SÜLEYMAN KOCABAŞ

kocabassuleyman@gmail.com
08 Ekim 2021 Cuma
TÜRKÇE’NİN İDEOLOJİK VE SİYASİ TERCİHLERE ȂLET EDİLMESİ

Bu yazımıza, “Türkçe Yılı Münasebetiyle” başlıklı yazı dizimizin  dördüncü bölümü  olarak devam ediyoruz. Önceki yazılarımızda hükümetimiz tarafından 2021 yılının “Türkçe ve  Yunus Emre Yılı “ ilan edildiğini ve bunun  UNESCO tarafından da kabul gördüğünden bahsetmiştik.

22 Eylül 2021 Çarşamba
ARAPLARIN SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMELERİ

Bu yazımızda, “Tarih Düz Bizi Nasıl  Çağırmışı?” dizi yazımızın IV’üncü bölümünden olarak Müslüman Arapların Selçuklu ve Osmanlı yönetimine kendi istekleri ve davetleri ile nasıl girdiklerini  anlatacağız.

11 Eylül 2021 Cumartesi
ANAVATAN ANADOLU TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK DÖRT BÜYÜK TEHDİT VE TEHLİKE

Üzerinde yaşadığımız anavatanımız Anadolu topraklarımızı tehdit ve tehlikeye yönelik birisi dış diğer üçü ise iç tehdit ve tehlikeye yönelik olarak 4 madde halinde şunlardan bahsedeceğiz.

07 Eylül 2021 Salı
AVRUPA’DA ZULUM GÖREN YAHUDİLERİN TÜRKİYE’YE SIĞINMALARI VE TOPLU GÖÇLERİ

“Tarihi Bizi Çağırıyor” yazı dizimizin bu üçüncü bölümünde “Tarih Dün Bizi Nasılı Çağırmıştı? III” de Osmanlı Devleti döneminde Avrupa’da Hristiyanlıktan farklı dine sahip olmaları ...

02 Eylül 2021 Perşembe
“SOSYAL MEDYA YASASI” VE GAZETELERİN MAGAZİN EKLERİ- TELEVİZYONLARIN MAGAZİN PROGRAMLARI SENDROMLARI

Klasik yayıncılıkla haber yapma ve haber almaya dayalı yazılı basın olarak gazete ve dergi yayınını esas  alan  “konvansiyonel medya” nın yerini, bugün büyük ölçüde, elektronik yayıncılığın ortaya çıkması ve bunun vasıtalarının ...

23 Ağustos 2021 Pazartesi
TARİH DÜN BİZİ NASIL ÇAĞIRMIŞTI? II

Önceki yazımızda, “Tarihi Dün Bizi Nasıl Çağırmıştı? I” den olarak, Anadolu’daki Ermeniler ve Rumların, iyice bozulmuş ve bu unsurlarının huzur ve barış içinde bir hayat sürmelerine engel olan Bizans yönetimi karşısında bunların, idaresine aldıkları milletlere, sömürü düzenlerini yok ederek ekonomik refah sağlamak yanında, onların din, mezhep, milliyet, örf ve adetlerine saygılı ve hoşgörülü Selçuklu yönetimini anlatmıştık.

16 Ağustos 2021 Pazartesi
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR  I

“Tarihi Bizi Çağırıyor” da Selçuklular  ve Osmanlıları, milli ve dini varlıkları tehdit altıda olan, ekonomik yönden de ezilen ve sömürülen milletlerin kimler olduğu  yanında, bütün bunlara Ortaçağ ve Yeniçağ’ da   damgasını vuran iki hakim medeniyet merkezinin varlığı karşımıza çıkmaktadır.  

04 Ağustos 2021 Çarşamba
TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE IV

Atatürk’ün “Kültür Devrimleri” nden denilen adı üzerinde yanlış telaffuz edildiği halde “Dil Devrimi”  en zor ve zikzaklı  olanı oldu. Arapçadaki “inkılap” ve bir bakıma da “ihtilal”  kelimelerinin  uydurukça karşılığı “devrim” demek, “bir şeyi alt -üst etmek, yan yatırmak” demektir.

28 Temmuz 2021 Çarşamba
TÜRKÇE YILI MÜNASEBETİYLE III

Dildeki fakirleşmenin boyutları, modern bir Türkçeden  Türkçeye sözlüğü, özellikle de Arap kökenli sözcüklerin  çoğunu içeren ‘m’ ve daha az sayıda olmakla birlikte ‘t’ ve ‘i’   ile başlayan  sayfalara göz atarak anlaşılabilir. 

21 Temmuz 2021 Çarşamba
Mustafa Kemal Paşa'dan Kamal Atatürk'e bir Analiz

Mustafa Kemal Paşa’nın, literatürde sürekli dillendirilen  “isimlerin değiştirilmesi kimlik değişmesinin de bir göstergesidir”  gerçeğinden hareketle, Atatürk’ün yaptığı bütün “Kültür Devrimleri”, “Batılılaştırmak   ve millileştirmek amaçlarıyla,  birer maziden koparma projeleri olduğu” için...