480 Defa Okundu

Ciltler dolusu kitap yazsanız yetmez... Ne merhum Eşref Edip’in “Kara Kitap”ı kâfi geldi, ne onun gibi daha yüzlercesi yazılsa iktifà edecek değil...

CHP, Türkiye’nin ilk siyasi partisidir lâkin yüz yıla yakın süredir bu ülkeye baş belası olmak dışında hemen hiçbir yád edilecek ciheti yoktur...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9 Eylül 1923’te kurulan, Atatürkçülük ve sosyal demokrasi fikriyatında, merkez solda bir siyasi parti...

Parti tüzük ve programında belirtilen (ve tamamı samimiyetten uzak) «altı ok»(la temsil edilmiş Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Lâiklik ve üçüncü parti kurultayında ilâve edilmiş Devletçilik ve İnkılapçılık ile 6’ya çıkmış) ilkelerinin tamamı millete zulmetme aracı, yani millî sineye tevcih edilmiş düşmanca, zehirli oklardır...

CHP Türkiye’nin hem baş belâsıdır hem bizzatihi başbelâdır. Yani baş musibet, uğursuzlukların başı...

Meselâ bugün Türkiye’de bir ekonomik sıkıntı mı vardır, sorumlusu evvelâ bu 6 oklu anamuhalefet (!) partisi CHP’dir...

Türkiye’de (önce kadınlara, sonra kadın-erkek, yaşlı-genç, esnaf-işadamı, memur-vatandaş) herkese yönelik şiddet mi vardır... Sorumlusu CHP’dir...

Türkiye’de vazifesini doğru dürüst yerine getiremeyen, dindarların artışını sağlamak yerine yüzbinlik imam ordusuyla dinî hayatın gerilemesinin mümessili bir Diyanet Teşkilâtı mı vardır... Biliniz ki onun da sorumlusu bu ilkelerini sevdiğimin CHP’sidir...

Listeyi uzatıp canınızı daha fazla sıkmadan sadede geleyim...

CHP’nin, yàni bu Altı Oklu Parti’nin kuruluşundan bu yana geçen tam 96 senelik zamanda (halka ettiği zulümler, karakuşi kararlarıyla ünlü İstiklâl Mahkemeleriyle binlerce idam, ezansız 18 yıl gibi meseleler haricindeki) en büyük icraatini söyleyin deseler, aklıma ilk gelen Türkiye’nin en büyük Mustafa Kemal heykelleri olurdu...

Hálâ bu akîm ve sakîm (beyhude, kısır, hayırsız, hastalıkllı, sakat) huyları devam ediyor.. Putperestlik 21’inci asırda CHP sayesinde mevcut...

Gaziantep... İstiklâl Harbinde Fransızlara kahramanca direnen, o büyük kuvva’yı millîye destanıyla “gazi” unvanı alan ve “Çanakkale Geçimez” destanının ön saflarında şehid olmuş yiğitleriyle ünlü diyâr...

Gaziantep’e, kahramanca kovduğu Fransız gâvurunun bile artık terkettiği pagan medeniyetini (!) 2019’da dayatmaya çalışan yine CHP...

CHP’li Uğur Kalkan OdaTv’ye bir açıklama yaparak, bu çıplak kadınlarla dolu müzisyen heykelleri ortalıktan kaldırıldı diye verip veriştiriyor:

“(.......) [çıplak karılı heykellerin...] Botanik Park’a yerleştirildiği doğru ama 2 heykel ortada yok. Keman çalan [çıplak] kadın heykeli ve dans eden kadın-erkek heykelini söz konusu alanda göremedik. Büyükşehir Belediye Başkanı kadın olan bir şehirde böyle bir skandala imza atılmasını doğru bulmuyoruz. Acaba Gaziantep Büyükşehir Belediyesi içinde kadının heykelinden bile rahatsız olan kişi veya kişiler mi var?”

CHP’nin kumpasları da skandalları da bitmez. Üstelik en büyük kumpasları da en lâ’net skandalları da bizzatihi kendileri yaptıkları halde böyle arsızca, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çabalarlar...

Ne dersiniz? Bu CHP’yi mi destekleyelim? İktidar yanlış yaptı, hattâ kimi büyük günahlar işledi diye, bu zındıkların mazide ve muhafazallah iktidar olurlarsa atide yiyecekleri haltları mı destekleyeceğiz?

Güldaroğlu, Babacanoğlu, Davutoğlu… Bu kadar ipucu yeterli değil mi? Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz... Cumanız mübarek olsun. 

Yorumlar