Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
12 Ekim 2021 Salı
EN HAYIRLI ÜMMET VE EHL-İ SÜNNET

Önceki iki yazımızda Ehl-i Sünnet’in hakkı bulmakta isabet ettiğini, ilim ve hikmet yolu olduğunu anlatmıştık. Bu yazımızda ise Ehl-i Sünnet’in hakkı tebliğ ve tavsiyede öncü; insanlığın ihyası ve âlemin imarı için seçilmiş ve sevilmiş büyük bir topluluk oluşunu izaha çalışacağız.

05 Ekim 2021 Salı
EHL-İ SÜNNET İLİM VE HİKMET YOLUDUR

Bir evvelki yazımızda Ehl-i Sünnet’in en belirleyici özelliğinin, “hakta isabet etmek” olduğunu anlatmıştık. Bu yazımızda ise yine bu gerçeği teyit mahiyetinde, bu yolun “ilim ve hikmet yolu” olduğuna dikkat çekeceğiz.

28 Eylül 2021 Salı
EHL-İ SÜNNETİN EN BELİRLEYİCİ ÖZELLİĞİ

“Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.” (Nisa: 115.)

08 Eylül 2021 Çarşamba
İFTİRA VE İTHAMA DÖNÜŞEN ÖTEKİLEŞTİRME HEZEYANI

Son dönemlerde gerek yurt içinde, gerekse batı dünyası başta olmak üzere uluslararası platformda ötekileştirme ve İslamofobi denen algı operasyonları ısrarla gündemde tutulmaktadır.

01 Eylül 2021 Çarşamba
HİZMETTE ÖNE ÇIKARILMASI GEREKEN KONULAR, KUŞANILMASI GEREKEN VASIFLAR

Bir önceki yazımızda sosyal medya yoluyla hizmeti gündem ederek, öne çıkarılması gereken en önemli meselenin “iman meselesi” olduğunu belirtmiştik. Bu yazımızda bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz.

25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSLAM’A HİZMET VE SOSYAL MEDYA

Tek hak din ve kurtuluş yolu olan İslam’ın müşahhas manada doğru anlaşılması ve yaşanması, ehl-i sünnet ve’l cemaat yoluyla mümkündür. Bu uğurda gayret sarf eden bütün kardeşlerimi takdir ediyor ve Allah hepsinden razı olsun diyorum.

18 Ağustos 2021 Çarşamba
ZAMAN

Muhterem okuyucularımızın, gelişiyle şerefyab olduğumuz mübarek Muharrem Aylarını, 1443. hicri yıllarını ve Aşure Günlerini tebrik eder, Cenâb-ı Haktan bu zaman dilimlerinin hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

12 Ağustos 2021 Perşembe
İSLAM MÜÇTEHİDLERİNİN TABAKALARI

Bu yazımızda mezhep imamlarının büyüklüğünü, son devrin kıymetli âlimlerinden, Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusunun müellifi Ömer Nasuhi Bilmen’in müçtehidleri tabakalara ayırdığı izahından faydalanarak aktarmaya çalışacağız.

05 Ağustos 2021 Perşembe
EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİN SÜNNETTEN DELİLLERİ

Bu yazımızda müçtehitlerin, fakihlerin, mezhep imamlarının önemine, onların içtihatlarına uyulması gerektiğine dair Sünnet’ten bazı deliller zikredeceğiz. Hz. Peygamberin (s.a.v.) Sünnet ve hadisleri dinin Kuran’dan sonra ikinci büyük delilidir.

27 Temmuz 2021 Salı
EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİN KURAN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ - 3

“Mezhep İmamları Kuran’da Methedilen Rusûh Âlimlerdendir” Ehl-i sünnet mezheplerinin, onların müçtehit imamlarının hak yolda olduklarına, İslam’ı doğru anlayıp yaşamak için onlara tâbi olunması gerektiğine dair ayetlerden delil ve işaretlere bu yazımızda da devam edeceğiz.