTLAŞMASI

Günümüz  2020 yılında 1936  Montrö Antlaşmasının 84’ücü yıl dönümü itibariyle, işin içine biraz da  “İstanbul Kanalı” (“Kanal İstanbul” demek dilimizin  gramer bilgilerine  aykırıdır. Adı geçen ifade, belirtisiz isim tamamlamasıdır.

12 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ II

21 inci yüzyılın başlarına gelene kadar, “Kadına şiddet ve önlenmesi” hiçbir zaman dünyanın gündeminde  bu derece hızlı ve sürekli yer almadı. Bu, düpedüz, Modern Avrupa Medeniyetinin, sömürgeci ve yayılmacı “Vahşi ve Acımasız Kapitalizm” nin, “egoist ve benmerkezci fikir, düşünce ve eylemlerinden” kaynaklanmıştır. Tarihi  boyunca  bu merkezden kaynaklanan ve  insanlığı kasıp kavuran, belli başlı üç şiddet olayı olan bu şiddet olaylarının doğuşu ve sonuçları  şunlar olmuştur.

07 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN DERİN ANALİZİ

Aziz dostlar, bugünkü köşe yazımızda  sizlere hem tarih hem de günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz ve yazacağız. Anlayacağınız, bir “tarih ve günümüz bileşkesi” yapacağız.

03 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE GELEN SÜREÇ NASIL YAŞANDI?

Esasa, “Kadına Yönelik Şiddet” i önlemek olan “İstanbul Sözleşme” , bize “bir gece ansızın” gelmiş ve gidişi de yine “bir gece ansızın” olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart 2012 gece yarısı, adı geçen sözleşmeyi iptal etmek  kararnamesini yayınlamış, aynı gece Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

28 Mart 2021 Pazar
Türkiye'de aileyi yıkmanın uluslararası boyutları - 2

 Yazımızın birinci bölümünde üç belge halinde “Türk milletini mağlup etmek ve yok etmek için” öncelikle anaerkil yani evde anne, kadın ağırlıklı yapılanmanın çökertilmesi gerektiğine  yönelik uluslararası  belgelerden bahsetmiştik.  Bu  belgeler dikkate alınmadan  “Neriman Halis Olayı” ve “İstanbul Sözleşmesi” nin iç yüzü deşifre edilemez, hakikatlerine ulaşılamaz.    

25 Mart 2021 Perşembe
TÜRKİYE’DE AİLEYİ YIKMANIN ULUSLARARASI BOYUTLARI

Aziz dostlar!... Bugünkü köşe yazımızda sizlere hem tarih ve hem de günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz ve yazacağız. Anlayacağınız,  bir “tarih –günümüz bileşkesi” oluşturacağız.

23 Mart 2021 Salı
TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN BİYOGRAFİK HATIRALARIM-2

Turgut Özal’a Cumhurbaşkanlığı yaramamıştı. Çünkü, adı geçen makam bir “icraat” makamı değil “protokol” makamı idi. Çankaya köşkünün, basık, dar ve karalık odaları onu iyice sıkmıştı. Boş duramıyordu.

22 Mart 2021 Pazartesi
TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN BİYOGRAFİK HATIRALARIM

Yarı esprili ve yarı doğru adına atalar sözü mü diyelim bir sözümüz var: “İyi insanlar göçüp gidiyor, dünya kötü insanlara kalıyor.”   Bunu nasıl kabul ederseniz edin bu defaki “Biyografik Hatıralar” mın konusu olarak, geçtiğimiz tarih 18 Mart  2021’deki vefat yıldönümündeki (18 Mart 2018’de rahmani  rahime kavuşmuştu) anısına yazdığımız bu  yazımızda,   dostumuz  Güzel insan, Hasan Celal Güzel’den bahsedeceğiz.

16 Mart 2021 Salı
“TÜRKÇE KALESİ”NİN İNGİLİZCE KELİME ASKERLERİYLE KUŞATILMASI

Aziziz dostlar!... Bugünkü köşe yazımızda sizlere hem tarih ve hem de günümüz penceresinden bakarak seslenecek ve yazacağız. Hatırlayacağınız üzere bu köşemizde daha önce “ Millet Hayatında Dil, Hukuk ve Musikinin önemi” isimli bir “ön yazı” yazmış (bu yazım gazetemizde halen var. Yeniden okuyabilirsiniz)  bu yazımda bir milleti yok etmek için bu saydığımız üçlüyü yok etmek gerektiğinden  bahsetmiş ve bunları sırasıyla izah edeceğimiz üzerinde durmuştuk.