Bir alanda okuma yaparsınız genelde. Roman seviyor ve okuyorsanız belirli tür romanlarda birden fazla okursunuz. Sevdiğiniz yazarlar vardır, birden fazla kitabını okursunuz. Öğrenmek istediğiniz bir konu vardır, birden fazla kitap okursunuz o konuda.

Ya da en azından böyle yapmalısınız.

Hayat bir bütündür ve çok boyutludur. Oysa kitaplarda kelimeler kelimeleri, cümleler cümleleri, paragraflar paragrafları izler. Tek bir harf dizisi olarak yazılıdır kitap. Bir nevi o çok boyutlu dünyanın bir ip yumağına sarılmış hali gibidir. Öte yandan her kitap yazarının bakış açısını ve o kitaptaki bakış açısını içerir. Aynı yazarın başka eserleri ya da aynı konuda başka yazarların eserleri, duruma, olaylara çok daha farklı bir açıdan bakabilirler ve çok boyutlu görüntünün kafanızda oluşmasına katkı sağlayabilirler.

Bir edebiyat türüyle, bir yazarın eserleriyle, bir konuyla gerçekten ilgileniyorsanız, çok sayıda kitap okumayı göze almalısınız. Okuduğunuz her kitapla algınız daha genişler, ilgilendiğiniz konunun bütünlüğünü daha iyi kavrarsınız.

Tek çiçekle bahar gelmez. Baharı getiren giderek açılan, yayılan çok sayıda çiçektir.

Bir yazarı gerçekten seviyorsanız, eserlerinin en azından önemli bir kısmını okumak, alacağınız keyfi çok daha farklı bir seviyeye getirecektir. Bir edebiyat türünde okurken de farklı yazarların eserlerini okumak benzer bir etki yapar. Tek kaynaktan öğrendiğiniz her hangi bir araştırma konusu, muhtemelen yetersiz kalacaktır; başka kaynaklarla beslenmesi gerekir.

Çoklu ve katmanlı okumanın tadına vardığınız zaman, her kitapla toplanarak artan değil, çarpılarak artan bir tatmin duygusu yaşayacaksınız.

Yorumlar