1940 Defa Okundu

Külli nefsin zâikatü’l-mevt”, yani “Her nefis ölümü tadacaktır.” diyor Allah. Kur -an da

Bu minvalde ölüm sözcüğünün ve ölümün günlük hayatımızın her ayrıntısında yer edindiği şu günlerde ölümü irdelersek şunlar söylenebilir; hayat doğum ile ölüm arasında yaşanan mücadele alanıdır.

Bu anlamda farklı bilim dallarında her bir filozof bilim adamı kendi branşlarına uygun olarak yaşamı ve ölümü irite etmişlerdir. Bu durumu dini jargon dan yola çıkarak irdelersek dinde ölümün mutlak olduğu ve her bir canlının ölümü yaşayacağı kaçınılmaz bir son olduğu vurgusu yapılır. Bu anlamda din sadece canlıları değil dünyanın da bir doğuş senaryosu olduğunu ve aynı şekilde insanın ve dünyanın ölümünün de kıyamet gibi bir sürece giderek gerçekleşeceğine değinmiştir.

Ölüm, öldürme, cinayet, canlı bomba kavramları bizim içinde bulunduğumuz ülkede dahil olmak üzere Ortadoğu diğer bir deyişle Müslüman coğrafyasında çok popüler cümleler evet ölüyoruz öldürülüyoruz ve bu durumdan çok ta muzdarip değil gibiyiz. Eğer ölen bizim düşünce dünyamıza ırksal ve kültürel bağlarımıza yakınsa feryatlar figanlar koparıyoruz. Yok, eğer düşman ilan ettiğimiz bir topluluksa ölen yâda öldürülenler içten içe seviniyoruz bu durum artık öğrenilmiş ve bir doğru haline getirilmiş bir toplumsal gerçekliğimiz olmuş gibi.
Evet, bizler uydurulmuş, üretilmiş bir projenin uygulanması için düğmeye basılmış bir mizansenin kurbanlarıyız. Yaşadığımız bu yüzyılın şansız elamanlarıyız. Bir mühendislik yöntemle Üretilmiş bir projenin (BOP) zorunlu izleyicileri, gözü yaşlı yüreği kararmış insanlarıyız.

Ölüm sözcüğünün ve gerçeğinin çok fazla gündemimizde yer edindiği bir zamanda yaşıyorken bu anlamda ağızlardan düşürülmeyen kendini temize çıkarmak, kötülüğünü örtmek için çokça telaffuz edilen ‘’Allah’’ bu konuyu nasıl anlatmış inceleyelim;
Allah İsrafil’e Sur’unu üflemesi için emir verdiğinde o gün Allah’ın dilediği kimseler hariç yer ve gök titreyecektir.

Sonra Allah Azrail’i yanına çağıracak ve “Ey Azrail yaratılanlar arasında kim hayatta kaldı ?” diye soracak. Azrail bunun üzerine İnsanların öldüğünü, Cinlerin öldüğünü, Meleklerin öldüğünü, yerde ve gökte yaşayan ne varsa öldüğünü söyleyecektir.
Allah tekrar soracak “Ey Azrail yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı” Azrail cevap verecek “Cebrail, Mikail, İsrafil ve karşında duran kulun dışında kimse kalmadı” Allah emredecek “Cebrail’in, Mikail in ve İsrafil in de ruhunu kabzetmesini söyleyecek.
3 büyük meleğin de canını kabzeden Azrail Allah’ın huzuruna çıktığında Allah O’na tekrar soracak “Ey Azrail! Yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı” Azrail sadece kendisinin kaldığını belirtecek ve Allah:

“ÖL! EY ÖLÜM MELEĞİ”
Azrail Ölümü tadarken Allah’a son sözünü diyecek “Ey Azamet ve İzzet sahibi Rabbim. Eğer ölüm sarhoşluğunun bu kadar can yakıcı olduğunu bilseydim, Sen’den kullarının ruhlarını kabzettiğim için af dilerdim”

Ve Azrail’de ölür. Allah tek başına kalır. Bütün Kâinatta Allah’tan başka hiç bir varlık kalmamıştır. Ne bir Melek, Ne bir canlı. Allah dünyaya dönüp bakar. Dünya tam bir harabe içindedir. Taş üstünde taş kalmamış ne iniş ne de çıkışlı bir yol kalmıştır. Ve der ki “Ey Dünya! Nehirlerin nerede? Ağaçların nerede? Denizlerin nerede? Sarayların nerede? Kralların ve Kralların çocukları nerede? Benim çeşitli nimetlerimle yaşayan fakat benden başkasına ibadet edenler nerede ?”

“Bugün Hükümranlık Kimindir ?” (Mümin 40.16)

Evet, bu doğuşun ve ölüşün dini terminolojideki ifadesidir. Yaşam alanlarımızı birbirine katıp talan eden krallara, başkanlara ve onların dalkavuklarına örnek teşkil etmesi için iyi bir menkıbe olacağı kanaatindeyim zira insan hercaidir, değişir çabuk unutur. zalimdir, vahşidir. Bunun en güzel örneklerini vereceğimiz bir coğrafyanın bahtsız bireyleriyiz nede olsa. Hükümranlık tüm kâinatta ve dünya da sadece yüce yaratıcınındır. Bozgunculuk yapıp dünyayı sembollerle ayırıp nefreti kışkırtanların değil.

Kaynak: ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. (İmam Şa’rani)

Yorumlar