İnadınız kurusun!

İnadınız kurusun!


Kuyruk acısı olan köhnemiş Batı, referandum bahanesiyle Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye kuduz köpekleriyle saldırıya geçti. 


Medeniyetsizlerin bu tavırlarına şaşırdık mı? El cevap tabii ki şaşırmadık. Dedik ya fena kuyruk acıları var tarihimizin bir tık ötesinden gelen.

Faşist Avrupa'ya ve o Nazi kafalıların içerdeki uzantılarına Eyvallah da, “Hak geldi Batıl Zail oldu” deyip Batı'nın çürümüş tüm değerlerine savaş açan, Batı'yı Haçlı zihniyeti olarak gören, “Sağımı solumu, önümü arkamı, yüzümü gözümü ikiyüzlü Avrupa'ya çevirmektense yüzsüz, gözsüz nursuz olurum” diyen, “AB sizin olsun İslam Birliği bana yeter” şuurunda, “AB bakanlığı da nereden çıktı, İslam Birliği Bakanlığı kurulsun” nidaları atanlar, 28 Şubat'ta darbe üstüne darbe yiyip de bugünlerde darbecilerle flört edenler... Ne oluyor size?

Batı'ya resti çek de geç bakalım Doğu'ya be kardeşim… Haçlı zihniyetinin kapısında köle olacağına İslam Birliği'nin hamisi ol be kardeşcağızım. Bak ne diyor Yüce Yaratan hiç kulak vermez misin? "Siz onlardan olmadıkça onlar sizi sevmezler" be can cazım. El cevap diyorsun ki: Evet Allah'ın bu buyruğunu kendime şiar ettim. Eh bunu söylüyorsun ve de bu buyruğu bilirsin de o vakit neden Avrupa'daki itin-köpeğin maskarası, oyuncağı, kuklası, olursun be kardeşim!

Hele bir deyin bakalım, Vatikan'la aynı tarafta olmakla İslam Birliği nasıl kurulacak? Adil düzen nasıl tesis edilecek? Yeniden büyük Türkiye nasıl şekillenecek? Fatihlerle yeni bir çağ açmak varken, Conilerle zelil olmak niye? Kuru bir inat uğruna savunulan tüm değerleri yerle yeksan etmek niye? Liderim dediğin kişinin mezarında kemiklerini sızlatmak niye? Buradan son bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum: Allah için kendinize geliniz. Nerede durduğunuzu ve kimlerle birlikte olduğunuzu bir kez daha gözden geçiriniz.


Kuru bir inat uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor.

Yorumlar