İngilizler, 1830 yılında Osmanlı idaresine el koyunca,
Türk devlet hayatı içinde iyice yuvalandılar. Osmanlıyı yıktılar.
Esas yıkan teşkilat Masonluktur.
Masonluğun en azgın yapılanması da İttihat terakki içindedir.
Sultan Hamit’i yıktılar.  Trablus garp savaşını çıkarıp, Libya ve adaları İtalyanlara verdiler.
Balkan savaşı çıkarıp,  Balkanları devletçiklere ve milletçiklere dağıttılar.
Birinci dünya savaşını çıkarıp, 20 milyon km karelik Türk yurtlarını İngilizlere bağışladılar.
Bu üç savaşta 5 milyon insanımız yok ettiler.
Tabii ki, petrolümüzü, madenlerimizi, tarlalarımızı, tarihi eserlerimizi ,  tarihimizi,
Şeref ve haysiyetimizi  İngilizler alıp götürdü.
Çanakkale savaşında, Gelibolu çıkarması yapılmasından önce çok insan ölür denildiğinde,
Çörçil, “Türkleri de mi insandan sayıyorsunuz?” demiştir.
    ***
Şükür Anadolu’yu kurtardık. Ama devletin yapısını İttihat ve terakki bina etti.
Atatürk, İzmir suikastından sonra İttihatçıların bir kısmını temizledi.
Ama başları, Amerika mandacısı İnönü, Atatürk’ten sonra devleti ABD ye bağışladı.
Milli eğitimi, İlahiyat eğitimini, istihbaratı, orduyu Amerika emrine verdi.
Subaylar pentagonda eğitildi. Amerika’nın yenilmezliği telkin edildi.
Demokrat partinin iktidara gelip, millete nefes aldırması, tarımın modernleşmesi,
halkın kendisinin insan olduğunu hatırlaması.
Ezanın aslına uygun okutulması.
 İmam hatiplerin açılması, milleti mürteci gören İnönü’yü çileden çıkardı.
Bir de Kıbrıs Türkünün baş kaldırması, Batılıların ve Batıcıların canını sıktı.
Org.  İlker  Başbuğ’un dediğine göre “Bütün ihtilalleri CIA yaptı.”
İnönü’nün teşviki ile,  27 Mayıs 1960 ordu içinde bir grup ihtilal yaptı.
Halbuki, Menderes’in üstünde 33 dereceli Mason Celal Bayar,
Altında  Müsteşar, istihbaratın(MAH) başında  büyük üstad (meşriki azam) Ahmet Salih Korur vardı.
CIA bunlara bile itibar  etmedi.
İhtilal grubu subaylar, Albay Türkeş’e bize katıl dediler. O da bunları yönetmek için olur, dedi.
Bu aynı zamanda ihtilali kansız yapmaktı.
Türkeş Teyzesinin oğlu milletvekili ile İhtilal yapılacağını ihbar etti.
Menderes, Milli müdafaa vekili Etem menderes’i çağırıp ihtilal yapacaklarmış dedi.
Yok öyle bir şey deyip ayrıldı.
Sonra İhtilal başladı. Albay Türkeş, ipi ele aldı. Kansız ihtilal deyip toplumla akit yaptı.
Katliam yapacak, DP lileri kılıçtan geçirecek subaylar  bir şey yapamadı.’ 
Türkeş bana; “Gürsel’e Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık  vererek on Çankaya’ya  gönderdim,
Ben de başbakanlık müsteşarı olup devleti yönetmeye başladım” dedi.
    *** 
 O zaman ki, Meşriki azam bana telefon edip tehdit etti dedi.
Çünkü, Türkeş üniversitede ki  147 Mason hocayı uzaklaştırmıştı.
Bu arada Türkiye’yi sanayileştirmek için, TÜBİTAK, TSE, Devlet Planlama teşkilatını,
Türk kültür araştırma enstitüsünü ve Türk Gençlik teşkilatını kurup,
Sanayileşmek için cebri tasarruf kurumu OYAKı kurdu. Oyak Araba yapacaktı.
Devrim arabasının imali için emir verdi.
Bütün bu olanlar, Türk düşmanlarını korkuttu.
Başbuğun dediğine göre İnönü iktidarı ele almak için MBK de bir çete oluşturdu.
Türkeş ve 14 arkadaşı “İnönü’ye iktidar vermemek,
Önce Türkiye’yi kalkındırmak için” direndiler.
Hatta Başbuğ;  “Akkuyu da bir nükleer santral yapılması için fizibilite hazırlatıp, 
1961 bütçesine 30 bin tl koydum” dedi.
Dört ayda bu kadar önemli işler yapan Türkeş, 4 yıl kalsa Türkiye’yi ihya ederdi.
Ondan korkarak, 13 kasım  ihtilali ile, 14 kişiyi Yurt dışına gönderdiler.
Menderesi ancak öyle asabilirlerdi.
Başbuğ bu idamı önlemek için çok çabaladı ama başaramadı.
Yine Türkiye ABD ajanlarının kontrolüne girdi. 15 Temmuz kadar.