Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
13 Nisan 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR – 8

“Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) her türlü eksiklikten münezzehtir.”  (Yasin: 36.) İlim ve hikmet hazinesi Kuran’dan, her biri ayrı bir mucize hüviyetindeki ilmî hakikatlere örnekler vermeye devam ediyoruz.

07 Nisan 2021 Çarşamba
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR -7

“Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; hâlbuki onlar bulutlar gibi akıp giderler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.” (Neml: 88.)

30 Mart 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 6

“Arz canlılar için mütevazı kılındı.”  (Rahman: 10.) Kuran’da “kevnî mucizelere” işaret mahiyetindeki ilim ve hikmet hazinelerinden bir kısmını daha, deryadan bir damla misali gündem etmeye devam ediyoruz.

24 Mart 2021 Çarşamba
TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ HESAPLAR, TEHLİKELER VE ÇARELERİ

Bir evvelki yazımızda Papanın Irak ziyaretini değerlendirmiş ve yazımızı Türkiye’nin siyasi, askerî ve kültürel olarak kuşatıldığını söyleyerek bitirmiştik. Bu yazıda bu konuyu ele alacağız.

18 Mart 2021 Perşembe
Papanın Irak Ziyareti Yahut İSLAM’A AÇILAN SAVAŞ

Tahrifatçı M. Öztürk’e reddiye çerçevesinde devam etmekte olan “Kuran İlim ve Hikmet Hazinesidir” başlıklı seri yazılarımıza, geçtiğimiz günlerde Papanın Irak’a yaptığı ziyaretin tahlilini önemli gördüğümüz için kısa bir ara veriyoruz. Söz konusu ziyareti değerlendirdikten sonra serimize kaldığımız yerden yine devam edeceğiz.

13 Mart 2021 Cumartesi
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 5

“Kitap”, “Mizan” Ve “Demir”İn İnzal Edildiğine (İndirildiğine) Dair Ayet-i Kerime Mizan kelimesinin geçtiği bir başka ayet de Hadid Suresinin 25. ayetidir. Ayet mealen şöyledir...

09 Mart 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 4

“Semayı O yükseltti, mizanı (denge ve ölçüyü) O koydu ki dengeden sapmayasınız; ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.” (Rahman: 7 – 9.) Kuran’ın ilim ve hikmet hazinesi olduğuna dair delil ve misallerden bahsetmeye devam ediyoruz.

02 Mart 2021 Salı
KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 3

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.” (Lokman: 27)

23 Şubat 2021 Salı
KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 2

İlim denince önce Kuran’daki ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğüne ve Kuran’da hiçbir çelişkinin bulunmadığına dikkat çekmek gerekir. Şu ayet-i kerime Kuran’da çelişki olmadığını haber vermektedir...

17 Şubat 2021 Çarşamba
KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR

Kuran hakkındaki ileri geri konuşmalarıyla insanların imanlarına şüphe bulaştırmaya çalışan M. Öztürk’ün bu iddialarını cevaplandırmaya devam ediyoruz. Onun Kuran hakkındaki iddialarından biri de şöyledir...