572 Defa Okundu

(Beşîr Gâzî bin Battal Gâzî)

Sur İçi'nin her yeri manevi sultanları içinde bir hazine gibi saklıyor. Hazineler kendilerini buldurmak için bir rehber göndermeyi adet edinmişler. Bizim yolumuzda Beşir Gazi ile bu düstur üzerine kesişti. Şimdi bu gönül sultanını tanıyalım.

Emeviler devrinde yaşamış, Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan savaşlarda ün kazanmış meşhur Seyyid Battal Gazi’nin (vefat: H.122–M.740) oğlu olduğu rivayet edilmektedir. 

Muhtemelen bir çarpışma sırasında şehid düşen mücahidlerdendir. Vaktiyle burada bir Sa’diyye Tekkesi’nin bulunduğu kaynaklarda geçmektedir. Söz konusu tekkenin şeyhlerinden bazıları yakının yer alan Çakırcıbaşı Camii’nin haziresinde gömülüdür. Beşir Gazi hakkında Süheyl Ünver şu bilgileri vermektedir: “Efsaneye göre Emevilerden Hişâm bin Abdülmelik zamanında ve H.114 (732) senesinde Seyyid Battalgâzî adını alan Abdüllâh-ül Antâkî Rumlara karşı sefer ederek Konstantini esir etmiş ise de İstanbul’u muhasara etmemiştir. Tekfur sarayının altında dış tarafta ve sura bitişik yerde küçük bir Sadi dergâhı vardır. Kapısı üzerinde “Hâzâ merkadi Beşir Gâzî-bin, Battal-Gazi” yazılı bulunmasına nazaran burada Beşir Gâzî namında bir Müslüman mücahidin gömülü olduğu anlaşılmaktadır.”

 

Yorumlar