Bundan 110 sene önce Batı hayranlığı sebebiyle Cihan harbine girilmişti.

Hiç kimse mazeret uydurmasın.

Osmanlı savaşa girmeyebilirdi veya daha geç girebilirdi.

 Osmanlı’yı savaşa “sokanlar” Batı hayranıydı.

Dönemin karar vericileri İttihat ve Terakki elitleriydi ve Jöntürklerin devamıydı.

Birinci Dünya Savaşı’nda en çok insan kaybına uğrayan Osmanlı idi.

Tam 722 bin kişiyi kaybetmiştik cihan harbinde.  

Yani her gün ortalama 500 kişi toprağa düşmüştü.

110 sene önce Batı hayranlığı uğruna bir milyona yakın insan kaybettik.

Değişen ne?

Batı hayranlığı sona erdi mi?

Hayranlar değişti fakat hayranlık berdevam.