712 Defa Okundu

Sur içi’nin manevi fatihleri nimel ceyş hazaratıdır. Bu zatların kendilerine has meslekleri olur. Fatih Mehmed Hazretleri ile beraber kutlu dava için hem savaşıp hem de şehri baştan imar etme hususunda gayret gösteren mutlu, kutlu insanlar topluluğu olarak tarihe geçmişlerdir.

Fâtih Sultân Mehmed Hân Hazretlerinin Çobancıbaşısı Ali Fakih hazretleride bu zatlardan biridir. Hadîkatü’l-Cevâmi’de bu zâtın Hazreti Fâtih’in hizmetinde bulunduğu yazmaktadır. Alî Fakîh hazretleri fıkıh ilmiyle uğraşan bir zat olmakla beraber fetihten sonra Kocamustafapaşa, Hacı Hazma Mahallesinde Câmii inşa ettirip halkın hizmetine sunmuştur. Câmii H.1310-M.1894 senesindeki depremde yıkılmış, Mısırlı bir hanım tarafından H.1328-M.1910’da yeniden inşâ ettirilmiştir.  Mâbed en son olarak 1985 yılında yıktırılarak yeniden inşâ edilmiş olup bugün ibâdete açıktır. Süheyl Ünver’in verdiği bilgiye göre vaktiyle yol üstündeki pencerede şu kitâbe yer almaktaydı:

Fatih Mehmed Hân Hazretlerinin

Çobanbaşısı Ali-Fakîh Hazretlerinin ruhiyçün El-Fâtihâ

1328 (1912)

Yeni yazılan mermer kitâbede şunlar yazılıdır:

Fatih Sultan Mehmet Han

Hazretlerinin Çobancıbaşısı

Ali Fakih Hazretleri

Yorumlar