Kış mevsiminde doğan çocuklar daha zeki

İngiltire’de yapılan araştırmalar sonucunda Eylül ve Aralık ayları arasında doğan çocukların daha başarılı ve hedeflerine daha çabuk ulaştıkları ortaya çıktı, daha zekiler.

Kış mevsiminde doğan çocuklar daha zeki - Sayfa 1

Öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalarda kış aylarında doğan öğrenciler yaz aylarında doğanlara göre daha başarılı ve hedeflerine daha çabuk ulaştıkları ortaya çıktı. 

15
Kış mevsiminde doğan çocuklar daha zeki - Sayfa 2

Öğretmenler çocukların sayılardan okumaya ve ilişki kurmaya kadar 17 farklı erken öğrenme hedeflerini değerlendirdiler. Aldıkları notlar çocukların iyi bir erken gelişme hedefine (EGH) ulaşıp ulaşmadığını gösteriyor.

25
Kış mevsiminde doğan çocuklar daha zeki - Sayfa 3

Sonbaharda doğan çocukların daha başarılı olduğu nosyonu yeni değil. 2011 senesinde devlet destekli çıkarılan rapora göre Ağustos ayında doğan çocukların ülkedeki iyi üniversitelere girme oranı Eylül ayında doğanlara oranla %20 daha az.


35
Kış mevsiminde doğan çocuklar daha zeki - Sayfa 4

Eylül ile Aralık arasında doğan çocukların %63'ü EGH'ye ulaşırken bu oran, Mayıs ile Ağustos arasında doğanlarda %40. Bu, kızlar ile erkekler arasındaki farktan çok daha fazla. Bu iki zaman aralığının arasında doğan çocuklar ise ülke ortalaması ile aynı çizgide.

45