Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
01 Ağustos 2020 Cumartesi
MÜFESSİR Mİ, TAHRİFATÇI MI?

Yazılarımızda zaman zaman İslam’ı ve Kuran’ı tahrif edenlere (İslam’ın ve Kuran’ın mana ve mahiyetini bozanlara) işaret ediyor, ebedî hayatımızı tehlikeye atan bu yol kesicilerin şerrinden Müslüman kardeşlerimizi sakındırmaya çalışıyoruz. Kuran’a ve İslam akaidine ters düşen birçok yanlış yapan bu şahıslardan biri de Mehmet Okuyan’dır.

29 Temmuz 2020 Çarşamba
MÜSLÜMANLARIN AYASOFYA’YLA İMTİHANI

Ayasofya ibadete açılırken “cami” vasfının değişmemesi için yazdığımız iki yazıda akaid boyutu itibariyle meselenin taşıdığı tehlikelere işaret etmiştik. Bizim endişemiz sadece dinî, itikadî ve de millî cihettendir.

21 Temmuz 2020 Salı
SEMBOLLERİN DİLİ VE AYASOFYA

Ayasofya’yla ilgili son tartışmalar onun iç düzenlemesinde yoğunlaşmış durumda. Yapı içindeki mozaik ve sembollerin, ısrarla fıkıh kitaplarımızda hükme bağlanmış olan normal resimler kategorisinde gösterilmesi doğrusu oldukça dikkat çekici.

15 Temmuz 2020 Çarşamba
DİNLERARASI DİYALOG CAMİLERİ (!) ve AYASOFYA’NIN AÇILMASI MESELESİ

Açıklama yapıldı: Danıştay’ın kararıyla İstanbul Ayasofya Camiinin açılmasının önünde bir engel kalmadı. Milletimizi dinî ve millî bir heyecan sarmış durumda...

06 Temmuz 2020 Pazartesi
KURAN NASIL DOĞRU ANLAŞILIR, ANLAMAK İSTEMEYENLERE GELSİN!

Bir önceki yazımda gazetemiz yazarlarından Senai Bey’in “O Resim” adlı yazısıyla Ali Eren Hocamızın o yazıya vermiş olduğu cevaba dair mütalaamı kaleme almıştım...

30 Haziran 2020 Salı
MUTASYONA UĞRAMIŞ DİNLERARASI DİYALOG!

Gazetemiz yazarlarından Senai Demirci’nin ara ara kaleme aldığı dinlerarası diyalog mesajlı yazıları ve Ali Eren Hocamızın Senai Bey’e verdiği cevapları ben de takip ettim...

25 Haziran 2020 Perşembe
Hadisleri Kuran’a Arz Etmenin Taşıdığı ARIZALAR, YANLIŞLAR VE TEHLİKELER

Arz hadislerinin senet olarak sakatlığı, mevzu (uydurma) hadisleri araştıran bütün hadis âlimlerinin ortak şikâyet noktasıdır. Çünkü hadis diye rivayet edilen bu sözlerin senetleri de metinleri de sıkıntılıdır. 

22 Haziran 2020 Pazartesi
Hadislerin Kuran’la Münasebeti Konusunda İSLAM ÂLİMLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Hadis inkârcılığı ve istismarcılığından sonra, Sünnetin / hadislerin Kuran’a arz edilmesinin manasını ve bu çerçevede İslam âlimlerinin Kuran - Sünnet / hadis münasebetine nasıl baktıklarını açıklamak da bir mecburiyet olmuştur. 

18 Haziran 2020 Perşembe
Kurancıyız Diyen Tahrifatçıların HADİS İSTİSMARCILIĞI

"Her kim, söylemediğim şeyleri bana isnâd ederse Cehennem’deki yerine hazırlansın!” (Buhârî, İlim, 38) Bu yazımızda bir önceki yazımızın devamı olarak Kurancıyız diyenlerin hadis istismarcılığına temas edeceğiz.

16 Haziran 2020 Salı
Kurancıyız Diyen Tahrifatçıların HADİS İNKÂRCILIĞI

“Allah’a ve Peygamberine eziyet edenler (var ya) şüphesiz Allah onları dünyada ve ahirette lanetlemiş (rahmetinden kovmuş) ve onlara pek aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzab: 57.)