6716 Defa Okundu

1. Namazlarından dolayı ucba, gurura, kibre kapılanlar.


2. İyi ve olgun Müslüman olmadıkları halde kendilerini iyi Müslüman sananlar ve gösterenler. (İyi Müslüman kendisine iyi demez.)

3. Cemaatlerini, tarikatlarını, hizip ve fırkalarını İslam ile özdeşleştirenler.

4. Daha da ileri gidip, cemaatlerini dinin üzerinde görenler.

5. Cemaat, tarikat, fırka holiganlığı, militanlığı yapanlar.

6. Tarikatçılık yapanlar. (Tarikatlı olanlara bir şey demiyorum.)

7. Ehl-i Tevhid ve ehl-i salat Müslümanları ötekileştiren, meşrep farklılıkları yüzünden onları dışlayan, onlara düşmanlık edenler.

8. Haram olan israfa, lükse, şatafata, gösterişe kapılanlar.

9. Sünnet olan sakallarıyla gurur ve kibre kapılıp, sakalsız kardeşlerini tahkir, tezyif ve tahfif edenler. (Böyle olmayan, böyle yapmayan sakallı salih kimselerin ellerinden öperim, onlara bir şey dediğim yoktur.)

10. Devamlı olarak doyduktan sonra tıkınıp duranlar.

11. Yaşamak için yemeyen, yemek için yaşayanlar.

12. İsraf sınırını aşan lüks evleri, lüks yazlıkları, lüks otoları olanlar.

13. Lüks otolarıyla övünenler, gururlanıp kibirlenenler.

14. Parayı, malı, zenginliği ana değer haline getirip putlaştıran gizli müşrikler.

15. Ruhbanları erbab haline getirip putlaştıranlar.

16. Ziyafet sofralarında temiz pak fakir bulundurmayanlar.

17. Çocuklarına, oğul ve kızlarına ilmihallerini öğretip namaz kıldırmayanlar.

18. Zaruret olmadığı halde içkili ve fuhuşlumekanlarda konaklayıp yemek yiyenler, hattâ böyle fısk ve günah yerlerinde iftar ziyafeti verenler.

19. Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı zekat toplayanlar.

20. Zekatlarını zekat eşkıyasına kaptıran akılsızlar.

21. İlimleri ve icazetleri olmadığı halde Kurandan kendi heva ve re’yleriyleahkam çıkartanlar.

22. Her tür naylon ve sümüklü müctehid.

23. Mütevatir, mânenmütevatir, sahih hadisleri inkar eden Sünnet düşmanları.

24. Bulaşık, şâibeli sarıklı Farmasonları din önderi, İmam kabul edenler.

25. “Allah gerçek bir Janus’tur” diyerek, kemal sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh bir zındığı İslam kahramanı gibi gösterip onun peşine düşenler.

26. Nefs-i emmârelerine köle olanlar.

27. Parçayı bütünle özleştirenler, hattâ parçayı bütünden büyük görenler.

28. Din ve mukaddesat sömürüsü yapanlar.

29. Zamanın İmam’ına biatli ve itaatli olmayanlar. Biat ve itaat şuuruna sahip olmayanlar.

30. Ezelde Allah ile yapmış oldukları ahd ü misaktan habersiz olanlar, bu ahd ü misaka zıt işler yapanlar.

31. Öfkelerini kontrol edemeyen öfke küpleri.

32. Küfür düzen ve sistemlerinden razı olanlar.

33. Ellerinde imkan, fırsat olduğu halde İman, İslam, Kur’an, Şeriat hizmetleri yapmayanlar.

34. Elleriyle ve dilleriyle insanlara eziyet edenler.

35. Komşularına eziyet edenler.

36. Dindar geçindiği halde açıkta, herkesin arasında yiyen içen mürüvvetsizler.

37. Fitne ve fesat çıkartanlar.

38. İdarecilere beddua edenler.

39. Islah duası edeceklerine kahır bedduası edenler.

40. Allah hepimizi ıslah buyursun diyecekleri yerde, öfkeyle, sanki kendisi ıslaha muhtaç değilmiş gibi, Allah seni ıslah etsin diyerek eksik dua edenler.

41. Müslüman olduğu halde dikkatleri çeken, alaca bulaca, rengarenk, zilli pullu, rüküş anti tesettür kıyafetlerine bürünen kadınlar ve kızlar.

42. Âlim oldukları halde cahilleri uyarmayan bilenler.

43. Dini imanı para olanlar.

44. Deccala hürmet edip onu sevenler.

45. Bunca mânenmütevatir sahih hadis olmasına ve ehl-i Sünnet büyüklerinin gelecektir demelerine rağmen, âhir zamanda Mehdi’nin zuhur edeceğini inkar edenler.

46. Âhir zamanda İsa aleyhisselamın nüzul edeceğini, bu konuda icma olmasına rağmen inatla inkar edenler.

47. İslam dünyasındaki bunca faciaya, kıyıma, felakete, afete aldırmayıp yan gelen, keyfine bakanlar.

48. Vehhabilik fırkasını hak kabul edenler.

49. Mutezile fırkasından olduklarını saklayıp taqiyye ve kitman yaparak Ehl-i Sünnete saldıranlar.

50. Mezhepleri inkar eden Selefiler, mezhepsizler.

51. Terör yapan radikaller.

52. Tasavvufun ve hak tarikatların düşmanları.

***
Karşı olduğum bu kimselerin imanı olanlarına düşmanlık edemem. Onları kardeşlikten atamam, silemem.
Mü’minfasık da, bid’atçi de olsa mü’mindir. Mü’minekafir diyenin kendisi kafir olur.
Büyük günah işleyenler, o günahları helal kabul etmedikçe kafir olmazlar.

Bir kimsenin kafir olduğu, icazetli selahiyetli vazifeli müftünün fetvası, bu fetvanın Şeriat Mahkemesi tarafından tasdik edilip karara bağlanması ve bu kararın İmamü’l-Müslimîn tarafından tasdiki ile anlaşılır.
Müslüman ve mü’min kardeşlerimizi severiz ama onların hatalı taraflarına, açık fısk ve fücurlarına (kardeşlik sınırları içinde) karşı oluruz.
Meşreb farklılıkları yüzünden mü’minleri tekfir etmek çok büyük fitnedir.
“Ümmet Nasihat ve Fetvâ Heyeti”, Müslümanları uyarmalı, aydınlatmalı, bilgilendirmeli, irşad etmelidir.

Yorumlar