Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba
KURANCILARIN KURAN’LA ÇELİŞKİSİ

Bu yazıda özetle kendilerine “Kurancı” adını verip “Bize Kuran yeter” diyenlerin Kuran’da samimi olmadıklarını, hatta Kuran’a ters düşerek kendi enaniyet ve keyfi görüşlerini putlaştırdıklarını anlatacağız.

02 Haziran 2020 Salı
“LÂ İLÂHE İLLALLAH”IN MANA VE MUHTEVASI

Günümüzde sözüm ona “tevhid” adı altında, sadece “Lâ ilâhe illallah”ı esas alarak “Muhammeden Resulüllah”ı dışlamak şeklinde, dini parçalama ve yıkma projeleri planlanmakta ve devreye sokulmaktadır.

26 Mayıs 2020 Salı
Kurtuluşa Ermede üç hayati kulluk vazifesi

İbadet, hidayet ve rahmet mevsimini idrak ettiğimiz bugünlerde, Kur’an’dan bize kurtuluş yolunu gösteren bir ayet-i kerimeyi bu yazımızda konu alacağız. Kur’an okumaktan maksat, hükmünce amel etmektir...

25 Mayıs 2020 Pazartesi
KURTULUŞ ANCAK ALLAH’IN LÜTFUYLADIR

Bir insanın en önemli meselesi, hayat imtihanını kazanması, son nefeste imanını kurtararak ebedî kurtuluşa ermesidir. Çünkü bunun aksi, ebedî felaket ve azaba duçar olmaktır. Bu sebeple insan için bundan daha ciddi, daha önemli bir mesele yoktur...

24 Mayıs 2020 Pazar
BAYRAMLAŞALIM, BAYRAMLARLA YAŞAYALIM

Biz Müslümanların iki bayramından biri olan Ramazan Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bu Allah’ın bir lûtfudur, bir mazhariyettir; bunu bize nasip eden Rabbimize sonsuz hamd u senâlar olsun.

23 Mayıs 2020 Cumartesi
BİD’ATLERDEN UZAK BİR HAYAT

“Kim bid’at sahibi bir kimseye hürmetle saygı ile davranır, ona tazim eder ve hürmetkâr muamele ederse İslam’ın temellerinin tahrip edilmesine, tarumar edilmesine yardımcı olmuş olur.” (Beyhakî, Şuabu’l-iman, XII, 57, r.9018; Taberanî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XX, 96, r.188.)

19 Mayıs 2020 Salı
İSLAM HAYATI İBADET HALİNE GETİRİR

İnsanın yaratılış gayesi Allah’ı tanımayı ve bilmeyi, ona ibadet etmeyi, nimetlerine şükretmeyi mecburi kıldığı için, ahiretteki ebedî saadet hedefi, dünya hayatının her anını çok önemli kılmıştır.

18 Mayıs 2020 Pazartesi
KALP MERKEZLİ DAİMİ İBADET

Kul hayatın tamamını ibadet haline getirecek sebeplere tevessül ederek yaşamalı, tek derdi her adımını Allah rızası eksenine oturtmak olmalıdır. Bu ise istikameti ve hedefi Allah’a ve ahirete yönelik olarak belirlemeyi...

13 Mayıs 2020 Çarşamba
HAYATI İBADET HALİNE GETİRME GÖREVİMİZ

İnsan kâinatta eşref-i mahlûkat olarak yaratılmış en önemli varlıktır. Cenab-ı Hakkın kendisine verdiği bu konumun farkında olmak, her şeyden önce insan olmanın gereğidir.

12 Mayıs 2020 Salı
BÜYÜK ALDANIŞ

Aldanış veya aldanmak, insanların hayatında en önemli kavramlardan biridir.  Bir işte, bir alışverişte kişi kendi zararına bir olayı tespit ettiğinde “aldandık”,“aldatıldık” der.