"Gerçek benlik olmak, maskelerin ardında saklanmaktan daha cesurca çıkmaktır."  Bu aforizma, insanların kendi öz benliklerini ifade etmenin önündeki sosyolojik engellere dikkat çeken bir yol gösterici niteliğindedir.

"Gerçek benlik olmak, maskelerin ardında saklanmaktan daha cesurca çıkmaktır."

Bu aforizma, insanların kendi öz benliklerini ifade etmenin önündeki sosyolojik engellere dikkat çeken bir yol gösterici niteliğindedir. Günümüz dünyasında, toplumun beklentileri, normları ve değerleri, insanların gerçek kimliklerini ortaya koymalarını engelleyebilir. Maskelerin ardında saklanmanın kolay olduğu bir dünyada, gerçek benliğimizi ifade etmek cesaret gerektirir. Ancak, yalnızca kendi öz benliğimizi keşfedersek, gerçek mutluluğu ve anlamı bulabiliriz.

Sahne 1: "Toplumun Gözünde Mükemmel Olma Baskısı"

Ana karakterimiz, Suat toplumun ona yüklediği mükemmeliyet beklentileriyle baş etmeye çalışıyor. Toplumun sürekli olarak "doğru" görünen bir şekilde davranmasını beklemesi, Suat'nın gerçek duygularını ve düşüncelerini saklamasına yol açar. Suat, kendi kendine sormaktadır: "Acaba gerçek benliğimi ifade edersem, kabul görüp görülmeyeceğim?"

Sahne 2: "Etiketler ve Önyargılar"

Suat, toplumun insanları hızlıca etiketlemesi ve önyargılarına göre değerlendirmesiyle de karşı karşıyadır. Bir etiketin ardına saklanmak, Suat'ın kendi gerçek kimliğini ortaya koyamamasına neden olur. Suat, içinde bulunduğu bu döngüden kurtulmak için çaba sarf etse de, toplumun önyargıları onu gerçek kendisi olmaktan alıkoyar. O ya bir işçidir, ya bir doktor. Suat, ya ahlaklı efendi biridir ya da berduşun önde gidenidir.

Sahne 3: "Sosyal Medyanın Maskeleri"

Suat, sosyal medyanın hayatımıza getirdiği yeni bir sosyolojik engelle de karşılaşır. İnsanlar, sosyal medya platformlarında sadece "güzel" ve "mükemmel" anları paylaşırken, gerçek hayatta yaşadıkları zorlukları ve kırılganlıkları gizlerler. Suat, sosyal medyanın yarattığı bu yapay dünyada kendini kaybeder ve gerçek benliğini ifade etme cesaretini bulamaz. O artık sosyal medyada onu takip eden kitlenin gördüğü kadarı ya da profilinde yazan bilgileri kadardır.

Sahne 4: "Aidiyet Arayışı"

Suat, kendisi olmanın önündeki sosyolojik engellerle mücadele ederken, aidiyet arayışına da girer. Toplumun belirli bir kalıba sığdırdığı gruplara ait olmanın güvende hissettirdiğini düşünür. Ancak, bu grupların beklentilerine uymak için kendi öz benliğini yok etmesi gerektiğini fark eder. Suat, içinde bulunduğu bu çelişkiyle mücadele ederken, gerçek aidiyetin, kişinin kendisi olabilmesiyle mümkün olduğunu anlar.

Sahne 5: "Özgürleşme ve Kabullenme"

Suat, sosyolojik engellerle yüzleşmeye başladıkça, kendi özgürlüğünü ve kabullenmeyi keşfeder. Diğer insanların onayını aramak yerine, kendi değerlerine ve tutkularına odaklanır. İçindeki gerçek benliği ortaya çıkarmak için cesaretini toplar ve maskelerini bir bir çıkarır. Bu süreçte, Suat'ın kendisi olmanın gücünü hissettiği bir dönüm noktası yaşanır.

Sahne 6: "Dayanışma ve Değişim"

Suat, kendisi olmanın önündeki sosyolojik engelleri aşmaya kararlıdır ve bu süreçte diğer insanlarla dayanışma içinde olduğunu fark eder. Diğer bireylerle deneyimlerini paylaşırken, ortak sorunları ve zorlukları keşfeder. Birlikte hareket etmenin gücünü deneyimleyen Suat, toplumsal değişimin başlayabilmesi için sesini yükseltmeye karar verir. Hiç istemese de aidiyet hissinin temel yanıltıcılığına bulaştığı için bu durumun üstesinden gelmekte biraz zorlanır...

Sahne 7: "Sosyal Dönüşüm ve Kabul"

Bir zaman sonra Suat'ın cesareti ve kararlılığı, çevresindeki insanları da etkiler ve sosyal dönüşüm başlar. Bu bir bakıma etkileşim ağıdır. İnsanlar, kendi maskelerini sorgulamaya ve gerçek kimliklerini ifade etmeye başlarlar. Suat'ın cesur adımları, toplumun daha kabul edici, anlayışlı ve özgür bir yer haline gelmesine katkı sağlar. Herkes için değilse de en azından öyle görünür.

Sahne 8: "Kendine Dönüş"

Suat sosyolojik engellerle mücadele ettiği sırada, içsel bir yolculuğa çıkar. Kendi iç dünyasına dalarak, gerçek tutkularını, değerlerini ve öz kimliğini keşfeder. Kendi içine dönüş sürecinde, kendi doğasını anlamak, kabul etmek ve onunla uyum içinde olmak için çaba sarf eder. Bu kendine dönüş, Suat'ın kendisi olmanın gücünü tam anlamıyla kavramasına ve bunu dış dünyaya yansıtmasına yardımcı olur.

Sahne 9: "Toplumsal Direnç ve Kararlılık"

Suat'ın kendisi olma yolculuğu, toplumsal dirençle karşılaşır. Toplumun beklentileri, aidiyet arayışı ve normlar, Suat'ın özgünlüğünü sorgulamasına ve kararlılığını test etmesine neden olur. Ancak, Suat içindeki güçlü bir kararlılıkla ilerler ve kendi gerçeğini ifade etmekten vazgeçmez. Bu sahnede Suat, kendi değerlerine ve gerçek benliğine sadık kalmak için toplumsal baskılara meydan okur ve kendi yolunu çizer.

Sahne 10: "Kabul ve Özgürlük"

Suat, kendisi olmanın önündeki sosyolojik engelleri aştıkça, hem kendisi hem de diğer insanlar için kabul ve özgürlük alanları yaratır. Kendi öz benliğini kabul etmek ve ifade etmek, Suat'ın iç huzurunu bulmasına ve başkalarının da benzer bir özgürlüğü deneyimlemesine olanak sağlar. Suat'ın cesareti ve özgün kimliği, diğer insanları da etkiler ve onlara kendi maskelerini kaldırmaları için ilham verir.

-Efendim bu dramatik yazıdaki sahneler, insanların sosyolojik engellerle mücadele ederek, kendi öz benliklerini ifade etme yolculuğunu anlatmaktadır. Suat' ın örneği, kendi içine dönüş, toplumsal etiketlemeye karşı verilen içsel bir mücadele aslında. Suat 'ın gerçeği, kendisi olma cesaretini bulduğunda ortaya çıkar. Kendi iç dünyasına daldığı süreçte, gerçek tutkularını, değerlerini ve öz kimliğini keşfetmesi…

Bu keşifler, Suat' ın gerçek benliğini ifade etme ve toplumsal beklentilere meydan okuma cesaretini artırır. Toplumun ona dayattığı maskeleri kaldırarak, kendi değerlerine ve doğasına sadık kalmayı başarmaktır. Kendi öz benliğini kabul etme ve ifade etme sürecinde, Suat iç huzurunu ve özgürlüğünü bulur. Bu gerçeklik, ona ve etrafındaki insanlara kabul ve özgürlük alanları açar.

Suat'ın gerçeği, kendisinin tam olarak olabildiği, toplumsal normlara meydan okuyan ve kendi yolunu çizen bir birey olmaktan geçmektedir.

Kısaca hikayemiz;

Toplumsal baskılara ve sosyolojik engellere meydan okumanın gücünü hatırlatırken, aynı zamanda dayanışma, değişim ve kabulün önemini vurgulamaktadır. Her birimizin kendimiz olabilme hakkı olduğunu unutmayalım ve bu hakkı savunmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini her an hatırlayalım.