Osmanlı devletinin yıkılışı, ekonomik buhran sonrası oldu. Bunu tetikleyen, Ümit Burnu’nun keşfedilmesidir.

Osmanlı devletinin yıkılışı, ekonomik buhran sonrası oldu.

Bunu tetikleyen, Ümit Burnu'nun keşfedilmesidir.

Çünkü, Türk medeniyetini besleyen en büyük güç, 'İpek yolu' idi.

Çin'den alınan mallar, Orta Asya'dan, Anadolu'ya ve oradan da Avrupa'ya satılırdı.

Bu yollar Türklerin denetiminde idi.

Hem Selçuklu ve hem de Osmanlı döneminde bu yol üstünden çok para kazanılıyordu.

Ümit Burnu açılınca ipek yolu çöktü.

Hem devlet ve hem de halk fakirleşti.

***

Güçsüz kalan Osmanlı, Yeniçerilere ulufe ve maaş dağıtamadı.

Sadrazamlardan birisi Yeniçeri maaşına bakır kattı.

Yeniçeriler, her maaş aldığında, sarraflara koşup paranın değerini soruyordu.

Yeniçerlerin, devlete ve padişaha güveni sarsıldı.

Gittikleri savaşta şevki ve maneviyatı bozulduğu için savaşamaz oldular.

Tekrar İstanbul'a döndüklerinde sıkça kazan kaldırdılar.

Yeni tayin edilen sadrazamlar ehil kişi ise, ' İstemezük' diye ortaya düştüler.

Çünkü onları yöneten ağalar, ehliyetsiz ve kalitesiz insanlardı.

Sonunda devlet kilitlendi.

Padişahların Yeniçeriye gücü yetmez oldu.

Yeniçeriler sokağa ve pazarlara da müdahale ediyordu.

Gerekirse malı kendi satıp cebini dolduruyordu.

Esnafı gerekirse dövüyordu.

***

Sonunda bu durum üzerine padişah 2. Mahmut.

Bayrak açarak, Halkı Yniçeri ocağı kışlaların üstüne sürdü.

Halk kazma ve kürekle bir günde bütün yeniçerileri öldürdü.

Buna 'Vaka-i Hayriye denir. Ama devlet ordusuz kaldı.

Navarin'de bizim donanmayı, İngiliz, Fransız ve Rus donanması yakınca,

Devletin eli kolu bağlandı. Ruslar Balkanlardan girdi Edirne'yi aldı.

Hemen İngilizler, gelip Rusları kovdu.

Parasız, askersiz ve güçsüz kalan Padişaha, İngilizler biraz para verip,

Sonra da; 'bizim dediğimizi yapmazsan İstanbul'u işgal ederiz' dediler.

Padişah mecburen 'tamam' dedi.

***

İşte bundan sonra Osmanlı yönetimi İngilizlerin eline geçti.

Masonlar yolu ile devleti öyle bir hale getirdiler ki, hiçbir Müslüman Türk işbaşına geçemedi.

Padişahlar askıya alınd, eli kolu bağlandı.

İslam hukuku kaldırıldı. Haramlar meşru hale getirildi. İçki, kumar, faiz, zina serbest oldu.

Medreseler devre dışı bırakıldı.

Devlet yeni okullar açıp Avrupai eğitim verildi.

İslam ve Türk milleti aç ve sefil, aynı zamanda cahil bırakıldı.

Gavur kapısında ekmek arar oldular.

***

Bir yandan da devleti savaşa sokarak (kırım ve 93 harbi),

Saray yaptırıp, borçlanarak gavura el açar hale getirdiler.

Baş kaldıran padişahları öldürerek (sultan Abdülaziz), yönetimi sıkı sıkıya ellerinde tuttular.

Bunları bilen, sultan Abdülhamit çabaladı ama 30 yıl dayanabildi.

Sonunda onu da alaşağı edip ittihat ve terakki yoluyla Türk milletinin üstüne kabus gibi çöktüler.

5 milyon Türkü yok edip, neslini kurutmak istediler.

Sonunda Osmanlı hanedanını süren İngilizler,

Türk milletinden, 'İstanbul'un Fethi'nin intikamını aldılar.