Daha önce ifade etmiştim imza “atılmaz”,  edilir. 
Sıkça hatalı kullanılan kavramlardan biri “tadını çıkarmak” ifadesidir. 
Bu kullanım hatalıdır. 
Doğrusu “tadını almaktır” veya “hissetmektir”. 
Zira tad çıkarılmaz, alınır. 
Tad, çıkarılırsa “tat” kalmaz. 
Mesela “Bayramın tadını çıkarıyorum” derseniz, bayramı “tatsız” hale getirmiş olursunuz. 
Bayramın tadı “çıkarılmaz” hissedilir.