Sığınmacı, yani mülteci ve göçmen sorunu son yıllarda ülkemiz kamuoyunu sürekli meşgul etmekte olup ülkemizde yaşanan sosya-ekonomik sorunlar, ilgili veya ilgisiz bu sorun ile ilişkilendirilmektedir.

Her olumsuz olayın sebep ve sonuçları Suriyeli ve Afganlılara çıkarılmaktadır.

Bu toplumun hepsi sütten çıkmış ak kaşık kötü olan sadece Suriyeli ve Afganlılar olup bu bakış açısı insanı gerçeklere kör eden bir bakış açısıdır.

Bu bakış açısı, makul çerçevesinde değerlendirilmesi gereken olaylarda bile aşırı toplumsal tepkilere yol açmaktadır.

Makul dışı tepkiler çözümü çok kolay olan olayların çözümünü daha fazla karmaşık hale getirdiği gibi masum insanların düşman gibi görülmesine de sebebiyet vermektedir.

Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri sorunun çözümüne yönelik söz ve davranışlarında sorumlu davranmak zorundalar.

Hepimiz, mülteci ve göçmen sorununu kısa sürede çözmenin çok zor olduğu gerçeğini kabul etmek durumundayız.

Mülteci, yani sığınmacı olarak tanımladığımız Suriyeliler ülkemize durup dururken değil, ülkelerinde büyük kıyım ve zulme maruz kaldıkları, zulüm görmekten korktukları için yaşadıkları yerleri terk edip ülkemize sığınmak zorunda kaldılar.

Bir insanın yerini, yurdunu tüm mal varlığını bırakıp başka bir ülkeye sığınması ne demek, bir düşünün!

Elbette ki, milyonlarca sığınmacının olduğu bir ülkede istenmeyen bir takım olaylar yaşanabilir, yaşanacakta; ancak, her türlü sorunun mülteci veya göçmenlerden kaynaklandığını her fırsatta dile getirmek insaftan uzak bir yaklaşım olmaz mı?

Ayrıca, Suriyeli şerefsiz adi bir adamın yaptığı tacizi tüm Suriyelilere mal edip bu olay üzerinden Suriyelilere saldırmak hem insani hem de İslami olarak doğru değildir.

Suriyeliler ülkemize sığınmacı olarak gelmeden önce ülkemizde taciz, hırsızlık, cinayet vs. olaylar olmuyor muydu?

Şimdi soruyorum:

-Suriyeli sığınmacılar veya Afganlı göçmenler olmasaydı ülkemizde hiçbir sorun yaşanmayacak her şey güzel mi olacaktı?

Kendi doğurganlık oranımızın tehlikeli boyutlarda düşüş göstermesini önlemek için çözüm üretemiyor Suriyelilerin çok çocuk doğurmasıyla uğraşıyoruz.

Neymiş efendim 20-30 yıl sonra bu doğurganlıkla Suriyelilerin nüfusu hızlı bir şekilde artacak, bizim nüfus ise hızla düşecek!

Çok doğru doğru olmasına da bunun çözümü ülkemiz insanının doğurganlık oranının artırılması için çok ciddi çalışmalar yapılmasındadır.

Suriyeli nüfusun artmaması için tüm Suriyelileri kısırlaştıralım mı, yani!

Esas olan, Suriyeli sığınmacıları geri göndermenin bu aşamada mümkün olmayacağına göre bu insanları dışlamak yerine ülkemize entegrasyonunu sağlamaktır.

Ayrıca, Suriyelileri ülkemize bir yük gibi görmekte yanlış olup bu insanlar gerek bedenen gerekse ticari olarak faaliyette bulunup ekonomimize katkı sağlıyorlar.

Birde “ENSAR, MUHACİR” kardeşliğini diline dolayanlar var ki, bunlar bu kardeşliğin ne olduğunun azıcık bilincinde olsalardı gelişi güzel konuşmazlardı.

Ensar-Muhacir kardeşliği gelmiş geçmiş tüm kardeşliklerin ZİRVESİDİR!

Bırakınız Ensar-Muhacir olmayı keşke onların kör tırnakları olabilseydik bugün İslam coğrafyasında bu acılar yaşanmaz hiçbir emperyalist proje hayat bulamazdı.

Bir de mülteci olayının uluslararası hukuki boyutu var bunu da yok sayamayız.

Mülteci olan insanların hakları sığındıkları ülkelerde güvence altında bulundurulmak zorundadır.

Yine soruyorum:

Suriyeliler olmasa üniversiteli işsizlik sorumuz olmayacak mıydı?

Bugün ülkemizde milyonlarca üniversiteli işsiz var ki, bunları ara işlerde nasıl çalıştıracağız, azıcık düşünün!

Tarım işçisi ve çoban olarak bir boşluğu dolduran Afganlıları kovup işsiz üniversite mezunu gençleri tarım işçisi ve çoban olarak istidam edelim, ne dersiniz?

Sürekli Suriyelileri göndermeyi tartışmak ülkemiz ve insanımıza hiçbir fayda sağlamayacağı gibi aksine zarar da vermektedir.

Bırakınız Suriyelileri göndermeyi en kısa sürede isteyen her Suriyeliye çifte vatandaşlık verilmeli, her türlü işlerinde Türkiye vatandaşları gibi sorumlu tutulmalıdır.

Bizim Suriyelilere Suriyelilerden daha fazla ihtiyaç duyacağımız günler çok uzak olmayıp en geç 10-15 yıl sonra ülkemizdeki Suriyeliler yetmeyecek daha fazla Suriyeli ülkemize sığınmacı değil göçmen olarak gelmesi için yalvaracağız.

Özellikle pandemi döneminde Suriyeli ucuz işler birçok fabrikanın batmasını önlediler, bugün ise büyük oranda Suriyelilerde bizim işçiler kadar ücret almakta olup ucuz işçi değiller.

Gençlerimiz Suriyeli kızlarla evlenmeleri için teşvik edilmeli; çünkü, bizim kızlar evlenmeye ve çok çocuk yapmaya yanaşmıyorlar.

Bu durum hem nüfusumuzun düşmesini önleyecek hem de entegrasyona büyük katkı sağlayacaktır. 

Kaldı ki, bu Suriyeli dediğimiz insanlar Arap, Türk ve Kürt olup hepsi bizim insanımızın akrabaları, yani toplamda hepimiz biziz!

Kendini bu ülkenin sahibi sananlar Çanakkale Savaşında şehit olanların memleketlerine bir bakarsanız bu insanların dedelerinin de olduğunu göreceksiniz. 

Bugün ne yaşanırsa yaşansın değişmeyen bir gerçek var ki; o da Türkiye Suriye ayrı devlet gibi görülse de tek devlet tek millettir; bundan ötesi yoktur ve olmayacak inşallah!