Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı
EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİN KURAN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ - 3

“Mezhep İmamları Kuran’da Methedilen Rusûh Âlimlerdendir” Ehl-i sünnet mezheplerinin, onların müçtehit imamlarının hak yolda olduklarına, İslam’ı doğru anlayıp yaşamak için onlara tâbi olunması gerektiğine dair ayetlerden delil ve işaretlere bu yazımızda da devam edeceğiz.

20 Temmuz 2021 Salı
EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİN KURAN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ - 2

Bir önceki yazımızın devamı olarak İslam’da içtihada, müçtehide yani mezheplerin varlığına ve önemine işaret eden ayetlerden deliller vermeye devam ediyoruz....

13 Temmuz 2021 Salı
EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİN KURAN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ

Bu yazımızda, geçmiş yazılarımızın devamı mahiyetinde Ehl-i Sünnet’i oluşturan mezheplerin Kuran ve Sünnet’teki delillerinden bazılarını gündem edeceğiz. Mezhep inkârcıları ve tahrifatçı / reformcular, mezheplere “beşerî yapılar” diyor, böylece mezhep imamları mezhepleri sanki kendi kafalarında tasarlayarak kurmuşlar gibi şeytanî bir mesaj vermek istiyorlar.

06 Temmuz 2021 Salı
MEZHEPSİZLİK BÜYÜK BİR SAPKINLIKTIR

Bir öncekinin devamı olarak bu yazımızda mezheple fırkanın farkını, mezheplerin “kendisinde rahmet olan ihtilaflar” olarak zaruret ve hayatiyetini, ehliyetli müçtehitlerin önemini, onlara tâbi olmanın doğru istikameti bulmak için şart ve de mezhepsizliğin büyük bir sapkınlık olduğunu anlatmaya çalışacağız.

29 Haziran 2021 Salı
EHL-İ SÜNNETİ TEŞKİL EDEN MEZHEP VE MEŞREPLER

Bir evvelki yazımızda Ehl-i Sünnet’in Kuran ve Sünnet yolu olduğunu, mezhep olmadığını anlatmış ve şöyle demiştik: Kendisi bir mezhep olmayan Ehl-i Sünnet, Kuran ve Sünnet’in çizdiği çerçevenin dışına çıkmayan itikadî ve amelî mezheplerin ve de tasavvufî meşreplerin bütünlüğüdür.

22 Haziran 2021 Salı
EHL-İ SÜNNET BİR MEZHEP DEĞİL, KURAN VE SÜNNET YOLUDUR

“İşte benim doğru yolum budur; ona uyun. Sizi O’nun yolundan ayıracak başka yollara sapmayın…” (En’am: 153.) Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat yolunu, Kaynağını Kitap ve Sünnet’ten alan ...

15 Haziran 2021 Salı
İŞTE DİNLERARASI DİYALOĞUN İÇYÜZÜ!

Kıymetli okuyucularımız bilirler; yazılarımızda dinlerarası diyalogun bir Vatikan projesi, gayesinin de misyonerlik, yani Hıristiyanlığı yaymak olduğunu, “milenyum”un bunu ifade ettiğini sık sık hatırlatıyoruz.

08 Haziran 2021 Salı
DİNLERARASI DİYALOG VE HOŞGÖRÜ TABİRİNDEKİ BEŞ KÜFÜR NOKTASI

Bu yazımızda geçtiğimiz günlerde Almanya’da temeli atılan yeni bir dinlerarası diyalog mekânı üzerinden medyaya yansıyan haberlerin kısa bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, bu münasebetle “dinlerarası diyalog ve hoşgörü” tabirindeki beş küfür noktasını açıklayacağız.

01 Haziran 2021 Salı
İSLAM’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN “ÖTEKİLEŞTİRME” VE “NEFRET SÖYLEMİ”

Son yıllarda İslam’ın “tek hak din olma” vasfını ortadan kaldırmaya yönelik plan ve projelere verilen hız, ehlinin malumudur. “Dinlerarası diyalog ve hoşgörü” adlı Vatikan projesi bunlardan biridir.

26 Mayıs 2021 Çarşamba
MUCİZELERİ İNKÂR PEYGAMBERLERİ İNKÂR DEMEKTİR

Reformistlere cevap çerçevesinde M. Öztürk serisinin şimdilik son yazısı olarak, onun Hz. Peygamberin (s.a.v.) hissî mucizelerini inkâr etmesini cevaplandıracağız.