1830 ÖNEMLİ

1830 ÖNEMLİ

Hani, Yeniçeri ocağı kaldırıldı da,

Osmanlı devleti  ordusuz kaldıydı ya,

Aynı yıl Ruslarla İngilizler Navarin’de donanmamızı yaktılar.

Devletimizin güvenliği bitti.

Ruslar balkanlardan girdi.

İstanbul’a kadar geldi.

               ***

İngilizler telaşa kapıldı.

Ruslar sıcak denizlere inmesin diye,

Donamasını İstanbul’a sürdü.

Edirne anlaşması ile Ruslar çekildi.

Ruslar çekil.  Fakat İngilizler kaldı.

               ***

!700 yıllarında Türk milleti ve Osmanlı devleti hakkında,

Yıkmaya yönelik planlar hazırlayan İngiliz krallığı,

Osmanlı devlet sistemi , İslam hukuku hakkında,

Uyguladığı projeleri hayata geçirdi.

Önce padişahı tehditle Mason Mustafa Reşit Paşa’yı ,

Dış işleri bakanı yaptırdı.

Dağları kontrol eden yörük teşkilatını,

Bir fermanla yerleşik hayata geçirdi.

Dağlar isyan için hazır hale getirildi

Sarığı kaldırtıp fes giydirdi.

Dar setre pantolonu bacaklara taktı.

Saraydan Mehteranı ve Türk müziğini uzaklaştırıp,

Mızıkayı hümayunu getirdi.

Yani Batı müziğini…

               ***

İşte o zamandan sonra Osmanlı padişahları,

Devre dışı kaldı.

Padişah yani 2. Mahmut ağır hasta iken,

Yani zekaretçekerken,

Mustafa Reşit Paşa haini,

İngiliz konsolosluğundan iki memurla,

“Balta limanı” anlaşması yaptı.

Artık Osmanlı ekonomisi İngilizlerin eline geçmişti.

Gavur Müslüman eşit deyip azınlıklarla ticari ağ kurdular.

Türklerin elinden mal mülk gitti.

Rum, Ermeni ve Yahudiler ekonomiye hakim oldu.

İslam hukukunu kaldırdılar Faizi getirdiler.

               ***

Artık devlet borçlanmaya başladı.

Fuat, Ali, Kıbrıslı Kamil,  Hüseyin Avni,

Mithat ve Kayserili Ahmet paşalar devlete hakim oldular.

Bu paşalar Mason olduğu için,

Hep İngilizler adına çalıştı.

Donanmayı güçlendiren Sultan Azizi

Donanma topları ile alaşağı ettiler.

Sonra da öldürdüler.

               ***

İttihat Terakki ile imparatorluğumuzu yıktılar.

Şimdi onların devamı CHP dir.

İstanbul seçimlerini düşünürseniz?

Amerika’sı, Avrupası, Deaş’ı, PKK sı,

Türkiye’nin kaymağını yiyen Şişli’de, Kadıköy’de oturan azınlıklar,

Yahut kafir sevenler,

Türkiye’nin nimeti  üzerinde oturan Tüsiad’çı, mason İşadamları,

İstanbul seçimleri için kolları sıvadı.

Bu seçim onlara moral olacak.

Ama yel kayadan ne alır?

Bu devlet yürüyüp gidecek.

Siz  tarafınızı belirleyiniz.

1830 ihaneti mi? Başı dik bir Türkiye mi?

Yorumlar