"İhtiyar" kelimesini çok kere "yaşlı" olarak anlarız.

Acaba öyle mi?

"Muhtar" kelimesiyle aynı kökten gelir "ihtiyar".

Mahallede "ihtiyar heyeti" vardı, şimdi var mı bilmiyorum.

Buradaki "yaşlı" demek değil.

Yani "seçilmiş" demektir.

"Yaşlı" kelimesi ise "ıslanmış" değil.

Şayet sizin bir davanız yoksa pörsümüşsünüz demektir.

“Dava” derken ranttan söz etmiyorum.

İktidarı ele geçirenler memleketi parsel parsel satın alıyor veya  satıyorlar.

Benim sözünü ettiğim “dava” bu değildir.

Benim sözünü ettiğim “dava”  insan olmak ve insanî olmaktır.

Sonuç olarak “ihtiyar” olmak sadece “seçilmiş” olmak değildir.

Aynı zamanda “seçici” olmaktır.

Doğruyu yanlıştan seçmektir.

Haramı helalden seçmektir.

Kelimeler karışınca zihinler de karışıyor.