SÜLEYMAN KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com
28 Temmuz 2021 Çarşamba
TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE III

Dildeki fakirleşmenin boyutları, modern bir Türkçeden  Türkçeye sözlüğü, özellikle de Arap kökenli sözcüklerin  çoğunu içeren ‘m’ ve daha az sayıda olmakla birlikte ‘t’ ve ‘i’   ile başlayan  sayfalara göz atarak anlaşılabilir. 

21 Temmuz 2021 Çarşamba
Mustafa Kemal Paşa'dan Kamal Atatürk'e bir Analiz

Mustafa Kemal Paşa’nın, literatürde sürekli dillendirilen  “isimlerin değiştirilmesi kimlik değişmesinin de bir göstergesidir”  gerçeğinden hareketle, Atatürk’ün yaptığı bütün “Kültür Devrimleri”, “Batılılaştırmak   ve millileştirmek amaçlarıyla,  birer maziden koparma projeleri olduğu” için...

12 Temmuz 2021 Pazartesi
TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE I

Hükümetimiz tarafından 2021 yılı,  uluslararası  boyuttan olarak UNESCO tarafından da kabul gördüğü halde “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edildi. 2021 yılını yarıladığımız halde, adı geçen yıl anmaları sebebiyle ülkemizde ciddi  bir ne Yunus Emre etkinlikleri  ve ne de Türkçenin dünden bugüne problemlerini dile getirmeye yönelik çalışmalara pek rastlanmadı. 

29 Haziran 2021 Salı
I.NAPOLYON’UN ÖLÜMÜNÜN 200. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE ÇAR I.ALEKSANDR’LA ARASINDA İSTANBUL VE BOĞAZLAR’I PAZARLIĞI

Avrupa’nın yayılmacı ve sömürgeci büyük emperyalist devletleri arasında, Osmanlı Devleti’nin paylaşılarak tarihten silinmesi uğrunda onu çok sayıda paylaşım pazarlıklarına oturulmuş ve paylaşım antlaşmaları yapılmış ...

15 Haziran 2021 Salı
ERMENİLERİN İNGİLİZ VE RUSYA YAYILMACILIK VE SÖMÜRGECİLİĞİNİN ELİNDE BİR REKABET UNSURU OLARAK KULLANILMASI 1878 – 19

Anglo Sakson, bileşkesinin iki devleti İngiltere ve Amerika, yayılmacılık ve sömürgecilikte birbirlerinin ikiz kardeşleridirler. Bunlardan ilki İngiltere, 1878 – 1900 zaman diliminde Ermenileri  emelleri  uğrunda kullanmış, sonunda pes edip bu işten elini çekmiştir.

04 Haziran 2021 Cuma
İKTİDARI VE MUHALEFETİYLE TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE KÖTÜ MUHALEFET ÖRNEKLERİ

Aziz dostlar, bu köşe yazımızda sizlere tarih ve günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz  ve yazacağız. Bugünkü konumuz, ülkemizin ve milletimizin geleceği için oldukça büyük ve hayati öneme sahip bir konudur.

02 Haziran 2021 Çarşamba
TARİHTEN DERSLER… TEK PARTİ DÖNEMİNDE DİN EĞİTİMİNİN DURDURULMASI

17 Kasım- 4 Aralık 1947’de yapılan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Olağan Büyük Kurultayı’nda, adı geçen partiyi “Demokrasiye Geçiş” sürecinde yeniden yapılandırmaya  yönelik  delegelerin yaptıkları otokritik  konuşmalarından olarak, “Yönetim Krizleri” ni dile getirmiştik.

31 Mayıs 2021 Pazartesi
TARİHTEN DERSLER- TEK PARTİ DÖNEMİ YÖNETİM KRİZLERİ

Cumhurbaşkanı ve Milli Şef İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945 Gençlik ve Spor Bayramı konuşmasında, “Demokrasiye Geçilecek” vurgusu yapmış, ardından bunun esası olan  yeni partiler kurulmaya  başlanmış...

20 Mayıs 2021 Perşembe
SİYONİST YAHUDİLERLE TÜRKİYE’NİN 20 YILLIK DİPLOMATİK VE ASKERİ SAVAŞI

Aziz dostlar, bugün sizlere hem tarih ve hem de  günümüz penceresinden bakarak sesleneceğiz ve yazacağız. Tarihimizin hiç bilinmeyen veya az bilinen önemli bir konusunu aydınlatmaya devam edeceğiz.

14 Mayıs 2021 Cuma
TÜRKİYE’DE ADI KONULMAMIŞ HRİSTİYANLIK YAŞINIYOR  AMA!....

Tarihte adı konulmamış Hristiyanlaşmamızın  başlangıcı ve kırılma noktası  3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nı ilanı oldu. 5 Şubat 1856’da Islahat Fermanı’nın ilanı bunu iyice takviye etti.