Türk milletinin tarihin derinliklerinden beri bir bayrak altında birleşme ülküsüne Turancılık denir. Bugün Türk toplulukları, çeşitli devletlerin içinde ve kendi devleti içinde de yaşayıp gidiyor.

Türk milletinin tarihin derinliklerinden beri bir bayrak altında birleşme ülküsüne Turancılık denir.

Bugün Türk toplulukları, çeşitli devletlerin içinde ve kendi devleti içinde de yaşayıp gidiyor.

Ama onların birlik duygusu hep olagelmiş, ama çoğunlukla da başaramamışlardır.

Bizim bildiğimiz tarihi geçmişimizde, büyük Türk devletleri milli birliği sağlamışlardır.

Mesela Hunlar, Büyük okyanustan Avrupa içlerine kadar devleti büyütmüşler,

Yüzlerce yıl dünyayı idare etmişlerdir.

***

Bazen Türk boyları birbirleri ile uğraşmışlar, Yönetimlerin el değiştirdiği olmuştur.

Ama 16 Türk devleti cihan şümul devletlerdir.

En son Türk devletlerinin birliği 15. Yüzyıldan sonra hiç ortaya gelmedi.

Hep ayrı devletler olarak yürüdü.

Orta Asya'da, Harzemşahlar, Hindistanda Babürlüler, batıda Osmanlılar,

Yüzlerce yıl dünya hakimiyetini devam ettirdiler.

Yalnız bunların birliğine en büyük engel gene bir Türk devleti olan Safeviler ve devamı olan Kaçarlardı.

Safeviler, Mezhep ayrılığından dolayı bilhassa Osmanlıyı yıpratmaya ve yıkmaya çalıştı.

Diğer Türk devletleri ile işbirliğini engelledi.

Osmanlı, 1639 yılından sonra da Kasrı-şirin anlaşması ile doğu sınırlarını kapattı.

***

  1. yüzyılın başlarında Emperyalist İngiltere, Türk devletlerine musallat oldu.

Önce Hindistan'ı işgal edip, Türk Babür devletini yıktı(1858).

Sonra topraklarındaki petrole el koymak için Türk Osmanlıyı yıktı(1921).

İran'ı da Türklerden alıp Fars asıllı Pehlevi ailesine vermek için, Kaçar hanlığını yıktı(1925).

En son Türk devleti Mısır krallığını da yıkarak, Dünyada Türk hanedanı bırakmadı(1953).

İşte bu bunalımdan Türkiye cumhuriyeti doğdu.

Bu gün Türkiye cumhuriyetinin liderliğinde Türk birliği filizlenmeye başladı.

Önce Turan fikri, Başbuğ Alpaslan Türkeş'in Türk gençliğine, Ülkücülüğü öğretmesiyle başladı.

Sonra, Sovyetlerin dağılmasından sonra, benimde içinde bulunduğum,

Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında Başbuğunda olduğu Türk cumhuriyetleri gezisinde,

Başbuğ, Türk devlet başkanlarının ortak bir toplantı yapması,

Bir kuruluş etrafında bulunmasını, ısrarla savundu.

Turgut Özal'ı ikna ederek; 'Türk devlet ve toplulukları, dayanışma ve işbirliği kurultay'larını topladı.

Sonra Süleyman Demirel'in himayesinde, bu kurultaylar devam etti.

***

Sonra Türkiye TİKA yı kurdu.

Sonra da Türk kıneşi olarak, tekrar Türk devletleri yıllık toplanmaya başladı.

Tayyip Erdoğan başkanlığında, 5 Türk devleti Türk konseyi olarak birleşti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın işbirliği ile,

Türk Devletler Teşkilatı kuruldu.

Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti gözlemci olarak katıldı.

Ayrıca, Moğolistan, Kore, Bosna Hersek ve Ukrayna nın da katılması umuluyor.

***

Türk devletler Teşkilatının, dil, tarih ve kültür birliği çalışmaları devam ederken,

Siyasi, askeri ve ekonomik birlik çalışmaları da yürüyüp gitmektedir.

Ortak finans ve yeni birlik fonları oluşturuldu. Ticari, sınai kuruluşlar çalışmaya başladı.

Haberleşme için ortak ajans kuruldu.

Ortak üniversiteler arası bilimsel işbirliği toplantıları da başarı ile devam ediyor.

Medya işbirliğine gidildi. Yavaş yavaş Turana yol alınırken,

Kızılelma ya da ramak kaldı.

Artık Türkiye, bir cihan devleti yolunda ilerlerken,

Turanı kuranlardan Allah razı olsun. Allah bizimledir.