SÜLEYMAN KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com
03 Haziran 2022 Cuma
HARBİYE NAZIRI –BAŞKUMANDAN VEKİLİ VE “TAÇSIZ SULTAN”

Yazımızın birinci bölümünde, beş bir yıllık Türk tarihinde milletimize ve vatanımıza en büyük zararları veren Enver Bey’in, bu “Beylik” misyonu ile birinci olarak, kendisinin bir “Almanya sevdalısı” olması hasebiyle “Alman emelleri” uğrunda, Sultan II. Abdülhamit’in iki askeri darbe ile tasfiyesi için bunların ön saflarında nasıl roller oynadığından bahsetmiştik.

09 Mayıs 2022 Pazartesi
HARBİYE NAZIRI - BAŞKUMANDAN VEKİLİ VE “TAÇSIZ SULTAN” ENVER PAŞA’NIN İKİ BÜYÜK YIKIMI

Ülkemizde yukarıdaki soruyla bir “Tarih anketi” yapılacak olunursa, herhalde devlet adamlarının en başında Enver Paşa gelir. Bu doğrudur. Çünkü, I. Dünya Harbi ertesi ve yıllarında vatan, millet ve devletimize “en büyük zarar” ı yanlış hesapları ve politikalarıyla Enver Paşa ve etrafındaki avanesi vermiştir.

28 Nisan 2022 Perşembe
TBMM’DE BİR “AJAN PROVOKATÖR”

Olacak, olabilecek ve hele daha pekiştirmeli  ifadesiyle  yerine getirilmesi ve yapılması hiç hiç mümkün olmayacak oldukça aykırı bir teklifle karşı karşıyayız.

14 Nisan 2022 Perşembe
“UKRAYNA SAVAŞI”NIN AMERİKA’NIN ÜÇÜNÇÜ YENİ DÜNYA DÜZENİNİN YENİ BİR “VEKALET SAVAŞI” OLUŞU

Kurduğu her yeni dünya düzeninde, kendisini zorunlu hissettiği hallerde çok az savaş vererek dünya hegemonyasını devam ettirmeye  çalışan Amerika’nın bunu sündürmede başvurduğu sömürgeci geleneği hep, kendisi adına  planlanıp yapılan  “Vekalet Savaşları” olmuştur.

05 Mart 2022 Cumartesi
DÖRT ŞAİR VE YAZARDAN SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAKKINDA TEESSÜRNAME VE İSTİMDATNAMELER

Sultan II. Abdülhamid, “Osmanlı Devletinin Çöküş Dönemi” denilen en buhranlı döneminde 33 yıl (1876- 1909) süren padişahlık yapmış, denilebilir ki, dıştan ve içten saldırılarla dört bir tarafından çatırdayan, buhranlar içinde kıvranan İmparatorluğu, usta politikası ve diplomasisi ile uzun süre yaşatmayı başarmış, bu dönemi içinde, içte ve dışta onun sevenleri ve sevmeyenleri olmuştur.

16 Şubat 2022 Çarşamba
TARİH VE GÜNÜMÜZ PENCERESİNDEN İKTİDARI VE MUHALEFETİYLE HERKESİ YUTMUŞ VE YUTACAK OLAN EKONOMİK BUHRANLAR CANAVARI

Aziz dostlar, bu köşe yazımızda, ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan devasa ekonomik  buhranlarımızın  izahı ve bir nebze de olsa çözüm yollarını  göstermekten  olarak,  tarih penceresi ve günümüz penceresinden sizlere bakarak seslenecek ve yazacağız.

07 Şubat 2022 Pazartesi
YAKIN TARİHİMİZDE NELER OLMUŞ NELER? YAKIN TARİHİMİZLE İLGİLİ İSMET İNÖNÜ’DEN BEYLİK GÖRÜŞLER VE AÇIKLAMALARI

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok haklı ve çok ünlü bir sözü vardır: “Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa gerçekler çarpıtılmış olur”.

03 Şubat 2022 Perşembe
“DİL EMPERYALİZMİ” İŞYERLERİMİZE İNGİLİZCE İSİMLER VERMEK İSTİKLALİMİZE VE İSTİKBALİMİZE AYKIRIDIR

Bir Milletin İstiklalinin  Sembolleri ve Göstergeleri Nelerdir? Bir milletin  veya toplumun, istiklalini elde etmiş veya kazanmış olması neresinden belli olur.  Şu üç sembolünden olur...

01 Şubat 2022 Salı
“DİL EMPERYALİZMİ” İŞYERLERİMİZE İNGİLİZCE İSİMLER VERMEK İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE AYKIRIDIR

Yazımızın ikinci bölümünün girişinde, dille ilgili 5 devlet ve fikir adımının görüşlerine yer vererek  başlamıştık. Yaptığımız   alıntılarımızda, bir milletin  yaşatılması için milli dilinin korunmasına önem verilmesi ve bir milleti de yok etmek için dilinin yok edilmesi gerektiği  üzerinde duruluyor...

31 Ocak 2022 Pazartesi
“DİL EMPERYALİZMİ” İŞYERLERİMİZE İNGİLİZCE İSİMLER VERMEK İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE AYKIRIDIR

Aziz dostlar, bu dil yazımız,  “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” münasebetiyle 12 Ocak 2021’den  beri yazmakta olduğumuz dil makalelerimizden, 16 Ocak 2022 tarihinde yazdığımız “Dilimizde Yaşanan İki Büyük Dil Yol Kazası Arapça –Farsça’ dan Uydurukcaya Uydurukcadan  İngilizcenin İşgaline Türkçeye Yapılan Sabotajlar ve Suikastlar” yazımızın ...